Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Efter hård kritik mot den statliga lärarutbildningen pågår nu förberedelser för att starta en konkurrerande lärarhögskola i privat regi. Svenskt Näringsliv sponsrar arbetet med en ny ”elitutbildning” för toppstudenter.

Få förstahandssökande, många avhopp, luckor i utbildningen, låga krav på studenterna, tunna examensarbeten, svag forskningsanknytning.
Lärarutbildningen har de senaste åren fått massiv kritik, inte minst från Högskoleverket.

– Vill vi ha högre resultat i svensk skola måste vi lyfta kvaliteten i lärarutbildningen, har ansvarig minister Jan Björklund (FP) upprepat.

I höstas sjösattes därför en ny utbildning för landets blivande lärare, med mer ämnesdjup och ökad specialisering. Men fortfarande gapar många platser tomma, och i en rapport som presenterades tidigare i dag varnar Lärarförbundet för en ”nationell lärarkris”.

Det krävs nya tag för att vända den negativa trenden, anser Eva Nisser, civilekonom med erfarenhet från näringslivet.

– Det måste till väldigt mycket mer. Problemen sitter i väggarna. Om lärarna ska återfå sin status i samhället krävs en utbildning som är så vass att man tänker med beundran på dem som har tagit sig igenom den, förklarar hon.

Redan för tio år sedan började Eva Nisser, på eget initiativ, skissa på en alternativ lärarhögskola, i privat regi. Nu har förberedelserna nått ett avgörande skede.

Svenskt Näringsliv har beslutat att delfinansiera en förstudie om en ”elitutbildning för lärare”. Rapporten, med bland annat budget och finansieringsbehov, ska vara klar i vår.

Tobias Krantz

– Vi är mycket intresserade av att få en bättre lärarutbildning i Sverige. Det här är ett spännande initiativ, och det är därför vi stödjer det, säger Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv, som bidrar med 100 000 kronor till projektet.

– Lärarutbildningen är verkligen i behov av fortsatt reformering. Det är uppenbart att det fortfarande finns en hel del problem när det gäller kvaliteten, och det slår tillbaka på läraryrkets status, fortsätter han.

Tobias Krantz var tidigare FP-märkt högskole- och forskningsminister, men lämnade regeringen efter valet 2010. Han tycker att det finns alldeles för få ”riktigt vassa utbildningsmiljöer” i Sverige, och tilltalas av tanken på en elitutbildning för blivande lärare.

– Ska vi få höjd status för läraryrket och höjd kvalitet i skolan, så är det viktigt att locka de allra mest begåvade ungdomarna att bli lärare. En utbildning som har en tydlig inriktning på spetskompetens är därför mycket intressant, säger Tobias Krantz.

Den konkurrerande lärarutbildningen ska, enligt planen, ta emot 300 studenter varje läsår. Höga inträdeskrav, med särskilda lämplighetstester, och tydliga examenskrav ska stå i fokus.

Ambitionen är också att:

* Alla lärare, oavsett på vilken nivå de ska undervisa, ska ha en akademisk ämnesutbildning i kombination med själva yrkesutbildningen.

* Alla lärare ska ha en gedigen utbildning i ledarskap, konflikthantering, retorik och drama.

* Alla lärare ska ha mycket goda kunskaper i svenska, engelska och matematik.

En av förebilderna är anrika Handelshögskolan i Stockholm, rankad som Sveriges bästa lärosäte, med flest förstahandssökande i hela landet. Den är till största delen privat finansierad.

Dagens kunskapssamhälle ställer nya krav, konstaterar Robert Thorburn, som är konsult med en bakgrund inom bland annat Svenskt Näringsliv, och en av initiativtagarna.

– Kunskapssamhällets grund läggs i skolan, och till stor del på lärarutbildningen. Om vi ska kunna vara med och konkurrera framöver måste vi ha en lärarutbildning i absolut toppklass, säger han.

Hur tror du att det här förslaget mottas av politikerna?

– Det borde vara svårt att säga nej till ett projekt som har en uttalad ambition att hjälpa till att få högre kunskapsnivå i svensk skola. Jag vet naturligtvis att det är kontroversiellt att komma utifrån, men det vore väldigt märkligt att sätta sig på tvären, säger Robert Thorburn.

Målet är att en ansökan till regeringen om att starta en fristående lärarutbildning ska vara klar till årsskiftet 2012/2013.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv