Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Polismyndigheter som är duktiga på att utreda mäns våld mot kvinnor ska få extra pengar. Det föreslår en arbetsgrupp i Moderaterna, som vill vässa partiets politik.

Statsminister Fredrik Reinfeldt ägnade hela sitt årliga jultal på Skansen åt frågan om våld i nära relationer. Skärpta straff för kvinnofridskränkning och mer pengar till kvinnojourerna var två av de konkreta förslag han lyfte fram.

– Det är viktigt att hela samhället engagerar sig. Detta är en stor frihetsfråga och därför en viktig fråga för Moderaterna, sade Fredrik Reinfeldt.

Nu vill partiet vässa politiken. Två av Moderaternas riksdagsledamöter, Andreas Norlén och Ewa Thalén Finné, har – på uppdrag av partisekreterare Sofia Arkelsten – lett arbetet. Under förra året genomförde duon en rad besök hos kvinnojourer, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare.

Ewa Thalén Finné (M)

– Det här är ett stort samhällsproblem, och det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra, konstaterar Ewa Thalén Finné, ledamot i riksdagens justitieutskott.

I rapporten ”Vem ska tro på mig? Mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer”, som SvD.se har tagit del av, presenteras 50 förslag. Målet är att ”åstadkomma konkreta förbättringar för alla som drabbas av relationsvåld”.
Ett ökat samarbete mellan kommuner, fler så kallade relationsvåldscentrum och höjd status för poliser som utreder mäns våld mot kvinnor är några idéer.

– Det är också viktigt att det finns behandlingsprogram för förövaren, och långsiktigt måste man börja jobba med de här frågorna redan i skolan, säger Ewa Thalén Finné.

M-gruppen lanserar också ett nytt förslag: se över möjligheten att införa en resultatpeng för polisen. Tanken är att ”skapa ekonomiska drivkrafter för polisen att arbeta effektivt och målinriktat med att utreda och lagföra personer för relationsvåld”.

– Det här är redan ett prioriterat område från politiskt håll, men det kan vara ett sätt att ännu mer sätta fokus på frågan, förklarar Ewa Thalén Finné.

Andreas Norlén (M)

Polismyndigheter som lyckas klara upp en viss andel av de anmälda ärenden som rör relationsvåld ska – helt enkelt – få extra pengar. ”Det ska då vara fråga om riktig uppklaring, det vill säga ärenden som skrivs av utan att utredningsåtgärder vidtagits får inte räknas”, poängterar rapportförfattarna.

– Hur det här skulle kunna utformas måste vi förstås titta närmare på. Det gäller att hitta rätt parameter, säger Ewa Thalén Finné.

I rapporten lyfts den så kallade kömiljarden fram som en förebild. Den innebär att landsting som uppfyller vårdgarantin får extra pengar, medan övriga landsting blir utan. ”Det har skapat drivkrafter hos landstingen att se till att människor får vård i tid”, konstaterar Andreas Norlén och Ewa Thalén Finné, som gör bedömningen att ekonomiska styrmedel kan fungera även i andra verksamheter.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv