Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Inrätta en nationell larmtelefon eller en larmknapp på webben, dit anhöriga, boende och personal under sekretess kan anmäla missförhållanden i äldreomsorgen. Det föreslår Folkpartiet, efter den senaste tidens rapporter om vanvård.

Rapporterna om vanvård inom äldreomsorgen har duggat tätt sedan i höstas. Anhöriga och personal har vittnat om en rad missförhållanden, som minimal bemanning, undernäring, dålig hygien, liggsår och fallskador. Inte minst har privatägda Carema kritiserats hårt för bristande kvalitet på några av sina äldreboenden.

Alliansregeringen har genomfört en rad viktiga reformer för att stärka kvaliteten i äldreomsorgen, men det räcker inte, konstaterar Folkpartiets äldrepolitiska arbetsgrupp.
I en rapport, som offentliggörs inom kort, lanseras flera förslag – från ledarskapsutbildning för chefer, till en ny tillsynsmyndighet med uppdrag att granska verksamheten och en ”etisk plattform” i den kommunala omsorgen.

Folkpartiet vill också införa en nationell larmtelefon eller en särskild larmknapp på webben hos Socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet. Dit ska oroliga anhöriga, de gamla själva eller personal kunna vända sig när de upptäcker missförhållanden inom en verksamhet i äldreomsorgen, förklarar riksdagsledamoten Barbro Westerholm (FP), socialpolitisk talesperson, som har lett gruppens arbete.

Barbro Westerholm (FP)

– Det anmälningssystem som finns i dag gör att många inte vågar anmäla. Som anhörig är man rädd att den äldre ska utsättas för repressalier, och de boende är rädda för att uppfattas som besvärliga och krångliga patienter, som kommer att straffas.

Hon ger ett konkret exempel. En närstående bodde på ett äldreboende, och Barbro Westerholm tänkte ta upp ett problem med personalen, men den gamle vädjade till henne att låta bli.

-”Nej, gör det inte, för då går det ut över mig. Jag har sett hur det kan gå ut över andra”. Då är det ju munkavle på, säger Barbro Westerholm.

Regeringen har skärpt reglerna för Lex Sarah, som innebär att personal inom bland annat äldreomsorg är skyldiga att rapportera missförhållanden. Men det finns fortfarande problem med regelverket, enligt FP-gruppen. Personalen – som befinner sig i ett underläge – kan känna rädsla för att anmäla bristerna till sin verksamhetschef, av rädsla för att förlora jobbet, förklarar Barbro Westerholm.

– Det kan handla om unga personer som ser saker som andra blivit hemmablinda för. De törs inte anmäla, för då får de dåligt betyg från sin anställningsperiod och det hänger efter en i all framtid.

Poängen med den nya larmtelefonen, eller larmknappen, är att den som anmäler ska kunna göra det under sekretess. Socialstyrelsen – eller den nya tillsynsmyndighet som Folkpartiet förespråkar – ska ha tystnadsplikt om vem som har lämnat in ett klagomål.

– Man måste kunna känna att man inte råkar ut för repressalier, säger Barbro Westerholm.

Alla verksamheter i äldreomsorgen ska vara skyldiga berätta om möjligheten för boende, anhöriga och personal att, via larmtelefonen, kontakta tillsynsmyndigheten.

Vad tror du om möjligheterna att få igenom förslaget i alliansen?

– Jag är ganska envis, och kommer att driva det här. Jag har Folkpartiet bakom mig, och det skulle förvåna mig om de andra partierna inte sluter upp. Egentligen borde det vara självklart för alla att det här måste göras, säger Barbro Westerholm.

I höstas föreslog Miljöpartiet att ett liknande larmnummer skulle inrättas, dock inte med det uttalade kravet att anmälaren ska omfattas av sekretess.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv