Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Säkerheten vid landets domstolar ska skärpas. Regeringen vill slopa kravet på en konkret hotbild för att få genomföra säkerhetskontroller, avslöjar justitieminister Beatrice Ask (M). En lagrådsremiss klubbas i morgon.

I Sverige är de flesta rättegångar öppna för alla och, i princip, vem som helst kan gå rakt in i både domstolen och förhandlingssalen.

Samtidigt breder de kriminella nätverken ut sig, fler vittnen utsätts för våld eller hot, antalet incidenter i domstolarna ökar, och många domare anser att säkerheten inne i rättssalarna är dålig, konstaterar regeringen.

När Malmö tingsrätt för tre år sedan under fyra dagar genomförde en säkerhetskontroll beslagtogs närmare 100 farliga föremål, från fällknivar och stiletter till saxar, slipade nagelfilar, kedjor och skruvmejslar.

Justitieminister Beatrice Ask (M)

”Det är av central betydelse för rättsskipningen att domstolarna kan genomföra förhandlingar under säkra former. Parter och vittnen ska känna sig trygga”, skriver justitieminister Beatrice Ask (M) i en lagrådsremiss, som klubbas i morgon.

I dag får allmänna säkerhetskontroller i domstolarna bara ske om det finns en konkret hotbild mot en förhandling eller mot domstolen.

Nu föreslår regeringen att tröskeln ska sänkas. Säkerhetskontroller ska få genomföras om det behövs för att ”begränsa risken” för att det begås allvarliga brott i en domstols lokaler.

– Regeringens förslag, som nu skickas till lagrådet, ger domstolarna ökade möjligheter att besluta om säkerhetskontroller till exempel i form av inpasseringskontroller med larmbågar. Jag tycker att vi hittat en bra balans mellan öppenhet och säkerhet, förklarar justitieminister Beatrice Ask.

Regeringens egen utredare, hovrättslagman Krister Thelin, föreslog för ett par år sedan att domstolarna ska få ha fasta säkerhetskontroller, ungefär som de som förekommer på flygplatser och i riksdagen.

Det säger regeringen dock nej till, och konstaterar att principen om offentliga domstolsförhandlingar och skyddet mot kroppsvisitation står i grundlagen. Ett beslut om säkerhetskontroll ska därför gälla en viss tid, högst tre månader, eller en viss förhandling.

Med hjälp av den föreslagna lagändringen, som innebär att det måste ske en prövning om en säkerhetskontroll är en ”lämplig och adekvat” åtgärd, kan domstolarna ”möta de risker för brott som råder vid respektive domstol”, anser justitieministern.

– Domstolarna är centrala för ett fungerande rättssamhälle. Principen om att domstolsförhandlingar är offentliga är viktig, liksom att de som besöker eller arbetar i domstol måste kunna känna sig trygga och säkra, säger Beatrice Ask.

Regeringen hoppas att säkrare förhållanden i domstolarna kan öka viljan hos målsägande, vittnen och andra personer som kallats till en förhandling att kommma.

– För att förslaget ska få genomslag satsar regeringen särskilda medel i budgeten för exempelvis inköp av larmbågar och fler ordningsvakter. Domstolarna får 15 miljoner kronor för ändamålet 2012 och 30 miljoner kronor från 2013, säger Beatrice Ask.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den första juli 2012.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv