Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Centerpartiet svänger och vill nu utreda möjligheten att göra barnkonventionen till svensk lag. Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) är positiv.

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter, och i många länder firas nästa söndag den stora barndagen.

Flera av riksdagspartierna driver sedan länge på för att barnkonventionen ska bli svensk lag. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna vill se en förändring.

– FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige, konstaterade Eva Olofsson (V), talesperson i barnrättsfrågor, tidigare i veckan.

Det är ”skamligt att Moderaterna och Centern fortsätter att blockera frågan”, fortsatte hon.

Men Centerpartiet säger inte längre nej till inkorporera barnkonventionen i svensk lag.

– Det var en livlig diskussion i samband med vår stämma, och jag uppfattar att vi har tagit intryck av debatten, säger Kenneth Johansson (C), ordförande i riksdagens socialutskott.

Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (C)

Centerpartiet vill de fyra de huvudprinciperna i FN:s barnkonvention ”så som de uttrycks i artiklarna 2, 3, 6 och 12”, förs in i rättighetskatalogen i regeringsformens kapitel 2.

Det handlar bland annat om att ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras” och att ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.”

– Vi har visat en öppning, och pekar på att vi har en idé om att man skulle kunna grundlagsskydda vissa delar, förklarar Kenneth Johansson.

Dessutom vill Centerpartiet att regeringen ska tillsätta en utredning, med uppdrag att ”ta fram förslag på hur barns rättigheter enligt barnkonventionen kan föras in i svensk rätt på ett sätt som stärker barns rättigheter.”

– Vi har inte slutgiltigt tagit ställning till formerna för införlivandet. Det håller vi fortfarande öppet, och vill utreda. Utgångspunkten för oss är hela tiden att hitta det som är absolut mest effektivt för barnen, säger Kenneth Johansson.

– Vi kommer nu att ta upp den här frågan på allvar med våra regeringskompisar, fortsätter han.

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP)

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) välkomnar Centerpartiets nya hållning.

– Det är positivt att fler partier går i riktningen att man ska inkorporera barnkonventionen i svensk rätt. Det är min och Folkpartiets hållning, och skulle vara ett tydligt sätt att stärka barns rättigheter. Men här är vi inte eniga i regeringen, säger han.

– Vi har från svensk sida bara inkorporerat en konvention, Europakonventionen om mänskliga rättigheter, och det har varit rätt effektivt för att lyfta upp frågorna om mänskliga rättigheter i Sverige, fortsätter Erik Ullenhag.

Han är ansvarig för regeringens delegation för mänskliga rättigheter, som har föreslagit att en utredning ska få i uppdrag se över möjligheten att införliva fler internationella konventioner i svensk rätt.

– Vi tittar på det just nu. Jag utesluter inte att vi kommer att landa i ett läge där det blir en utredning om ytterligare inkorporering av konventioner, säger Erik Ullenhag.

Även Sverigedemokraterna motsätter sig att barnkonventionen blir svensk lag.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv