Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Mor- och farföräldrar ska kunna få ersättning för vård av sjukt barn om föräldrarna studerar. Det föreslår Försäkringskassan, och socialminister Göran Hägglund (KD) är positiv.

Mammor och pappor som studerar har under en tid rätt att behålla studiemedlet för att ta hand om sitt sjuka barn. Men det kan vara knepigt för föräldrar som läser på högskolor eller universitet att stanna hemma, förklarar socialminister Göran Hägglund.

Göran Hägglund (KD), socialminister

– Det finns vissa delar i kurserna, till exempel tentamenstillfällen, som är obligatoriska, och det kan uppstå betydande problem som kan försvåra hela studietiden för de här personerna. Det känns inte bra, säger han.

På uppdrag av regeringen har Försäkringskassan därför utrett möjligheten för studenter att låta någon annan person ta ut så kallade vab-dagar, det vill säga vårda det sjuka barnet med tillfällig föräldrapenning. Det är viktigt att ”underlätta för studerande att kunna förena föräldraskap och studier”, skriver den nyutnämnde generaldirektören Dan Eliasson i sitt svar som nu har anlänt till socialdepartementet.

Att ge till exempel mor- och farföräldrar rätt att stanna hemma från sitt jobb med tillfällig föräldrapenning är också positivt för barnen, anser Försäkringskassan. ”Barnets möjlighet till trygghet och vård av en till föräldern närstående person ska inte behöva påverkas av att det saknas bestämmelser som öppnar upp för en sådan möjlighet”.

Försäkringskassan föreslår att alla som studerar på en studiemedelsberättigad utbildning ska omfattas av den nya bestämmelsen, som beräknas kosta tre miljoner kronor att införa.

– Det handlar inte om några stora pengar, konstaterar Göran Hägglund.

För egen del är han positiv till förslaget.

– Vi tycker förstås att även den som har blivit förälder ska kunna vara studerande, och därför gav vi Försäkringskassan uppdraget att se över den här frågeställningen, säger Göran Hägglund.

– Vi får nu analysera det här här närmare, och se om vi kan genomföra en regeländring. Jag kan i dag inte lämna några löften, men min utgångspunkt är att vi ska genomföra ett allvarligt försök. Det här är något jag ska diskutera med mina kollegor, forsätter han.

Ett nytt regelverk kan införas tidigast den första januari 2013.

Under 2010 hade 81 400 studerande med barn tilläggsbidrag, enligt en rapport från CSN. Sammanlagt hade studiemedelstagarna 147 500 barn.

Föräldrar som inte studerar har redan i dag möjlighet att överlåta den tillfälliga föräldrapenningen till en annan person som avstår från att arbeta, och i stället tar hand om det sjuka barnet.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv