Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Regeringen vill på nytt förändra gymnasieskolan. Skoltrötta ungdomar ska kunna gå en yrkesutbildning på ett eller två år, utan att läsa några teoretiska ämnen. Reformen är ett sätt att minska antalet avhopp från gymnasiet, förklarar utbildningsminister Jan Björklund (FP).

I höstas sjösattes den nya gymnasieskolan. Den största skillnaden är att elever på högskoleförberedande program får tuffare studiekrav, medan elever på yrkesprogram får mer yrkesutbildning och mindre traditionella läsämnen.
Dessutom har regeringen infört en lärlingsutbildning. Yrkeseleverna får inte automatiskt behörighet att studera vid högskolan.

– Ungdomar låter sig inte stöpas i samma form, sade utbildningsminister Jan Björklund (FP) när han presenterade det omdebatterade förslaget.

Jan Björklund (FP), utbildningsminister

Förändringarna kommer att leda till att antalet avhopp från gymnasiet minskar, tror han. Men redan nu konstaterar Jan Björklund att det finns mer att göra:

– Gymnasiereformen, GY2011, är viktiga steg i rätt riktning. Men jag gör bedömningen att det inte räcker. Alla yrkesutbildningar är ju fortsatt treåriga, och en del elever är så skoltrötta att de inte mäktar med det. Då hoppar de av, säger han.

De nya lärlingsutbildningarna, där ungdomarna ska jobba på en arbetsplats minst häften av tiden, är en del av svaret, enligt Jan Björklund.

– Men de är också treåriga. Man måste dessutom ha klart för sig att det är väldigt höga krav där. Man ska vara på jobbet klockan sju på morgonen, och en 16-åring ska plötsligt umgås med vuxna i stället för med sina jämnåriga. Det är många som inte kommer att klara det heller. Om vi ska minska utanförskapet behövs det fler alternativ, säger han.

Regeringen förbereder därför ytterligare en förändring av gymnasieskolan. Tonåringar som ”saknar förutsättningar” att ta sig igenom dagens program ska kunna välja att läsa kortare yrkeskurser. Studietiden ska vara flexibel, vilket betyder att eleverna kan gå ut gymnasiet efter ett, ett och ett halvt år eller två år.

– Det här är en väg vi bör pröva. Mer än 10 000 ungdomar varje år hoppar av gymnasiet, och flera tusen hoppar av redan under första årskursen. De går ofta rakt ut i arbetslöshet. Det är bättre att en elev fullföljer en kortare yrkeskurs, och blir godkänd, än att eleven hoppar av och blir arbetslös, säger Jan Björklund.

– I dag är alla gymnasieutbildningar tre år, eller så går man noll år. Det måste ju finnas ett mellanting, fortsätter han.

Tanken är att unga med otillräckliga betyg, eller de som är på väg att bli avhoppare, ska plugga enligt den så kallade ”Komvux-modellen”. De som vill ska helt kunna avstå från att ha några teoretiska ämnen på schemat, och enbart läsa yrkeskurser.

– Man kan själv kombinera ihop kurserna efter intresse, motivation och förmåga. Det är ju så Komvux fungerar, förklarar Jan Björklund.

I den nya gymnasieskolan finns två olika examina: en högskoleförberedande examen och en yrkesexamen. Kravet för att få en examen är att eleven har betyg från ett nationellt program som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng.

De tonåringar som går de kortare yrkeskurserna ska, efter godkänd utbildning, tilldelas ett ”yrkeskunskapsbevis”. Utbildningsministen är övertygad om att dessa unga kommer att vara efterfrågade på arbetsmarknaden.

– När man har ett yrkeskunskapsbevis så finns det yrken i Sverige där man har tillräckliga kunskaper för att jobba, förklarar Jan Björklund.

Eleverna ska dock ha rätt att läsa in högskolebehörighet längre fram.

Förlaget bereds just nu på utbildningsdepartementet. Planen är att de nya yrkeskurserna ska införas i mindre skala läsåret 2013/14, och i större skala 2015/16.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv