Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Regeringen öppnar för att införa elektronisk röstning i Sverige. Ökad flexibilitet och stärkt demokrati är två av fördelarna, enligt justitieminister Beatrice Ask (M), som i morgon sjösätter en stor översyn av valsystemet.

”Valproceduren i Sverige har i princip sett likadan ut sedan den allmänna rösträtten infördes”, konstaterar riksdagsledamöterna Mats Gerdau (M) och Elisabeth Svantesson (M)  i en motion. ”Man lägger ned en valsedel i ett kuvert och klistrar igen. Rösträknarna bockar av de röstande, sprättar upp kuverten, räknar rösterna och meddelar resultatet till Valmyndigheten”.

Den största fördelen är att rösthemligheten bevaras, men nackdelarna har blivit allt tydligare, anser de två moderaterna. Det tar lång tid att räkna rösterna, avgivna röster underkänns och valsedlar slarvas bort i postgången.

Röstningsmetoderna bör moderniseras, och ett system med elektronisk röstning prövas, skriver Mats Gerdau och Elisabeth Svantesson.

Nu får de respons från regeringen, som i morgon beslutar att inleda en översyn av valsystemet. ”Tiden är nu mogen för att på allvar undersöka om och hur den digitala tekniken kan användas på ett effektivt och säkert sätt vid val”, slår justitiedepartementet fast i den promemoria som SvD har tagit del av.

– Lappar i all ära, men finns det andra sätt bör det åtminstone vara något man prövar. Jag vill se om man kan använda sig av elektronik på ett bättre sätt. Men det här är inga enkla frågor, säger justitieminister Beatrice Ask (M), som poängterar att valprocessen fortsatt måste vara ”säker och hålla hög kvalitet”.

Justitieminister Beatrice Ask (M)

Hon vill uttryckligen att den parlamentariskt sammansatta kommittén, som nu får i uppdrag att se över det svenska valsystemet, både ska överväga ett system med ett elektroniskt röstningsförfarande i vallokalerna och ett system som bygger på röstning via Internet från till exempel väljarens hem.

– Det skulle ju vara praktiskt, för i det moderna samhället är det ganska många som rör på sig. Det här är ett flexiblare sätt att rösta på, som gör att fler kan delta. Samtidigt är det för många en stor sak att få gå till en vallokal, men det ena utesluter inte det andra, säger Beatrice Ask.

Ett elektroniskt röstningsförfarande bör ha flera positiva effekter, enligt regeringskansliets promemoria. Till exempel:

* att ge ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att delta i demokratin på jämlika villkor.

* att minimera risken för fel, såväl vid själva röstmottagningen och röstningen, som vid rösträkningen.

* att ge förutsättningar att genomföra en snabbare rösträkning.

Det svenska valsystemet är i grunden ”stabilt, och fungerar ganska bra”, poängterar Beatrice Ask. Men redan när hon i december 2009 presenterade förslaget till ny grundlag aviserades en översyn. Bland annat lovade justitieministern att proportionaliteten vid kommunala val skulle granskas.

Efter 2010 års valresultat – som inte blev proportionellt – vill regeringen nu också att kommittén ska ”överväga om reglerna om mandatfördelningen vid riksdagsval bör ändras”. I uppdraget ingår däremot inte att överväga några förändringar i fyraprocentsspärren.

– När man analyserar resultatet ser man ju att vissa partier är överkompenserade i mandat, i förhållande till antal röster i landet, medan andra har fått något mandat för lite. Det är alltid olyckligt, och vad vi kan se så är det här något som kan uppstå igen. Därför bör man titta på den frågan, säger Beatrice Ask.

Hon har tidigare meddelat att den fria nomineringsrätten, som länge ansetts vara en central princip inom det svenska valsystemet, ska ses över.

– Vi har ju ett väldigt generöst system i dag, och det vill vi gärna ha. Samtidigt är det ett bekymmer att man fem-i-tolv kan komma med vilka förslag som helst, varje val har vi ju Kalle Anka-partier och annat. Det blir oseriöst.

Så kallade offentliga valförberedelser (det vill säga att partier som ska delta i ett val en viss tid före valet anmäler detta och samtliga kandidater) skulle också ge ”effektivt skydd” mot ofrivilliga kandidaturer, konstaterar regeringskansliet.

Kommittén ska också, bland annat, titta på:

* Valkretsindelningen i Västra Götalands län.

* Om det bör vara möjligt att ange partisymboler på valsedlarna.

* Om budets roll vid budröstning bör förtydligas.

Senast den 15 december 2012 ska de första förslagen redovisas för Beatrice Ask. I vissa fall kan det komma att kräva grundlagsändringar.

– När det gäller reglerna för allmänna val så måste man söka bred samstämmighet, och alla bör känna tillit till de förändringar man föreslår, säger hon.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv