Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Kungen kan komma att få redovisa mer öppet hur han använder skattebetalarnas pengar. En majoritet i riksdagens konstitutionsutskott öppnar nu för en ökad insyn i hovstaten.

I början av 1970-talet, i den så kallade Torekovuppgörelsen, enades de borgerliga partierna och Socialdemokraterna om villkoren för det svenska kungahuset.

Kompromissen håller fortfarande, anser Socialdemokraterna.”Det finns ingen anledning att tycka annat än att vår nuvarande grundlag, inklusive villkoren för statschefen, tjänat oss väl”, skriver partiets sex ledamöter i riksdagens konstitutionsutskott i en motion.

Socialdemokraterna vill inte några se ”radikala förändringar” av regelverket, men efterlyser en ökad insyn i den kungliga hovstaten.

– Ungefär halva beloppet av det totala apanaget på ungefär 123 miljoner redovisas, resten gör det inte. Det är inte meningen att vi ska in på kungens kontokort och titta, men det finns en gråzon som mycket väl skulle kunna redovisas utan att man går in på kungafamiljens integritet, säger Sven-Erik Österberg (S), gruppledare i konstututionsutskottet.

KU:s ordförande Peter Eriksson och ledamoten Sven-Erik Österberg (S)

Anslaget till kungahuset är uppdelat i två delar: Slottsstaten (59,8 miljoner kronor) och Hovstaten (62,3 miljoner). Pengarna till Hovstaten – det så kallade apanaget – ska bland annat finansiera kungafamiljens resor och representation, statsbesök, personal och transporter med bil och häst. Men hur pengarna används är inte offentligt.

Vårens debatt, där kungen i en bok anklagades för otrohet och besök på strippklubbar, stärkte Socialdemokraterna i övertygelsen att det är viktigt med en ökad insyn, förklarar Sven-Erik Österberg. ”Hela systemets legitimitet bygger på det förtroende allmänheten har för hur den sittande statschefen använder de allmänna medel denne har till sitt förfogande”, skriver de S-märkta riksdagsledamöterna i sin motion.

Vänsterpartiet har länge drivit på för ökad insyn i kungahusets affärer. Även KU:s ordförande Peter Eriksson (MP) ställer sig positiv.

– Jag tycker att det är en rimlig diskussion att föra, och är gärna med i KU och diskuterar hur vi ska gå vidare med det här. Det är väl rimligt att kanske bjuda in någon från hovet, och höra hur det går till i dag, och vad som är möjligt, säger han.

– Det är mycket pengar det handlar om om, och ingen orimlighet att man har en tydlig redovisning och vet ungefär vad pengarna går till, fortsätter Peter Eriksson.

Jonas Åkerlund (SD)

Jonas Åkerlund, Sverigedemokraternas ledamot i KU, har uppfattningen att transparensen i hovstaten redan är ganska stor.
– Principiellt är det alltid bra att öka insynen. Här handlar det mera om ”Är den insyn vi har tillräcklig eller ej?”. Kan man visa att den otillräcklig, då ställer väl jag upp på att öka den, säger han. 

Men KU:s vice ordförande Per Bill (M) ser ingen anledning att ändra spelreglerna.

– Jag tycker att vi har en bra tingens ordning i dag. Men vi kommer att behandla alla motioner seriöst i KU, och ska i lugn och ro titta på det här.
Per Bill påminner också om 1970-talets Torekovkompromiss:
– Jag tycker att man ska honorera de handslag man har gjort.
Enligt Sven-Erik Österberg skulle en ökad insyn i hovstaten inte påverka Torekovuppgörelsen.

– Det där är ett nödargument från Moderaterna. Vi står för Torekovöverenskommelsen. Den handlar om själva statsskicket, och har inte detaljstyrt exakt hur mycket som ska redovisas öppet eller inte, säger han.

 

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv