Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Vänsterpartiets trovärdighet som feministiskt parti är borta. Det säger Gudrun Schyman, tidigare V-ledare, efter beskedet att partiet ska ha två män i toppen.

– Djupt problematiskt.

Så säger Gudrun Schyman om att Vänsterpartiet numera leds av en manlig partiordförande och en manlig partisekreterare: Jonas Sjöstedt och Aron Etzler.

Gudrun Schyman (Fi)

– Det blir nästan lite skrattretande. Det parti som gärna talar om sig i termer av att vara riksdagens enda riktiga feministiska parti, har nu fått två män i ledningen, som med emfas ska klargöra detta, fortsätter hon.

Gudrun Schyman, en av grundarna till Feministiskt initiativ, var själv ordförande för Vänsterpartiet fram till 2003. Valet av Sjöstedt och Etzler gör att Sveriges första uttalat feministiska parti paradoxalt nog stärker mansdominansen i svensk politik, konstaterar hon. Det är ”märkligt”, enligt Gudrun Schyman, som poängterar att det fanns dugliga kvinnor bland kandidaterna.

– Vänsterpartiet bidrar ju till att det blir en gubbröra. Jag tycker att det här sänker Vänsterpartiets trovärdighet som feministiskt parti. Det vittnar om att man inte vågar reflektera över hur strukturerna ser ut i den egna organisationen, med avseende på representation och kön. I stället tittar man på andra, och säger vad som behöver göras, förklarar Gudrun Schyman.

Hon påminner att en av slutsatserna i Vänsterpartiets egen valanalys efter valet 2010 var att feminismen måste prioriteras.

– Och så gör man så här. Jag tycker att det rimmar illa med det man säger att man vill göra, och de egna analyser man gjort över sakernas tillstånd.

Det faktum att även Socialdemokraterna nu har valt en man som partiordförande kommer att påverka politiken, tror Gudrun Schyman.

– Det betyder att de diskussioner som rör politiska, nödvändiga reformer som ska ta oss till målet jämställdhet kommer att hamna långt ned på den politiska dagordningen.

– Det har vi väl redan sett, både i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, att det inte är den feministiska analysen som har förts fram, fortsätter hon.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv