Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Ordet hen riskerar att göra barn otrygga i sin identitet. Det anser Maud Olofsson (C), som för SvD ger sin syn på det omtvistade begreppet.

Förra Centerpartiledaren Maud Olofsson följer hen-debatten på distans. Hon har länge engagerat sig i jämställdhetsfrågor, och kan ”förstå frustrationen” över att utvecklingen på området går sakta, och att man därför vill pröva nya strategier.

Maud Olofsson (C)

”Men jag tror inte att detta är rätt väg” skriver Maud Olofsson i ett mail till SvD. ”Det känns mer som att man ger sig på symptomen”, fortsätter hon.

Maud Olofsson ser också faror med att ersätta hon och han med det könsneutrala pronomenet hen. Man ”riskerar att skapa barn som inte kan känna trygghet i sin identitet eftersom ens egna föräldrar inte bejakar den man faktiskt är, nämligen pojke eller flicka.”

Hon tror att avsikten är god, men tycker att det hela påminner om 1970-talet, när barnen skulle fostras utan regler. ”Frihet från regler skulle skapa fria barn. Så blev det ju inte utan många barn vittnar ju snarare om att man blev osäker på vad vuxenvärlden tyckte när man inte var tydlig i att sätta gränser”, skriver Maud Olofsson i sitt mail.

Den förra Centerpartiledaren gör bedömningen att användningen av hen inte kommer att bli särskilt spridd. ”Jag tror de flesta snabbt kommer att se att också dessa barn kommer att möta en värld utanför familjen som frågar efter kön. Jag tror att det blir svårt för både föräldrar men också släktingar och vänner att vara konsekventa i sitt bemötande. Det tror jag bara skapar osäkerhet gentemot barnen”.

Maud Olofsson poängterar dock att själva debatten är viktig, ”eftersom den ju tar upp den viktiga frågan om att flickor och pojkar tidigt blir
behandlade olika. Kanske kan diskussionen i sig bidra till en ökad medvetenhet kring den problematiken.”

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv