Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Frågan om statsskicket orsakar splittring inom partierna. Många riksdagsledamöter – framför allt socialdemokrater – går emot partilinjen, visar den undersökning som SvD har gjort. Men monarkin har ett starkt stöd bland de folkvalda.

Socialdemokraterna vill att ”monarkins arvsprincip avskaffas och ersätts av en republik”. Men, står det i partiprogrammet, denna förändring förutsätter ”som alla demokratins förändringar, en majoritet bland befolkningen.”

Med tanke på den folkliga uppslutningen bakom dagens statsskick har Socialdemokraterna inte drivit kravet på republik. Men i april svarade S-ledaren Håkan Juholt i SVT:s Agenda ”ja” på frågan om monarkin bör avskaffas.

Håkan Juholt (S)

Uttalandets överraskade många, både i och utanför partiet. Det var ”förvånande att höra socialdemokraternas nyvalde partiordförande förklara att han var för monarkins avskaffande” skriver statsvetaren Lennart Nilsson, som studerat förtroendet för kungahuset, i SOM-institutets senaste bok Lycksalighetens ö.

Frågan är känslig. 40 av Socialdemokraternas 112 riksdagsledamöter – däribland Håkan Juholt själv – har valt att inte besvara SvD:s fråga.

Men drygt var tredje riksdagsledamot som deltagit i undersökningen går emot sin partiledare och vill ha kvar monarkin. Det gäller bland annat Sven-Erik Österberg, tung talesperson i konstitutionsutskottet. Inte heller partikamraten Christer Adelsbo ser någon anledning att byta statsskick.

”Som du säkert vet så har vi i vårt partiprogram att monarkin ska avskaffas. Men det känns som om det finns betydligt viktigare frågor att ta strid i just nu. Även om Kungen har varit ute i blåsväder just nu, så har kungahuset trots allt ett stort folkligt stöd”, motiverar han sitt ställningstagande. ”Sedan är kungahuset i dag mer något som fungerar som en marknadsförare för Sverige, och där fyller dom säkert en viss funktion”, fortsätter Christer Adelsbo.

Men inställningen till kungahuset splittrar Socialdemokraterna. 47 S-märkta riksdagsledamöter tycker att monarkin ska avskaffas.

”Jag vill att Sverige ska ha en demokratiskt vald statschef”, förklarar en av dem, Teres Lindberg.

Stödet för att behålla kungahuset är emellertid starkt i riksdagen. Två tredjedelar av de folkvalda är anhängare av monarkin, visar SvD:s undersökning.

Mats Gerdau (M)

”Det har fungerat med kung i hundratals år. Kungainstitutionen förändras i takt med tiden, vilket gör att det finns ett mycket stort folkligt stöd för att behålla kungen som statschef. Det fyller en viktig roll för Sverige, både nationellt och internationellt. Kungen står över politik och är en samlande kraft”. Mats Gerdau (M).

”Sverige ska behålla monarkin”. Mats Odell (KD).

”Jag är för monarki”. Johnny Skalin (SD).

De fyra regeringspartierna, liksom Sverigedemokraterna, förespråkar monarki i respektive partiprogram. Men i alla borgliga partier, utom Kristdemokraterna, finns det riksdagsledamöter som går på tvärs med partilinjen.

En av dem är Anna Steele (FP), som också har motionerat i frågan. ”Det första argumentet mot monarkin är principiellt. I ett liberalt och demokratiskt samhälle ska alla offentliga poster i praktiken vara öppna för alla medborgare. Val ska stå i centrum vid tjänstebesättningar, inte släkttillhörighet. Det andra argumentet bygger på insikten att vår monark och hans familj i kraft av sina ämbeten ännu innehar stor reell politisk makt, vilket kan bli avgörande vid svåra politiska och samhälleliga kriser”, skriver hon.

Gustav Fridolin (MP)

Frågan om statsskicket delar även Miljöpartiet, som förespråkar republik. Men att slopa monarkin är inte prioriterat för nyvalde språkröret Gustav Fridolin (MP), som klargör att det varken är ”önskvärt eller prioriterat att ifrågasätta statsskickets grunder. När vi har en värld att rädda och ett samhälle att ställa om för en ny tid prioriterar jag i stället arbetet med klimatinvesteringar för jobb och framtidstro”.

 

Så här tycker partierna om monarkin:

(totalt 281 riksdagsledamöter har besvarat frågan)

Moderaterna:
”Sveriges statsskick, monarkin, ska värnas. Monarkin är bärare av en lång tradition och utgör en nationell symbol och samlande kraft just därför att den inte är partipolitisk eller utsedd i val.”

M-ledamöternas inställning till monarkin:

Behålla: 81

Avskaffa: 2

Ingen åsikt: 1

Folkpartiet:
”Vi vill: Behålla nuvarande kompromiss om Sveriges statsskick. Folkpartiet stödjer den så kallade Torekov-kompromissen, som utgör grunden för vår nuvarande grundlag. Den innebär att Sverige förblir en monarki, men att monarken endast har representativa uppgifter.”

FP-ledamöternas inställning till monarkin:

Behålla: 19

Avskaffa: 3

Centerpartiet:
”Centerpartiet stöder monarkin så länge den fungerar som idag. Det vill säga att monarken inte har någon makt utan endast en representativ funktion.

C-ledamöternas inställning till monarkin:

Behålla: 19

Avskaffa: 3

Ingen åsikt: 1

Kristdemokraterna:
”Monarkin har en stark folklig förankring i Sverige. Monarkin är också en identitetsskapande tradition som betyder mycket för svensk kultur och historia samt för Sverigebilden internationellt. Därför ska Sveriges statsskick även fortsättningsvis vara konstitutionell monarki.”

KD-ledamöternas inställning till monarkin:

Behålla: 19

Avskaffa: 0

Socialdemokraterna:
”Som en konsekvens av dessa generella krav på  samhällsförvaltningen vill socialdemokratin också verka för att monarkins arvsprincip avskaffas och ersätts av en republik, där statschefen direkt eller indirekt väljs av  folket. Denna förändring förutsätter, som alla demokratins förändringar,en majoritet bland befolkningen.”

S-ledamöternas inställning till monarkin:

Behålla: 25

Avskaffa: 47

Miljöpartiet:
”Monarki går inte ihop med demokrati eftersom rollen som statschef går i arv inom en och samma släkt. Statschefen ska tillsättas på ett demokratiskt sätt efter kompetens och duglighet.”

MP-ledamöternas inställning till monarkin:

Behålla:  5

Avskaffa: 15

Vänsterpartiet:
”Vänsterpartiet är aldrig berett att kompromissa om demokratin. Därför anser vi att Sverige bör vara republik med en demokratiskt vald statschef.”

V-ledamöternas inställning till monarkin:

Behålla: 0
Avskaffa: 19

Sverigedemokraterna:
”Sverigedemokraterna är anhängare av den konstitutionella monarkin och anser därmed att Sveriges monark  skall vara statschef. ”

SD-ledamöternas inställning till monarkin:

Behålla: 18

Avskaffa: 0

 

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv