Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Alla Vänsterpartiets riksdagsledamöter ska skänka 5 000 kronor i månaden till en valfond. Det är en grundläggande princip, men ordförandekandidaten Rossana Dinamarca har inte alltid betalat sin partiskatt, kan SvD avslöja.

Alla förtroendevalda i Vänsterpartiet bör betala ”minst tio procent” av sitt arvode efter skatt till partiet. Riksdagsledamöterna, som i dag har ett arvode på 57 000 kronor i månaden, förväntas bidra med 5 000 kronor varje månad.

Pengarna går till Vänsterpartiets centrala valfond, och används för att finansiera valrörelsen.
Att betala partiskatt – eller partibidrag som det formellt heter i stadgarna – är en rekommendation, men betraktas i Vänsterpartiet som självklart. Ledningens hållning är att det inte finns någon ”godtagbar ursäkt” för en riksdagsledamot att systematiskt avstå från partiskatten.

– Den är helig, kan man säga. Vi har grundinställningen att man inte ska kunna sko sig på arvoden för politiskt arbete, förklarar Bo Leinerdal, biträdande partiseketerare.

Jonas Sjöstedt, Rossana Dinamarca, Ulla Andersson, Hans Linde

De fyra kandidater som just nu tävlar om att efterträda Lars Ohly på partiledarposten står samstämmigt bakom systemet med partiskatt.

– Vi är ett fattigt parti, och pengarna behövs. Men jag tycker också att det är viktigt att vi som är heltidspolitiker inte har för många förmåner, som gör att vi tappar fotfästet och blir fartblinda, säger Hans Linde, gruppledare i riksdagen.

– Jag har betalat partiskatt varje månad under de fem år jag suttit i riksdagen, fortsätter han.

Att ge bort 5 000 kronor varje månad, och därutöver 2000 kronor av gruppledararvodet, är ”inga som helst problem”, enligt Hans Linde.

– Innan jag kom in i riksdagen var jag timvikarie på ett behandlingshem i Göteborg. Då tjänade jag 16 400 kronor före skatt.

Även Ulla Andersson följer rekommendationen, och bidrar med 5000 kronor i månaden till partiets valfond.

– Jag har alltid betalat, hela tiden, det är inlagt i min Internetbank. Det är inte mer än rimligt med partiskatt. Vi har så pass höga arvoden, och det är också en solidaritetshandling med partiet, motiverar hon.

Samma besked ger Jonas Sjöstedt:

– Jag betalar partiskatt, och jag har alltid betalat partiskatt, även när jag satt i EU-parlamentet. Vi ska inte berika oss på våra uppdrag, det är ett gemensamt beslut vi har tagit.

När SvD frågar Rosssana Dinamarca, vice partiordförande, om hon betalar partiskatt blir svaret jakande:

– Jag har betalat sedan 2002 (då valdes Rossana Dinamarca in i riksdagen), fast då hette det inte partiskatt, utan kanslibidrag.

Rossana Dinamarca (V), partiledarkandidat

Men ett par timmar senare återkommer Rossana Dinamarca till SvD, och berättar att hon har lämnat felaktiga uppgifter vid det tidigare samtalet.

– Jag har inte betalat hela tiden. Det har varit till och från, ibland har det varit en något lägre summa, ibland har det inte varit något alls. Men jag har ändå försökt att göra det, säger hon.

Varför har du inte betalat varje månad?

– Det är ingenting som jag vill gå in på. Det är av helt privata skäl, som jag har tagit upp med gruppledaren, säger Rossana Dinamarca.

Hon poängterar att Vänsterpartiets partiskatt är en ”viktig princip”.

– Vi är ju ett parti som inte har så mycket pengar. Jag kan bara beklaga att jag inte har kunnat bidra fullt ut, hela tiden. Det är inget jag är glad för, och det har inte känts bra. Men det har funntis skäl för det.

Källor till SvD säger att du började betala partiskatt först när du tillkännagav din kandidatur i augusti. Hur ser du på det?

– Det finns säkert skäl till varför man säger så. Men jag har betalat innan dess också, säger Rossana Dinamarca.

Vad tror du att partiet tycker om att du inte alltid har betalat?

– Det kan nog vara lite olika. Men jag har berättat om det här för gruppledaren, och tagit upp det med valberedningen inför kongressen och partiledarvalet. Det är inget jag har hymlat med.

Partiskatten är en av många frågor som valberedningen har tagit upp i samtalen med de fyra partiledarkandidaterna, berättar Elise Norberg Pilhem, som leder arbetet. Om någon inte har betalat är det en faktor bland andra.

– Man får väga in det i allting annat. Om det finns godtagbara orsaker saknar det betydelse, säger Elise Norberg Pilhem.

Vänsterpartiet har beslutat att redovisa namnen på de personer som under 2011 ger bidrag till partiet på mer än 20 000 kronor. Därmed kommer även partiskatten från riksdagsledamöterna att offentliggöras. Men än så länge är uppgifterna hemliga.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv