Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Regeringen öppnar för att ge Säpo, Must och FRA utökade möjligheter att utbyta information i kampen mot terrorister. Det framgår av Sveriges nya strategi mot terrorism, som justitieminister Beatrice Ask presenterar på onsdag.

”Hotet från terrorism är föränderligt över tid. Utförda attentat och avbrutna attentatsplaner har visat att det finns en verklig risk för terroristattentat i Sverige eller mot svenska intressen”.

Det skriver regeringen i den nya svenska strategin för att möta hotet från terrorism, som offentliggörs i morgon. Det är andra gången som justitieminister Beatrice Ask (M) tar ”ett samlat grepp om terrorismfrågan”. Den första strategin presenterades för fyra år sedan, och då bedömdes det direkta terroristhotet mot Sverige vara ”relativt lågt”.

Sedan dess har saker hänt. Mitt i julhandeln, den 11 december 2010, sprängde Taimour Abdulwahab sig själv till döds på Bryggargatan i Stockholm.
Strax därefter – efter ett samarbete mellan svensk och dansk polis – greps fem män, misstänkta för att ha planerat ett attentat mot Jyllands-Posten i Danmark. I somras genomförde Anders Behring Breivik ett bombdåd i Oslo och en massaker på Utöya, där totalt 77 människors dödades.

Justitieminister Beatrice Ask (M)

– Det har skett ett antal händelser som gör att det finns anledning att gå igenom strategin, och uppdatera den, säger Beatrice Ask.

– Det är alldeles uppenbart att det finns hotbilder, och att man måste ta riskerna på allvar, fortsätter hon.

I skrivelsen, som SvD har tagit del av, redogör regeringen för ”utgångspunkterna och målsättningarna för svensk bekämpning av terrorism”.

– Det handlar om att förebygga, förhindra attentat och förbereda oss för om något skulle hända, sammanfattar Beatrice Ask.

Regeringen gör bedömningen att Sveriges förmåga att möta terrorhotet är ”väl utvecklad”.

– Sveriges beredskap är god. Vi ligger i framkant i många avseenden, och vet att vi har förhindrat attentat, och har ett gott samarbete med andra länder, säger Beatrice Ask.

I den nya strategin, som fått namnet ”Ansvar och engagemang”, räknar regeringen upp de åtgärder som har vidtagits i kampen mot terrorism. Det handlar till exempel om:

* En nationell handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

* Ökade resurser till Säpo.

* Samarbete med – och stöd – till andra länder.

* Mer pengar och utvidgade sanktionsmöjligheter till Finanspolisen, för att förhindra terrorismfinansiering.

* Särskilda bestämmelser om hemliga tvångsmedel, bland annat hemlig rumsavlyssning. Lagarna är tidsbegränsade, och utvärderas just nu.

– Jag tycker att vi ligger väl till när det gäller regelverken, säger Beatrice Ask.

Men enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) finns det mer att göra. NCT består av företrädare för Säpo, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Försvarets radioanstalt (FRA), och analyserar terroristhotet mot Sverige och svenska intressen.

I ett brev till regeringen i oktober, inför arbetet med den nya strategin, skriver cheferna för de tre myndigheterna att dagens regler om sekretess och behandling av personuppgifter ”förhindrar en effektivare NCT-samverkan”.

Anders Danielsson, Säpochef

Det är oklart hur långt Säpo, Must och FRA kan gå när det gäller att samarbeta i en ”gemensam databas”. Regelverken för personuppgiftsbehandling medför också ”praktiska problem i det dagliga NCT-samarbetet”. Säpochefen Anders Danielsson, Mustchefen Stefan Kristiansson och FRA-chefen Ingvar Åkesson uppmanar regeringen att se över lagstiftningen för att möjliggöra ”en förbättrad svensk förmåga att bemöta terrorhot”.

Regeringen är inte avvisande. ”Vid behov kan regeringen komma att överväga åtgärder för att undanröja hinder för en effektiv och modern myndighetssamverkan”, står det i skrivelsen till riksdagen.

– Vi tar de synpunkter som de har lämnat in på stort allvar. Det är alldeles uppenbart att de har behov av att utnyttja information tillsammans, och det här är en fråga som vi följer vidare, säger Beatrice Ask.

Av den nya terrorstrategin framgår också att regeringen inte går vidare med förslaget att göra det möjligt att återkalla det svenska medborgarskapet från den som vid ansökan försökt att dölja sin terroristbrottsansknytning.

– Det verkar inte vara möjligt att få igenom det politiskt, och grundlagsutredningen har prövat frågan, säger Beatrice Ask.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv