Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Det är dags att förbjuda rökning på balkonger, uteserveringar och perronger. Det säger Centerpartiets andre vice ordförande och barnläkaren Anders W Jonsson, som tycker att den egna regeringen borde ha gått längre.

Regeringen öppnar för att införa rökförbud på fler allmänna platser, och har gett Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att utreda frågan. Ansvarig minister Maria Larsson (KD) vill inte kommentera på vilka platser rökning kan komma att förbjudas.

– Det är det vi nu har tillsatt en utredning för.

Riksdagsledamoten Anders W Jonsson, som är Centerpartiets andre vice ordförande och gruppledare i riksdagen, välkomnar att regeringen ”äntligen” aviserar krafttag mot den passiva rökningen.

Anders W Jonsson (C)

– Jag vet, som barnläkare, att passiv rökning skadar, inte minst barnen. Det här regeringsbeslutet är ett viktigt första steg. Men jag hade gärna sett att man gått längre, och pekat ut ett antal miljöer, säger han.

Enligt WHO:s tobakskonvention, som Sverige har skrivit under, är det en mänsklig rättighet att slippa tobaksrök, konstaterar Anders W Jonsson. Därför anser han att det är dags redan nu klargöra att rökning ska förbjudas på ett antal platser, till exempel balkonger. Ett krav han också tar upp i en motion till riksdagen.

– Det här med balkongrökning är ett gissel. Det inkräktar verkligen på människors frihet att använda sin balkong.

En rad personer som bor i flerfamiljshus har hört av sig till Anders W Jonsson, berättar han själv.

– De beskriver att de inte kan vara ute på sin egen balkong på somrarna, beroende på att grannen sitter och röker hela tiden. Deras barn har astma, och får astmaanfall.

Anders W Jonsson vill också snarast se rökförbud på perronger, gågator, delar av parker och ”självklart” på uteserveringar.

– Andra länder ligger långt före oss, i New York tittar man på att göra parkerna rökfria, säger han.

Var någonstans ska rökarna få vara, då?

– På ställen där man inte tvingar andra människor att röka. Mitt huvudbudskap är att man måste ha friheten att vistas ute, utan att utsättas för passiv rökning, säger Anders W Jonsson.

Valter Mutt (MP)

Även två av Miljöpartiets riksdagsledamöter, Valter Mutt och Jan Lindholm, föreslår i en motion att ”grannstörande rökning” ska förbjudas. Det är inte acceptabelt att människor drabbas av passiv rökning för att deras grannar röker på balkonger och i trappuppgångar, anser MP-ledamöterna.

”Denna ’tvångsrökning’ är oförenlig med den medmänskliga respekt som all demokrati ytterst vilar på”, skriver de i motionen.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv