M vill locka toppstudenter till läraryrket

Låt högskolestudenter med toppbetyg undervisa i skolor i utsatta områden – samtidigt som de läser till lärare och får en attraktiv ledarskapsutbildning. Så vill Moderaternas arbetsgrupp locka nya talanger till läraryrket.

Lars Hjälmered (M)

Behöriga lärare, med ”gedigna kunskaper” inom sitt ämnesområde, är nyckeln till en bra svensk skola, enligt Moderaterna. Regeringen har redan genomfört en rad viktiga reformer, som en förbättrad lärarutbildning och lärar- och förskollärarlegitimation, poängterar partiet.

– Att få rätt människor att söka sig till läraryrket är kanske den viktigaste framtidsfrågan, som överskuggar det här med med ett nytt betygssystem och en ny gymnasieskola. Vi känner att mer måste göras, säger riksdagsledamoten Lars Hjälmered.

Han leder den arbetsgrupp i Moderaterna som, inför valet 2014, ska ta fram en ny storstadspolitik. En breddad rekrytering till läraryrket pekas ut som ”nödvändigt” i det förslag som nu har överlämnats till partiledningen.

Inspirationen hämtas från Storbritannien – och den i skolvärlden uppmärksammande modellen Teach First. Ungefär 2000 toppstudenter har, inom ramen för satsningen, lockats att testa jobbet som lärare.
Socialdemokraternas förra skolpoltiska talesperson Marie Granlund hör till dem som lovordat konceptet.

Nu vill även Moderaternas arbetsgrupp på prov införa ett liknande projekt i Sverige. Det ska rikta sig till nyutexaminerade studenter med ”toppresultat” från andra utbildningar, som under en tvåårsperiod vill undervisa i skolor i storstadsområden med stora behov. Parallellt med undervisningen ska studenterna läsa in lärarkompetens – och som bonus en attraktiv ledarskapsutbildning. Tanken är att de ska få lön under hela perioden.

– De som blir uttagna till Tecah First i Storbritannien är de riktigt duktiga studenterna, det är en topputbildning, förklarar Lars Hjälmered.

Han är själv civilingenjör, och hoppas att studenter med den utbildningen skulle kunna tänka sig att välja lärarbanan – åtminstone för en tid.

-Det kan också vara ekonomer, jurister och läkare.

M-gruppen ser flera fördelar med en svensk försöksverksamhet, som Lars Hjälmered kallar ”Dela din kunskap”. Till exempel skulle studenter få möjlighet att göra en samhällsinsats ”där det behövs som mest”, och eleverna i de deltagande skolorna få ett kunskapslyft.

– Utbildning är den viktigaste språngbrädan för en social rörlighet i samhället, för att man ska kunna komma någon vart och bli någonting, säger Lars Hjälmered.

Visa kommentarer (263 st)

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se Läs reglerna i sin helhet

 • Anonym

  Säkert många toppstudenter som vill ut i Rosengård, Bergsjön, Angered, Högsbo, Backa, Ja man kan ju hålla på och skriva hela kvällen? 

 • Anonym

  Varför i all sin dag skulle högskoleelever med toppbetyg vilja bli lärare, och i utsatta områden?

  Jag har besökt skolor i utsatta området och nog har det funnits lärare med tillräcklig kunskap.
  Det är ordning och reda som saknas.

  Har Lars Hjälmered besökt någon av dessa skolor eller ens försökt sätta sig in i den problembild som finns?

 • Anonym

  Se till USA. Otaliga program och extraresurser har i åratal satts in i ”utsatta” områden. Liknande som Sverige upp till dubblat anslagen för skolor på sådana platser. Och vad är resultatet? Förutom mycket högre kostnader på ett ställe (och besparingar på ett annat), absolut noll och intet. Problemet är inte resurser eller samhället i övrigt, problemet är de som bor i området och deras engagemang och intresse. Något som aldrig kommer förbättras när incitament därom saknas. För varför tillskansa sig kunskaper när det går utmärkt att leva på andra som analfabet?

 • maps nocab

  Om jag fick en utbildning som fokuserade på både ledar- och undervisningsrollen och samtidigt undervisa som extraknäck skulle jag överväga det. Fick alltid vara ”extralärare” på gymnasiet och tycker det är roligt att undervisa.
  Hade gärna läst pedagogik och sidan om men inget trams. Något som jag faktiskt har nytta av och värderas av framtida arbetsgivare.

 • Anonym

  ROFLMAO!

  Hur ska man kunna lura en duktig student att
  a) kasta bort några år av sitt liv på nån underbetald flummig försöksverksamhet i stället för snabbt gå igenom KHT, Handels eller läkarutbildning?
  b) välja att göra detta i ett problemområde?

  Hjälmered kan börja med att sätta upp plakat på anslagstavlan i Riksdagshuset: Högutbildad riksdagsman sökes till lärarvikariat i Rosengård. Ingen ordinarie ersättning utgår under vikariatet….

  Lycka till!

 • Anonym

  Här kommer ett, enligt mig, bättre förslag.

  Låt alla yrkesmilitärer och Polisstudenter göra 6-12 månaders tjänst på skolor runt om i Landet som lärare i både fackkunskap och uppfostran/respekt.

  (varning för fördomar) -> Poliserna går på Sveriges kortaste högskoleutbildning. Sedan sätter de sig på ett kontor eller i en bil. De har råd att lägga den tiden på ett sådant inslag i sin utbildning.

  Det skulle inte bara gynna eleverna, utan även militärerna/poliserna som kan skapa en bättre relation i områden med mer stök, och kanske även minska föraktet för deras yrken(mest poliserna).

 • Anonym

  Tanken är god. Tyvärr lever vi i ett konsumtionssamhälle där man är och definieras av vad man konsumerar. Pengar är det enda som räknas och detta enkom är den enkla anledningen till att läraryrket har rasat så i status och attraktivitet. Detta är ett steg i rätt riktning, för till syvende och sist så går det att sammanfatta detta samhällsproblem med låg attraktion till läraryrket med följande talesätt: ”Smakar det så kostar det”.

 • Anonym

  Jobbar själv på ett förortsgymnasium.
  -Frånvaro ca 50% i genomsnitt
  – Minikurser motsvarande högstadiet för de som kommer
  – utbrett fusk och ständiga omtentor för att det skall bli g-light för de flesta som kommer utan att de begripit något, kopior, hämtningar från nätet duger gott. Dessutom ändras satta betyg efter att de skrivits under.

  Den lärare som försöker höja nivån, ta tag i frånvaron osv. får genast skolledningen på sig förutom studieovana gymnasister som vant sig att driva omkring i förortsgrundskolor. Ungdomsgårdstanken är helt etablerad
  och sanktionerad från politiskt håll.

  Förslaget synnerligen korkat därför att förslagsställarna inte undersökt sakers tillstånd.
  Så länge SKL får vara med att styra och ställa i skolsverige är det kört med dylika förslag.

  Har empiriskt material som kan styrka ovanstående och mycket mer därtill men som skulle rendera i
  omeddelbara represalier om jag gick ut med namn.

 • Anonym

  Och hur många ”högutbildade” riksdagsmän döljer sig bland de 349?

 • Anonym

  Mycket intressant och konstruktivt förslag. Under en 2-årsperiod kan toppstudenter få ledarskapsutbildning + viss lön mot att de i gengäld undervisar i utsatta områden.

 • Anonym

  Helt riktigt fokus, men, som förslaget är
  formulerat… Lycka till med att försöka locka toppstudenter till dessa
  områden, under de förutsättningar som nu råder!

  Ibland undrar jag vilken värld våra politiker kommer ifrån. Men så har dom nog varken varit toppstudenter på KTH, lika lite som de nu bor i Rosengård eller Bergsjön…

  Tyvärr, så känns upplägget nästan dömt att misslyckas på förhand!

 • Mimmi Mus

  Ännu mer av mina inbetalade skatter ska alltså kastas bort för att dölja politikernas misslyckanden!

  Stoppa inflödet av människor till utanförskap – och utflödet av skattepengar!  

 • http://pulse.yahoo.com/_4KS6GHVETOP22KN2BWELIJSAWM Anonym

  Toppstudenter söker sig inte till läraryrket och ska så inte göra. De ska forska, bli ingenjörer och lösa större problem. Däremot så vad läraryrket behöver är duktiga studenter. Nationellt har vi inte råd att toppstudenter blir lärare, de ska göra viktigare saker som att förse oss med inovationer, forskning, utveckling. Att 30 elever går från att vara ok till bra är inte direkt något som verkligen betalar landets levnadsstandard.

 • Anonym

  Låter måttligt kul med ett A- och ett B-lag med lärare. Några får sin utbildning betald och höjs till skyarna och de andra…?
  Ni borde läsa den nyutkomna boken SUPERPEDAGOGEN som avslöjar hur skolan fungerar bakom kulisserna! Skruvat, roligt och mycket tänkvärt!

 • Anonym

  ”Inspirationen hämtas från Storbritannien – och den i skolvärlden
  uppmärksammande modellen Teach First. Ungefär 2000 toppstudenter har,
  inom ramen för satsningen, lockats att testa jobbet som lärare.”

  Det låter ju fantastiskt, ett riktigt superförslag, men någon utvärdering av Teach First i Storbritannien ser man inte ens röken av i artikeln!

  Vi har informerats via media om alla dessa olika fantasi-projekt som testas i Europa för att få social ordning, men av någon anledning läser vi aldrig om de ”positiva” resultaten.

 • Anonym

  Inte blir man en bra lärare bara för att man är toppstudent, Läraryrket består av så många delar. Personligheten är en mycket viktig faktor. Jag har jobbat 40 år som lärare på grundskolan, större delen på högstadiet. Att arbeta med ungdomar under deras stormigaste period i livet kräver mer än toppbetyg i olika ämnen. Talesättet att vissa kan mycket ämnesmässigt, men kan inte göra innehållet intressant, stämmer i väldigt många fall jag stött på. Skådespeleri, ungdomsledarskap, personlighet och utstrålning kopplat till goda ämneskunskaper är sådant som man borde leta efter. Dessutom måste lönernna höjas för att locka dem som har andra mera lönsamma planer. Mycket snack och lite verkstad leder ingenstans.

 • http://pulse.yahoo.com/_4KS6GHVETOP22KN2BWELIJSAWM Anonym

  Därför att Sverige inte har någon bra sätt att faktiskt säkerställa kvalité via ett CV. Mycket går ut på att.. du har gjort detta och därmed är du bra. Så fungerar det inte i längden och därmed så kommer svåra som har svårt att visa på sin verkliga kompetens också att ha svårt på arbetsmarknaden. Konceptuellt har vi under 30-50 år pysslat just med den typ av rekrytering som inte egentligen är lämplig.

 • http://pulse.yahoo.com/_4KS6GHVETOP22KN2BWELIJSAWM Anonym

  Konceptet ‘är enkelt. En bra student lär sig fakta bättre än en dålig student. Mycket av det andra är jämnt fördelar över samhället i stort. Mycket av det hela är dock som så. Lärarna i dag saknar egna faktakunskaper för att kunna ställa krav på eleverna. Vet man bara marginellt mer så är det svårt att ställa stora krav.

 • Anonym

  God idé som sådan men kan inte en del av de där toppstudenterna få undervisa riktigt lovande elever inom svenska skolan och inte BARA göra denna satsning i utsatta områden?

 • Anonym

  Jag gillar tanken på att man studerar ett ämne och sedan får chansen att undervisa i det ämnet. Det gör att man får en vettig koppling till verkligheten. Att få träning i ledarskap är naturligtvis en stor merit. Det kan bli hur bra som helst.

  Men i utsatta skolor?? Risken är väl att stackrarna – om de nu nånsin har haft tanken på en lärarutbildning – snarare blir avskräckta för tid och evighet. Vet folk hur det är i skolorna?? Inte ens lärarutbildningen gav en fingervisning – chocken för mig och mina medstudenter blev stor när vi väl kom ut på praktik.

 • http://pulse.yahoo.com/_XWLKW3CTBW3X7XZOEOXKE3KJEQ pekka

  ” Till exempel skulle studenter få möjlighet att göra en samhällsinsats ”där det behövs som mest”, och eleverna i de deltagande skolorna få ett kunskapslyft.”
  Varför skulle detta innebära ett kunskapslyft?
  Är det tänkt att dessa studenter ska komplettera redan befintliga lärare så att alla hinner få hjälp? Då är det inte kostnadsfritt, men kan säkert hjälpa upp resultatet för en del.
  Är det för att dessa toppstudenter är så mycket mer effektiva än de ordinarie lärare som jobbat i åratal, som får kliva åt sidan? Det krävs några hundår inom läraryrket innan man blir varm i kläderna – talang eller inte. Är det då de ska gå vidare till andra yrken?

 • michael rystad

  Man blir heller inte en god lärare bara genom att vara en skådespelande karismatisk ledare. En god lärare är en lärare som ständigt vill utvecklas och som utgår från läroplan och forskning. Alltför många ser läraryrket som ett hantverk! Toppstudenter blir inte toppstudenter utan anledning, utan för att de har ett driv och en vilja att lära sig nya saker – precis det som behövs i skolan. 

 • Anonym

  Får du ett val som toppstudent att välja mellan läkarutbildningen eller att bli någon form av lärare så kommer det inte vara många som väljer läraryrket, och varför skulle de? Det här förslaget har varit uppe förut men samma svar kan ges, detta kommer inte fungera i Sverige. Dessutom är det långt ifrån alla toppstudenter som BÖR bli lärare. Alla föds inte med pedagogik inbyggt.

 • Anonym

  På vilket sätt skulle undervisningen förbättras i ”utsatta” områden genom att obehöriga studenter skall kvacka som lärare? Höj lönerna generellt istället och ge skolorna rimliga resurser att möta de problem och utmaningar de står inför.

 • Anonym

  Et utmärkt förslag. Tidigare har men efterlyst doktorsexamen bland bland lärare för att höja kompetensen, men med Björklunds lärarlegitimation stängdes den dörren (efter fem års forskarutbidning har man inte råd med fem års ytterligare diadektikutbildning). Problemet fick en pseudolösning när man tog bort kravet på forskarutbidning för lektorskompetens (fackets ide). Med detta system ökas möjligheten att rekrytera dugliga doktorer till lärarbanan!

 • krister.lindstrom

  Har varit på mässor om undervisning med hjälp av medieteknik (  http://www.bettshow.com/  ). Där har faktiskt Storbritannien, trots sin konservatism, varit väldigt framsynta att använda ny teknik (multimedia) i bl a grundskolan. Betydligt modernare än Sverige. När det gäller inspiration kring läraryrket, är det helt okey att hämta inspirationen från Storbritannien!

 • Anonym

  Hur ska höjda löner egentligen höja kompetensen? I praktiken? De ”obehöriga studenterna” besitter förbannat mycket relevant kunskap och får man dessutom lärarkompetens och ledarutbildning så finns det väl ingenting som pekar åt att de skulle ”kvacka som lärare”?! Det var ju in i gatan vad irriterad jag kan bli på sån negativitet och anti-nytänkande som du verkar förespråka..

 • Anonym

  Jag är själv juridikstudent, och är för övrigt mycket samhällsintresserad, och hade jättegärna fått möjligheten att hoppa på något som Teach First! Tycker det hade varit jättekul att lära ut och dessutom få hjälpa till i de områden som är mest utsatta. Heja heja heja!

 • Anonym

  Ja, frågan är bara hur många olaga hot från de rara eleverna som behövs innan de hoppar av från den lovvärda insatsen. Det är ju just efter praktiken som de flesta avhoppen sker från lärarutbildningen. Utan ordning, ingen undervisning. Hur svårt skall det vara att förstå något så grundläggande?

 • Anonym

  Vilja bli lärare, visst, men i ”utsatta” områden? Mer otacksamt jobb får man leta länge efter.

 • Anonym

  Money talks, bullsh*t walks. De toppstudenterna kommer välja de bäst betalda jobben och yrken. Praktik som lärare i hooden kommer knappast att locka talangerna från läkar- och juristutbildningarna.

 • Anonym

  Jag tycker det låter som en utmärkt idé att låta toppstudenter få undervisa i utsatta (läs: invandrartäta) områden, då kommer vi förmodligen få fler ledande medborgare som inser sanningen om mångkulturen. 

 • Anonym

  Studenter varken kan eller ska undervisa. Är själv i branschen som min signatur antyder och även inom universitet ska man numera ha högskolepedagogisk kompetens. Och som vanligt, Cash is King. Högpreseterande studenter väljer att läsa till civ ing, läkare, jurist osv. Yrken där lönen snabbt blir dubbelt mot lärarlönen, och med möjlighet till riktiga toppjobb som grädde på moset för den som lyckas. Detta finns inte inom läraryrket.

 • Anonym

  Varför skall man ”stanna av i språnget” efter att man tagit sin examen? För att hjälpa PK-samhället med sitt misslyckande?
  Märk väl! En examen har sin största attraktionskraft de första 2 åren. Har man inte fått ett ”riktigt” arbete som harmonierar med vald utbildningsinriktning, ja då är sannolikheten stor att karriären tar en annan väg.
  Att försöka sig på uppgiften att stå och pladdra för en oengagerad och splittrad elevsammansättning är nog inget som lockar. Det får mig att tänka på det som amerikaner ofta frågar sig inför ett ställningstagande: ”What’s in it for me?”

 • Anonym

  Detta kan faktiskt bli en injektion för skolan. Så här gjorde man ofta inom försvaret tidigare, där tilläts reservofficerare tjänstgöra med yrkesofficerarna. Det var ett ömsesidigt utbyte som sporrade till goda insatser. Allt går att vinna, men det löser inte lärarnas otroligt tunga arbetsbörda. Men det kommer att öka insikten bland samhällets toppar om de problem som finns inom skolans värld.

 • Anonym

  och dess misslyckande.

 • Anonym

  hahah, är detta ett skämt… Ja moderaterna är sannerligen ej ett parti för dem som lever i verkligheten…

  Och vadå ”utsatta område” vad är de utsatta för, de som bor där, dem själva eller? Luktar rasism här!!
  Sarkasm..

 • Anonym

  Höj lönen för alla?? Har du någon mer vidgad syn än den kollektivistiska för att eliminera ”kvackare”. jag tror vi alla minns bra lärare och dåliga, ag trorinte skolan blir bättre bara för att vi höjer lönen, inte på 25 år i alla fall.

 • http://twitter.com/rymdraketen rymdraketen

  Det här förslaget gör det lite problematiskt för mig. Har i allmänhet ansett att i princip alla alliansförslag rörande skolan varit katastrofala (speciellt kommendant Björklunds anti-pedagogiska idiotier som gått emot all modern forskning).
  Det här däremot, verkar vara ett förslag grundat i både sen forskning OCH sunt förnuft, en ovanlig kombo.
  Trots mina i övrigt vänsterinriktade sympatier tycker jag det här verkar vara ett utmärkt förslag!

 • http://twitter.com/rymdraketen rymdraketen

  Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att ”stå o pladdra” för en ”oengagerad och splittrad elevsammansättning”. Går just nu en utbildning av mycket högt akademiskt värde och en framtid med extremt garanterat arbete, ändå skulle jag gärna jobba nåra år i skolan. 
  Whats in it for me? Chansen att kunna bidra till samhället och vara en pytteliten del av förbättringen av de ungas framtid. Blir de ungas framitd bättre blir ju även min framtid det. Tänk längre än näsan räcker så hittar man oftast ganska många anledningar till varför det är bra att hjälpa andra människor, även om man tänker rent egoistiskt.

 • Anonym

  Faktiskt fler än man tror…

  Riksdagen är inte alls representativ för svenskarnas utbildning och yrkesval. Historikern Fredrik Willert gjorde en  C-uppsats på temat i våras. Den gällde i och för sig förhållandet fram till 2006, men det har inte skett några större förändringar på grundnivån. Däremot sjunker just nu andelen riksdagsledamöter som de facto studerar fram till högre akademisk examen.

  Ca 70% av alla riksdagsmän har akademiska studier i ryggsäcken, hälften har någon form av akademisk examen och en av 20 har disputerat eller har annan högre akademisk examen.

  Om man tar de grupper som Lars Hjälmered söker; civilingenjörer, ekonomer, jurister och läkare så gällde det om ett 70-tal riksdagsledamöter under förra mandatperioden. Det är procentuellt sett betydligt fler än om man räknar befolkningen i stort.

  Så riksdagen är inte alls outbildad, tvärtom.

 • Anonym

  På TeachFirst:s hemsida beskrivs projektet som en av de mest framgångsrika välgörenhetsprojekten under senare år. Men vad utsatta områden och skolor behöver är inte välgörenhet, utan långsiktiga satsningar för att lyfta både skolor, elever och områden. Unga välkammade jurister och ekonomer i karriären är inte en lösning på problemen. Jag tycker att detta är ett missriktat projekt i Big Society-anda som handlar om att bättra på lite på ytan utan att egentligen ta i tu med de stora underliggande problemen.

  Sen gillar jag inte synen på vad toppstudenter kan vara. Hjälmered specificerar jurister, ekonomer, läkare och civilingenjörer. Uppenbarligen kan man inte vara toppstudent inom humaniora eller samhällsvetenskap. Och vad skall dessa toppstudenter undervisa i för ämnen? Matematik, naturvetenskapliga ämnen och ekonomi är ju klart, men inom de andra skolämnena som historia, svenska, samhällsvetenskap, geografi, språk och idrott och hälsa har de ju flesta av dem enbart mycket basala kunskaper. Om dessa toppstudenter ska undervisa inom dessa ämnen så saknar de alltså ”gedigna kunskaper inom sitt ämnesområde” som ju för Moderaterna var en ”nyckel till en bra svensk skola.” Här skulle ju toppstudenterna inom humaniora och samhällsvetenskap kunna komma in, men det finns ju visst inte några sådana…

  Om jag tolkar Lars Hjälmered illvilligt så skulle jag kunna få för mig att han ger uttryck för en snobbism och statuselitism vad gäller olika typer av utbildningar och i förlängningen en skiktning i människor utefter vilken utbildning de har. Just denna oreflekterade syn på olika utbildningar och kunskapsområden visar ju, om jag förbliver i min illvillighet, att han själv inte tillhör toppskiktet precis.

 • Anonym

  Ändrade incitament för skolor är det enda som kan funka. Intcitamenten måste vara att lära ut och producera bättre resultat än föregående år, med vissa modifikationer. Allt annat är dumheter.

 • Anonym

  Det handlar i första hand inte om egoism, utan varför man skall axla ett ytterligare ansvar för något man själv inte valt. Valet av misslyckade s k utanförskapsområden är något som våra ansvarslösa politiker har att svara för. Vi hade inte behvövt hamna i denna alarmerande situation om vi hade vänt ryggen åt suget efter massinvandring. Nu har vi därför ett kaos som råder i skolans värld, direkt orsakat av en vansinnespoitik som präglat vårt land de senaste 30 åren.

 • Anonym

  för det första fattar jag inte varför man ska satsa på högskolan som du menar istället för att satsa på att få toppstudenter till lärarhögskolan redan från början. Jag gick ut som topp 3 på SU ekonomporgram  samtidigt som jag gick lärarhögskolan… valde läraryrket trots den låga lönen.Mina gamla kursare tycker jag är helt blåst som kunde välja läraryrket framför en fet karriär med hög lön. Tror du att ni får dem att ändra inställning genom att de be dem göra samhällstjänst i problemskolor… glöm det… de är som mest eftertraktade de första 2-3 åren efter examen och plånbokstarmen rycker för hårt.

  Krävs en dumskalle som mig som brinner för jobbet för att dissa 60-70 papp i månadslön istället för 27. Har snittat i löneökningar på 1,5% senaste fyra åren… får fortfarande en del erbjudanden från näringslivet även om de blir färre med åren. Om arbetsförhållandena fortsätter försämras och lönen höjs med en kaffe latte i veckan hoppar jag snart på ett av dessa erbjudanden.

  Älskar mitt lärarjobb, men inte till vilket pris som helst.

 • Anonym

  Hoppas du visar de snåla blodsugarna fingret när du hoppar av.

 • Anonym

  Och tänkte staten då betala topplöner till dessa toppstudenter eller en vanlig lärarlön? Nog för att jag brinner för undervisning och tycker det är fantastiskt utvecklande MEN 6 mån efter examen har jag över 50kkr i månadslön. Då verkar det vettigare att jobba halvtid inom mitt vanliga skrå och därefter jobba ideellt….

 • Anonym

  Det kan inte vara så att toppstudenterna inom humaniora redan blir forskare och lärare då där inte finns mängder av välbetalda jobb som väntar dem direkt efter examen?

  Min utmärkta gymnasieutbildning kantades av lärare disputerade inom humanoria medan på natur/teknik sidan var det betydligt skralare bortsett från en pensionerad prof i matte som inte kunde sluta undervisa…

 • Anonym

  Sverige hade tur under krigen mot Napoleon. Efter freden i Tilsit 1807 stod Sverige ensamt tillsammans med britterna mot alliansen Frankrike-Ryssland. Om Sverige inte anslöt sig till kontinentalsystemet, handelsblockaden mot Storbritannien, hotade en invasion av Skåne. Lyckligtvis blev någon invasion inte av och den lönsamma handeln med England kunde fortsätta.

 • Anonym

  Kan man tala om en fred när ett militär krig fortsätter i ett omfattande handelskrig och fortsatta konfiskationer enligt tidigare revolutionära förbudslagar, helt enligt Napoleons tankar och önskan?

 • Anonym

  Å andra sidan var det just avspänningen mellan Frankrike och Ryssland som resulterade i att ryssarna invaderade och erövrade Finland 1808 – 1809. Om man ser till Sveriges ställning 1789 – 1815 var det en tydlig tillbakagång även om man tvingade in norrmännen i en dysfunktionell union. 

 • Anonym

  Ursäkta mig men var inte Engelsmännen lika intresserade av att starta krig?

 • Anonym

  Jag tror att du missförstår någonting. Jag påstår inte att Napoleon var intresserad av att starta ett krig, ty han ersatte det militära kriget med kontinentalsystemet som skulle utestänga England från handel med den europeiska kontitnenten: de engelska handelsskepp konfiskerades om de anlöpte hamnarna. I praktiken följde ett sjörövarkrig med konfiskerade skepp som slog hårt mot Englands transmarina kolonialhandel. I det läget bröt England fredsavtalet. Som Trombonissimus nedan säger, levde Sverige gott på en omfattande smuggling av engelska varor till Göteborg (”lilla London”) och vidare landvägen till Skåne varifrån de utskeppades som smuggelgods. England var den mest framskridna industrinationen och det genom kontinentalsystemet helt utestängda Europa led stor brist på dess industriprodukter. Hela den avancerade klädesmanufakturen i Belgien stod på fallrepet med avsaknaden av brittiska industriprodukter för klädesframställning – industrimaskiner, bomullstråd och färger från kolonierna – och det fransmännen kunde erbjuda som ersättning var inte på långa vägar likvärdigt. Den svenska smugglingen var välkommen – inte minst av kaffeälskare som dessutom drack kaffet med kolonialsocker; )

 • Anonym

  Jag ber om ursäkt. Men samtidigt så var det Storbritannien som svarade mot ett handelskrig med att starta ett ”riktigt” krig.

  Dessutom visade sig Storbritannien villiga att ta till våld för att genomföra frihandel på deras villkor.

 • http://www.facebook.com/elbichoamarillo Mats Andersson

  komtinentalsystemet introducerades efter krigsutbrottet 1803, inte före det och kan alltså inte ses som en orsak till den engelska krigsförklaringen

 • Anonym

  Tur och tur. Tyvärr hade Sverige dåliga strateger. Franska flottan var endast två år efter Gibraltar. Britternas fullständiga förstörande av den danska flottan 1801 och 1807 gjorde ju i praktiken en invasion av Skåne omöjlig. Den svenska flottan, särskilt ihop med den brittiska flotta som kryssade längs västkusten och in i
  Östersjön, hade enkelt förhindrat alla överskeppningsföretag.

  Sverige hade med andra ord kunnat sätta in betydligt större truppstyrkor i Finland för att försvara detta. Det Finska kriget var för övrigt föga populärt och ansågs närmast svekfullt bland många ryska officerare.

 • Anonym

  Så barnsligt att vuxna ägnar sig åt seriealbum

 • Anonym

  Så barnsligt att ha synpunkter på vuxna som ägnar sig åt seriealbum

 • Peťulka i Prag

  Varför spiller du då tid på att läsa en utförlig text on Syldavien? Finns det inget vuxnare du kan ägna dig åt?

 • http://www.facebook.com/people/Lars-Backstrom/1638595781 Lars Backstrom

  Albumet skrevs ju när diktaturerna bredde ut i europa. Jag ser vissa likheter med Albanien, Bulgarien och Rumänien där kungamakten förgäves försökte begränsa de militaristiska högerextrema rörelserna (och hålla inflytandet från Soviet, Italien och Tyskland på ett minimum), men också med Belgien, en demokrati som direkt hotas av ett diktatoriskt Tyskland.
  För mig handlar albumet om hur utsatta de hyggliga, och konservativa, länderna var gentemot de totalitära, och ‘progressiva’, staterna som omger dem.

 • Anonym

  Så underbart att slippa vara vuxen på det sätt som du förespråkar.

 • Anonym

  Krigshandelpolitiken mellan Frankrike och England hade pågått sedan medeltiden. Freden i Utrecht 1713 hade varit ett försök att bilägga den kommersiella striden mellan parterna. Ett nytt handelskrig blossade upp 1793-99. Sjöspärningarna som då tillkom var en praktisk sida av handelspolitiken, som förutom en byråkratisk pappersexercis med licensförfaranden och tullar, även hade en sida i form av kapningar av hela skepp och inspärrning av besättningsmän. Att engelsmännen redan här var mer hårdföra än fransmännen, är nog en allmän uppfattning. Handelskonflikten mellan England och Frankrike fick återverkningar inte minst på Amerika och kom att prägla amerikansk inrikespolitik. I denna långvariga handelskonflikt fanns kontinentalsystemets rot.

 • Anonym

  Att vara vuxen innebär att ha glömt hur det var att vara barn…

 • Anonym

  Jag tror att bloggen sammanfattar tillståndet i samhället, där befolkningen i allt högre grad stannar upp i den mentala utvecklingen, blir kvar i förstadiet till vuxenrollen, klär sig och beter sig omoget. Professorer som läser tintin.

 • Anonym

  Seriekonsten var förr sedd över axeln som barnkultur med skadligt inflytande. Det mesta av sådana reaktioner har väl försvunnit. Tydligen inte alla. Men läs tex. Carl Barks Kalle Anka-serier från tidigt femtiotal. De är bra! I en serie blåser Joakims pengar iväg och hamnar hos allmänheten. Den första reaktionen, även hos tecknaren, är att detta är en fin jämlikhetsreform. Men vad händer? Inflationen ökar dramatiskt och arbetsviljan  sjunker lika dramatiskt. De som klarar sig är knattarna och Joakim, som jobbar hårt och säljer jordbruksprodukter till höga priser. En rolig, vältecknad och gestaltad – i motsats till teoretiserad – lektion i nationalekonomi!

 • http://www.facebook.com/people/Lars-Backstrom/1638595781 Lars Backstrom

  Det mesta av vad du skriver håller jag med om; men det är knappast omoget att läsa något som kan klassas som skapande konst, banbrytande, genialiskt eller ettt verk som kommenterar samtiden och som har ett bestående värde.

 • http://pulse.yahoo.com/_4XSP2H7P3KE4F2KY4Y2YPAOQCQ Gabriel

  Amaih Plekszy-Gladz, som de säger i Bordurien

 • Anonym

  Måtte jag aldrig växa upp!!!

 • Anonym

  Ska man vara petig, så är det Amaïh! :)

 • Anonym

  Det där med serier hanteras lite olika i olika kulturer. 
  I Sverige påbjuder kulturen att vi helst skall sluta läsa illustrerade berättelser (=serier) när vi blir vuxna. 
  I Japan och Frankrike, till exempel, är serier också en del av vuxenkulturen. Jag tycker att ditt inlägg känns lite snävt och generaliserande. Det är lite som att säga att det är barnsligt att titta på TV.Håller dock med om att vi kanske håller på att bli lite väl ”infantila” i vuxenvärlden rent generellt. Det är som om att vi är rädda för allvaret.För egen del beundrar jag det fantastiska hantverket och den research som Hergé gjorde inför albumen. Artikeln belyser det på ett utmärkt sätt.Att vuxna läser just Tintin handlar nog oftast om nostalgi. Det är ju aldrig för sent att skaffa sig en lycklig barndom. :-)

 • Anonym

  Det kan väl inte anses vara tur om man förlorar en tredjedel av sitt territorium.

  Däremot är är det väl ganska avslöjande för både den ryska och franska nationalkaraktären. Såsom svek mot en allierad Sverige från Rysslands sida och sedan en dolkstöt i ryggen. Eller Frankrike med en ledare som uppenbarligen led av storhetsvansinne i klass med A Hitler. Som för att betvinga en oppositionell tubbar Ryssland till att att angripa Sverige. Sens moral Ryssland kan man inte lita på men det gör tydligen landets regeringen som gvit bort Sveriges ekonomiska zon till just Ryssland.

 • BigDemonicBunny

  Läs vad han skriver. Dick Harrison påstår inte att Occitanska var en dialekt av franska.
  Däremot så påstår han att Occitanska (Langue d’oc) var ett av de galloromanska språk som utvecklades efter Västroms fall. Vilket är korrekt. De började som dialekter på det västromerska latinet men förändrade sig snabbt över ett par hundra år till egna språk (på samma sätt som både svenska och tyska har sitt ursprung i ett Proto-germanskt språk, eller ett senare exempel där de nordiska språken så sent som på 1200-talet kan betraktas som dialekter på ett gemensamt språk).
  Märk väl att han specificerar att det är Langue d’oc, dvs medeltidens occitanska, och inte det för-romerska occitanska språket (där det språkliga ursprunget är osäkert pga otillräckliga arkeologiska bevis, men kan tillhöra samma språkgrupp som baskiskan).

  Standardiseringsprocessen under nationalstaterna är dock ett intressant (och ofta brutalt) kapitel. Så sent som på tidigt 1900-tal så fick även svenska elever smaka på käppen om de använde ord från den lokala dialekten.

 • http://blog.pelotard.com Pelotard

  Och så sent som på 1960-talet bestraffades barn som talade samiska. Själv fick jag på 70-talet genomgå ett mindre kirurgiskt ingrepp för att göra det lättare att tala rikssvenska…

 • Anonym

  En del barn får lov att göra ett litet kirurgiskt ingrepp för att tungan ska bli tillräckligt rörlig för att vissa språkljud ska kunna utsägas utan talfel. Detta har inte att göra med om man är svensk eller inte utan är en fysisk defekt, som är medfödd.

 • http://blog.pelotard.com Pelotard

  ”Ett språk är en dialekt med en armé”. Rent språkvetenskapligt är gränsen mellan olika språk och olika dialekter synnerligen flytande, och skillnaden mellan ett språk och en dialekt är i huvudsak en politisk fråga. Älvdalska betraktades länge som en svensk dialekt, trots att det på många sätt ligger närmare isländska än modern standardsvenska, och vi har ett minoritetsspråk som i officiella sammanhang kallas ”samiska” trots att nord- och sydsamiska är lika olika som svenska och tyska. Holländska kallas ibland för ”den trettonde tyska dialekten”, och hade unionen levt kvar, hade vi kanske talat om ”västsvenska” istället för norska. (Men språkvetenskapligt har nog ingen tvivlat om att occitanskan är ett eget språk.)

  Men en sak som jag undrar är: har man kommit till någon slutsats när det gäller franskt skorrande? Vi ser det som typiskt för franska språket, men det tycks ha brett ut sig plötsligt i mitten av 1900-talet – så snabbt att många fransoser måste ha börjat skorra i vuxen ålder! Vet någon varför? Skorrade kanske de Gaulle, så att det blev populärt efter kriget? Eller var det den tyska ockupationen som låg bakom på något mnystiskt vis?

 • http://blog.pelotard.com Pelotard

  Professor, om jag får be ;)

  De klippte av tungbandet, som inte hindrade mig från tungrots-R, men som de trodde hindrade mig från de rullande R som de sörmländska grundskollärarna föredrog. Jag är inte ensam om att ha gått igenom detta; jag satt en gång på en bröllopsmiddag och hörde en av gästerna berätta exakt samma historia. Ingen trodde på henne förrän jag bekräftade att jag haft samma erfarenhet…

 • Anonym

  Hollänska och frisiska ligger väldigt nära platt-tyskan så det är väl helt i sin ordning att kalla dem tyska?.

 • Anonym

  Sacré bleu. Om Frankeriket var ”germanskt” då var Kiev-riket ”skandinaviskt”.

 • Anonym

  Prof Pélotard :

  Franska och engelska wikipedia (ingen källa – jag vet) anger att tungrots-r:en dyker upp sent 1600-tal i franskan. Så sent som i en av Molières pjäser finns det tydligen en professor som föreskriver att r uttalas med tungspetsen. För att få en referens kan du t ex lyssna på quebecois.

 • Anonym

  Sant men det är mycket pga att du tar upp exempel som inte är så nära besläktade med franska och i flera fall inte ens är baserade på latinet. Flamländska är ett samlingsbegrepp för de nederländska (”holländska”) dialekterna inom Belgien. Breton är ett keltiskt språk besläktat med walesiska.

  Så till de romanska språken. Korsikanska är mer en italiensk dialekt än en fransk. Occitain, provencal mfl är tungomål som språkligt kunde grupperas med katalan, är mer likt italienska och latin samt har väsentligt mindre germansk påverkan än det som sedan blev franska.

 • Anonym

  Det här med skorrandet är ju intressant. Jag har bott i (syd)frankrike i många år och aldrig skorrat , och de flesta andra på gatan skorrade inte heller, . Men jag noterar att inte bara fransmän börjar skorra i vuxen ålder. Så fort en radiomedarbetare kommer till Paris börjar han eller hon skorra vid uttal av franska namn, ex Zarrrrrkozy. Varför? Vissa är otränade så det låter för jäkligt. Skorrningen är ingen del av namnet utan en uttalsvariant som inte alls alla fransoser ägnar sig åt. Och som konsumentupplysning kan meddelas att för förståelsen av tal har det ingen som helst betydelse om du säger r med tungspetsen eller -roten. Faktum är att många tyckt det låter extra seriöst när man kört med överdrivet rullande tumgspets-r.

 • http://www.finanskonsult.se Johan A Lybeck

  Vid revolutionen beräknades att tre fjärdedelar av Frankrikes befolkning talade andra språk än ”franska”, dvs langue d’oui. Även om standardisering skett sedan dess finns det betydande rester kvar av det gamla språket. Inte bara i form av lokala språk som provencal och bretagnska utan också i uttalet av franska. Här i södra Frankrike där vi är bosatta använder många tungspets-r i stället för de skorrande r-en. Och de nasala ljuden i ord som vin och pain är utbytta mot väng och päng. Man noterar även förekomsten av lokala ord med anknytning till den katalanska som är en nära  släkting till occitanska/provencal.
  Johan Lybeck, Noailhac, Tarn, Frankrike

 • Anonym

  Swängska (?)

 • Ulf Schyldt

  Den ”språkpolitiska” historien där de germanska (frankiska) språken försvann, är intressant av det skälet att det och liknande exempel borde användas för att moderera teorier om språk- och kulturutbredningar utanför fackområdet historia. (Tänker närmast på antropologisk arkeologi m.m.)

  Förvisso är nog antalet kringflyttande starkt överskattade i talet om olika folkvandringstider, men som exempel som Frankrike och Storbritannien m.m. visar i modern tid, har folkspråken en avsevärd ”seghet” gentemot utländskt, kulturellt och politiskt inflytande.

  I England övertog det frisiska ”anglosaxiska” språket de tidigare keltiska språkens roll, men med betydligt mindre framgång i gränsområdena Cumry och Cornwall. Skillnaden utgörs i stort sett rakt av, av andelen nyinvandrade. Samma sak med Frankrike&franskan vs. frankiskan.

  Det finns ett otal ytterligare exempel från olika historiska epoker på att enbart politisk och kulturell dominans, särskilt enbart politisk överhöghet, under relativt lång tid inte påverkar språket – åtminstone så länge politiken inte innebär rent repressiva åtgärder. Det finns få exempel på att folkslag frångått utbredda, förankrade talspråk utan stor invandring. (Möjligen är dock Iberiska halvön under Rom ett sådant exempel. Men det kan också ha berott på att dagens Spanien o Portugal urspr. bestod av en myriad sins emellan olika stammar med flera olika språk, vilket oavsett antalet imigrerande romare skapade behovet av ett gemensamt språk när man blev mer politiskt homogena. Dessutom var den romerska invandringen förmodligen högre, beroende på dels långvarig fientlighet där det behövdes ett rekryteringsunderlag av veteraner, samt att regionen var mycket produktiv ekonomiskt.)

  Utan att för den skull återuppta tron på de gamla folkomflyttningsteorierna helt och hållet, borde det nog leda till viss eftertanke när det gäller möjligheten för språk att spridas utan att medföra ett tillräckligt eget ekonomiskt och socialt samhällsskikt.

 • Anonym

  Ett intressant resonemang, den mer konventionella synen är att det var fransk och brittisk ovilja att uppfylla avtalet i Amiens som ledde till en spiral av ökande misstänksamhet. Klassiskt är annars att näringslivet inte vill ha krig eftersom det drabbar affärerna hårt och driver upp skatterna. Vad är källan till att de engelska tillverkarna krävde krig eftersom fransmännen byggde upp en konkurrenskraftig industri?

 • Karin Kloo

  Ja, här i Languedoc är den occitanska kulturen levande. Occitanska finns även som tillval i skolan (collège).

 • Hank Wiseman

  Dick, din s k blogg får alltmer karaktär av historia för femåringar… Vad är nytt? Dessutom, din uppgift om den s k misslyckade expedtionen, jag antar att du menar det påhittade ”slaget” vid Neva, anses av seriösa forskare vara ett påhitt. En grov överdrift, uppblåst av en person som försökte stärka sin position i republiken Novgorod. Det är bättre du skriver om något i Sydamerika eller Afrika för Svensk historia är ju inte ditt bord precis.

 • http://twitter.com/_Ratzz_ Ratzz

  Dina inlägg fortsätter ha karaktären av surgubbe, inget nytt
  Det är bättre om du skriver på din egen blogg för hyfsat uppträdande och talang för skrift är ju inte ditt bord precis

 • charlotte.vainio

  Det är ett av historikernas största dilemma hur vi ska kunna förklara saker med en lagom nivå av förenklingar, för på grund av ämnets komplexitet måste det alltid bli förenklingar av någon sort. Om det har kommit frågor från barn om ämnet ”riktiga” riddare är det väl helt på sin plats att svaret också är skrivet på ett sådan sätt att barn förstår det. Svaret innehåller så vitt jag kan se inga direkta felaktigheter. Kan du Hank Wiseman möjligen tipsa mig om vilka seriösa historiker som anser att ”slaget vid Neva” är ett påhitt?

 • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

  Hank ge upp. Din variant, för den är din och inte verklighetens, av svensk historia får du gärna ha, men att ge sig på en av de få som verkligen kan det osar katt och luktar illa.

 • Anonym

  Nu är jag ingen anhänmgare av den mest extrema Weibull-skolan,
  spekulationer som ”Spåren av kungens män” eller allt det där
  Götalandstramset där Guillou tagit över fanan från Dag Stålsjö.

  Samtidigt är det medeltidshistoria vi talar om. Det borde gå att vara
  oense om tolkningar med lite mera intellektuell spänst och distans.

  I det det här fallet skriver den gode Dick att svenskarna genomförde:
  ”bland annat en misslyckad expedition mot Novgorods territorium i mitten
  av 1300-talet.”

  Den var en expedition som leddes av den svensk-norsk-skånske kungen
  Magnus Eriksson och den är dokumenterad även i svenska källor.

  Du refererar förmodligen till det i ryska källor omnämnda slaget vid
  Neva 1240. Och där har jag bestämt för mig att den alltid källkritiske
  Harrison har redogjort för avsaknaden av svenska källor, inrikespolitisk
  turbulens med striden mellan Birger Jarl och folkungarna etc.

 • Anonym

  Frågan är om inte stormännen och deras närmaste hirdmän i praktiken fungerade som riddare (dvs tungt kavalleri) redan på 1100-talet. Detta framgår ju bl.a. på Karl Sverkerssons och Birger Brosas resp. sigill

 • charlotte.vainio

  På det stora hela håller jag med dig, men vill bara påpeka att det inte finns egentliga bevis för att biskop Henrik av Åbo egentligen existerat. Tuomas Heikkilä har ganska nyligen skrivit ett givande verk om saken, och om jag inte misstar mig finns den boken också översatt till svenska (men av ditt namn att döma kanske du är finsk). Av pur nyfikenhet: varifrån får du uppfattningen och Henrik och ”svenskarna” vid Neva 1240? Spännande!

 • charlotte.vainio

  För medeltiden ska man nog skilja på tungt kavalleri och riddare. Riddare var ju inte bara en funktion utan en hederstitel (vilket Dick påpekar), med vilken följde privilegier och skyldigheter. En av dessa skyldigheter var att ställa upp en ryttare och häst till kungens förfogande, att göra rusttjänst, men det var var inte tvunget att det var just riddaren personligen som var den ryttaren.

 • Anonym

  Det är ren spekulation från min sida..! Sån som man kan tillåta sig i en sällskapsdiskussion på nätet. Den bygger väl egentligen inte på mycket mer teorier än att några slags svenskar under någon form av organiserad ledning bör ha visat sig vid Neva (dock inte av ”Henrik” som jag skrev av bara farten i det förra inlägget)? Novgorod besegrade ju Tyska orden endast två år senare, och borde väl egentligen inte ha någon anledning att behöva fabulera ihop en seger 1240 för att öka sin status?

  Tack för tipset om Heikkiläs bok!

 • charlotte.vainio

  Jag vet inte om du har läst Jarl Galléns böcker? Undras om inte han har skrivit något om något liknande någon gång… Och så mycket mer opreciserat än så kan det väl inte bli. ”Finland i medeltidens Europa” skulle det kunna ha varit?

 • Anonym

  Jag har läst Jarl Gallén. Det kanske är därifrån jag har fått spekulationen?

 • Anonym

  Slaget vid Neva 1240, där storfurst Aleksandr fick hederstiteln ”Nevskij” och blev Rysslands skyddshelgon, nämns i ryska, men inte i svenska källor. Inte ovanligt att förluster inte omnämns i krönikor. I ett TV-program för några år sedan, med bilder från den plats där slaget vid Neva skall ha ägt rum, påstod en rysk forskare att det troligen bara varit en ganska blygsam skärmytsling med ganska små styrkor på båda sidor. Medeltida krönikor hade en tendens att blåsa upp små slag till stora, som t.ex. Karl Martells seger över en liten muslimsk styrka, som sedan påstods ha ”räddat Europa från islam”.

 • Anonym

  Det är riktigt att ”Slaget vid Neva” är ett påhittat slag. Det är egentligen ett exempel i mängden på den traditionella ryska revisionistiska hållningen som lever kvar in i våra dagar. Slaget är frånvarande inte endast i svenska källor utan i alla andra källor än ryska. Det går även att avfärda eftersom Birger Jarl vid tidpunkten var involverad i en maktkamp om kronan med sina bröder. Däremot var det gott mer eller mindre kontinuerliga gränssammandrabbningar i de ostligaste utposterna eftersom det handlade om ett stort ingenmansland men knappt något som nådde tillräcklig verkshöjd för att uppmärksammas.

  Vilket leder oss in på varför det är helt fel att blanda samman det med Slaget vid Tours. Att det slaget ägt rum är belagt på båda sidor och även om uppskattningen av numerärerna skiftar så handlar det om betydande antal. För morerna är den etablerade uppskattningen 25 000-80 000. Det av styrks av uppenbara uppgifter som att morerarnas guvernör i Andalusien ledde de muslimska styrkorna och stupade i slaget. Nutida tolkningar av det slagets betydelse är tyvärr starkt färgat av dagens politiska strömningar.

 • charlotte.vainio

  Jag håller inte med om att det är ”påhittat slag” och jag har väldigt svårt att se kopplingen till en rysk revisionistisk hållning. Däremot kan man möjligen ifrågasätta om det var tillräckligt stort för att betraktas som slag, och man ska givetvis inte förakta den politiska effekten av att Alexander Nevskij fick bli hjälte. Att man inte hittar händelsen i andra än ryska källor är dock inte ett bevis för att den inte existerat.

  Beträffande slaget vid Tours håller jag med om att tolkningarna av slaget är färgade så det står härliga till, men eftersom forskare idag (exempelvis David Nicolle) väljer att tala om slaget vid Poitiers istället kan jag inte se att slaget ska vara så väl belagt i källorna att man kan vara säker på detaljerna. Nicolle framhåller också att slaget vid Poitiers inte alls är att betrakta som ett avgörande stort slag utan snarare som en mindre del av en kamp som var på tillbakagång redan innan.

 • charlotte.vainio

  Och så glömde jag en fråga: Vilken av morernas guvernörer är det du hänvisar till? Den vars död tillskrivs störst betydelse är nog al-Samh, och han dog inte i slaget vid Poitiers utan vid Toulouse några år tidigare. Men du kanske tänkte på någon annan?

 • Anonym

  Birger Brosa har ett svärd om jag inte minns fel och det är ganska stort i förhållandet till den häst han sitter på. Tydligt är att svärdet har en viktig funktion i sigillet….men vad det innebär kan nog endast gissa.
  Min gissning är att svärdet är en maktsymbol och hur det visas har med en äldre tidigare tolkning om att svärd inte bara var att strida med utan en härskar och maktsymbol som följde med i graven.
  De vackert och kostsamma svärd som lagts i båtgravar och andra jordgravar vittnar om att man var väldigt försiktiga med sina svärd och för mitt sinne ser jag knappast att man gick ut med det i strid.
  Härskar och maktsymbol det är vad det var!!

 • Anonym

  ”Revisionism” är fel ord. Däremot händer det att ryska källor långt in i modern tid kraftig överdriver som t ex deras sjösegrar vid Hangöudd 1714 och den än mer diskutabla Ledsund 1720.

  Brandeburgarna och tyskarna byggde myten kring sin militär med utgångspunkt från det lilla slaget vid Fehrbellin 1675 mot svenskarna.
  Idag rider t o m den svenska vaktparaden i preussiska uniformer med pickelhuvor från 1896 och spelar glatt ”Fehrbelliner Reitermarsch”.

  För Novgorod och senare Ryssland fanns det ett behov att bygga upp myten Alexander Nevskij. Men som sagt, det förhindrar inte att det pågick någon form av mer eller mindre organiserat stök vid Neva 1240.

  A propos det du skriver om slaget vid Poitiers (som verkar vara en annan av dessa myter – fast för islamofober) så rekommenderar jag ett närmare studie av Septimania. Goter och judar, som i detta land kring Narbonne, tillsammans med de moriska berberna fortsatt gör motstånd mot frankerna 40 år efter Poitiers.

 • Anonym

  Slaget vid Poitiers är väl underbyggt källmässigt. Men när det gäller uppgifter i medeltida källor om härars numerär lärde jag mig i mina akademiska studier i historia av bl.a. Dick Harrison, att man skall ta dem med en stor nypa salt. Det förekom visserligen många razzior och räder in i nuvarande sydfrankrike utörda av små ”rövarband” från Pyrreneiska halvön, men att Karl Martell skulle ha ”räddat Europa från islam” är en typisk efterhandskonstruktion.

 • Hank Wiseman

  Visst, vi kan kalla ett ”barslagsmål” för ett slag men är fortfarande osant. Vad det gäller Neva 1240 så kan vi med sunt förnuft komma fram till att Birger Jarl var inte där, det var inte någon stor svensk här om den ens var svensk? Ledaren kallades t ex ”Spiridon” vilket är osvenskt. Om det hade varit ett slag så hade människor dött och då hade det noterats i Sverige. Precis på samma sätt som med Karl Döve som stupade på Ösel. Men inga döda rapporteras. Det är inbördeskrig i Sverige, vilket gör det ytterst osannolikt att det skulle ha varit den svenska hären. Det kan ju faktiskt inte uteslutas att det är någon som är ute i privata ärenden heller?

  Sverige har dessutom en tradition att vara relativt sanningsenliga om förluster någon man inte kan anklaga moskoviterna för. Faktum är att moskoviterna, ända sedan 1200-talet, systematiskt har förfalskat historien i syfte att skapa legitimitet där de inte har någon.

 • charlotte.vainio

  Fram till sista stycket är jag helt med på vad du skriver. För det första måste jag erkänna att jag inte är tillräckligt bevandrad i moskovitisk historia för att våga uttala mig i detalj om den systematiska förfalskning som du nämner, men det är mycket vanskligt att säga att Sverige har en tradition att vara sanningsenlig med förluster. Det går förstås inte att förneka att tsarväldet har gjort sitt till för att skapa myten om ett rike som med största sannolikhet inte alltid överensstämmer med verkligheten, men Sverige har inte varit ett dugg bättre. Har du exempelvis läst Rudbecks mycket utförliga redogörelse för Sverige som Atlantis? Och går vi senare i tiden så har vi Grimbergs ”Det svenska folkets underbara öden”, som få historiker i dag skulle skriva under på. Under det senaste århundradet har däremot Sverige haft ett helt annat forskningsklimat än Sovjet/Ryssland och därför kunnat revidera tidigare forskning. Däremot finns det mängder med god forskning om Ryssland från andra länder (ett standardverk för den äldre tiden är Richard Pipes).

 • Hank Wiseman

  Tja, de kanske fabulerade ihop slaget på isen också? Då avser jag omfattningen av slaget.

  In 1983, a revisionist view proposed by historian John I. L. Fennell argues that the battle was not as important, nor as large, as has sometimes been portrayed. Fennell claimed that most of the Teutonic Knights were by that time engaged elsewhere in the Baltic. He also states that the apparent low casualties endured by the knights according to their own sources is indicative of the small magnitude of the encounter.[1]

  Enligt den livländska orden så stupade 20 riddare medan 6 blev tillfångatagna. Till dettka kommer naturligtvis fotfolk, men det verkar vara helt andra siffror än Novgorods…

  According to the Livonian Order’s Livonian Rhymed Chronicle, written years later,
  The [Russians] had many archers, and the battle began with their bold assault on the king’s men [Danes]. The brothers’ banners were soon flying in the midst of the archers, and swords were heard cutting helmets apart. Many from both sides fell dead on the grass. Then the Brothers’ army was completely surrounded, for the Russians had so many troops that there were easily sixty men for every one German knight. The Brothers fought well enough, but they were nonetheless cut down. Some of those from Dorpat escaped from the battle, and it was their salvation that they fled. Twenty brothers lay dead and six were captured.[4]

 • charlotte.vainio

  Jag är lite osäker på vad du vill säga med det där? Det är klart att den livländska orden ger en annan version än Novgorodkrönikan, eftersom båda vill förstärka sin egen insats. Historieskrivning på medeltiden var aldrig tänkt som en korrekt återgivning av vad vi skulle kalla fakta, utan var politik, beställd och betalad av någon som skulle gynnas av den. Fristående historievetenskap är ett relativt nytt fenomen. Det är således inte helt rättvist att beskylla någon för att fabricera när det i slutändan handlar om mycket svåra tolkningar av ett bristfälligt, tendentiöst material.

 • Anonym

  Du har inte fel, men man får komma ihåg att räder av ”rövarband” var det inledande stadiet hos typisk islamisk expansion på den tiden. OM Karl Martell hade räddat Europa, så hade intrången sett ut på ungefär samma sätt. Logistiskt fanns det säkert inte förutsättningar att snabbt lägga under sig Frankrike, men någonstans upphörde trots allt expansion, och återerövringen inleddes. Så varför inte vid Tours/Poitiers? Andra världskriget avgjordes i praktiken långt före Stalingrad, men det förblir en viktig vändpunkt.

 • BigDemonicBunny

  Nej. Jag menar de läderförstärkningar som täckte bål och skenben (som togs på utanpå brynjan). Dessa blev ganska snabbt standard på början av 1100-talet då det visade sig att ringbrynjan (även en väl vadderad sådan) inte gav tillräckligt skydd. Skenbenen skulle skyddas mot både pilar och svärdshugg, medans bröstkorgen måste ges kraftigare (och framför allt styvare) skydd mot trubbigt våld.
  Man kan bland annat se dem i engelsk katedralskonst.

  Nasalhjälmen är också den modern vid början av 1100-talet, men gammalmodig vid Birger Brosas tid (då började vi se plattare hjälmar med visir) och definitivt omodern vid Karl den Döves tid.
  Birger brosas sadel saknar också de modifieringar som var absolut nödvändiga för att en ryttare ska kunna agera som tungt kavalleri (det är en lättare stridsadel, som håller en ryttare stabil vid laterala hugg men inte under en lansstöt).

  Därför kan jag med stor säkerhet säga att Birger Brosas sigill inte avbildar en tung kavalleriryttare, medans Karl den Döves sigill antingen avbildar en lätt kavallerist eller rejält omodern tung kavallerist (typ 50 år förlegad).

  Att de dessutom avbildas med svärd istället för ryttarfana är ytterligare en faktor. Vilken kung eller hertig skulle inte skryta med att han kunde ställa upp med en trupp tunga ryttare?

 • Hank Wiseman

  Din kommentar om

  ”Historieskrivning på medeltiden var aldrig tänkt som en korrekt återgivning av vad vi skulle kalla fakta, utan var politik, beställd och betalad av någon som skulle gynnas av den.”

  är ett påstående som saknar grund. Visst, ibland kunde det förhålla sig så och det är därför man måste analysera olika påståenden för att sedan komma fram till en ståndpunkt om vad som är återberättat är rimligt eller inte. Jag för min del tror att de flesta nedtecknare av händelser försöker vara så sanningsenliga som möjligt, men man kan välja vad man skriver om och inte. Det är inte att ljuga, det är att vinkla och det är naturligtvis mycket vanligt för att inte säga standard. Vem kan vara 100% objektiv?

  Så att 20 bröder blev dödade och 6 tillfångatagna behöver inte allas vara osant eftersom vi nu pratar om just riddare. Mängden fotfolk och annat rytteri som stupade var troligen omfattande och det var säkert så att ryssarna var numerärt överlägsna – de brukar vara det annars går de, generellt sett, inte till strid.

 • Hank Wiseman

  ”Få som verkligen kan det” – jaja – läs artikeln om skärgårdskriget 1717. Expert? Knappast.

 • Hank Wiseman
 • Hank Wiseman

  ”Det är klart att… ” – Nej det är inte klart. Vi har massor med svenska slagfälsbeskrivningar, som i stort, är sanningsenliga. Jag tycker Oskar Sjöströms bok om slaget vid Fraustadt är ett gott exempel på det. Samtidigt finns det gott om svenska beskrivningar om slaget vid Kirkholm, Poltava, Nördlingen, Sveaborg – det är ingen som hymlat om att en förlust är en förlust och att den, i vissa fall, kunde beskriva svenska befälhavare och soldater ur en negativ synvinkel.. För en moskovit är detta inte lika självklart. 

 • charlotte.vainio

  Väldigt kort bara för det här är knappast konstruktivt längre: Vad Wladyslaw Duczko pekar på är ju bara att det finns starka belägg för att människor från vad som nu kallas Sverige och Norge har levt i kolonier i det som nu är Ryssland (vilket jag inte argumenterat emot), inte att moskoviter är systematiska lögnare. Det är skillnad på att generalisera i syfte att förklara och i syfte att belägga större folkgrupper med negativa attribut. Du är tvärsäker på att Svea rike fanns på 500-talet men presenterar ingen forskning som stöder det.

  Egentligen tycker jag att min egen akademiska bakgrund är oväsentlig, särskilt eftersom du avgjort inte har någon större respekt ens för de som arbetar med historia till vardags. Däremot är jag ganska säker på att Helsingfors universitet som betalar för min forskning i medeltida rättshistoria inte skulle hålla med om att jag är ”självutnämnd”.

  Det är riktigt synd att du inte använder varken bloggen eller kommentarfälten till att i civiliserad diskussion upptäcka nya lärdomar. Det var vad jag själv ville göra, och eftersom det tydligen inte går längre får det vara slut för min del nu.

 • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

  Om du räknar dig själv till expert mer än Dick Harrison,
  hur kommer det sig att du sällan eller aldrig här i historiebloggen eller i någon av de andra bloggarna du är i farten i hänvisar till samtida källmaterial? Visar att du behärskar att analysera dem?

 • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

  Den som sa det han var det.
  Själv har jag ordentliga examina flera stycken t.o.m. och betalade in mer skatt än de flesta män under många år innan jag under det att jag skolade om mig råkade ut för olyckor som gjort att jag numera har skador samt artros och ständig värk i båda knäna, bägge fötterna och när jag sitter (ryggbesvär).

  Är du så avundsjuk på mig som har läst historia, vetenskapsteori, samhällskunskap, geografi, religion, statskunskap, matematik och som från början utbildade mig till systemprogramerare. Stackars du. Kan inte vara roligt att vara så avundsjuk.

 • Hank Wiseman

  Inger – En sak som jag har noterat vad det gäller dig är att du inte tillför någonting. Det är säkert något som utmärker dig som person, men på den här bloggen blir dina icke-inlägg bara en irritation. Du skriver aldrig något där du tillför någon som helst fakta, du kommer inte med några underbyggda påståenden och så vidare. Du ställer en del frågor rakt ut i luften i syfte att verka insatt i ämnet. Sist men inte minst, det du hela tiden inte förstår är att läsa vetenskapsteori är en sak, att tillämpa den intelligent är en annan sak.

  Inger, Källkritik är en bedömning av en källas trovärdighet och till syvende och sist så blir den bedömningen subjektiv. Förstår du inte det så förstår du inte mycket i det här livet. När jag arbetar med min egen forskning så ställer jag mig frågorna:
  – I vilket syfte har en person dokumenterat detta?
  – Finns det en anledning att inte återge ”sanningen”?
  – På vilket sätt är uppgiften vinklad?
  – Vilka begränsningar om någon, har personen som dokumenterat detta (inte ett ögonvittne, har bara observerat delar av vad som återges mm)
  – Sen kan man lägga på en hord vinklingar, sociala, kulturella etc etc
  – Kan jag verifiera uppgiften genom andra källor?

  Sen finns det andra problem som t ex är det namn, plats etc verkligen samma som det jag forskar om? Det finns naturligtvis fler problem, men bara för att nämna några.

  Så nu hoppas jag att du Inger, för ovanlighetens skull, börjar tillföra något som andra läsare på bloggen har behållning av. Försök vettja.

 • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

  Ditt ego Hank är mycket större än din kunskap.
  Stackars avundsjuka dig.

 • Hank Wiseman

  Avundsjuk? Jag är själv systemvetare, men en framgångsrik sådan till skillnad från dig. Sen har jag också allt det du har räknat upp men så mycket mer – Statistik och juridik t ex.Har alltid betalat in skatt och fortsätter med det istället för att gnälla och simulera…

 • charlotte.vainio

  Jag hoppas att andra läser noggrannare än vad du gör, för jag uppskattar inte att du använder mitt namn vid påståenden som inte är mina. De domböcker och häxprocesser som du nämner är tidigast från 1500-talet, och jag har inte påstått att folk inte skulle ha sett sig själv som svenskar då. Däremot vidhåller jag att det 1000 år tidigare (för du nämnde att Sverige funnits i minst 1500 år) inte fanns något Sverige och inga svenskar. Den nationalistiska inställning du har till vad du kallar dina förfäder har ingenting med vetenskaplig forskning att göra, och överensstämmer inte med det som vi vet om forna tider.

  Och man ska skilja på svenska staten och svenska nationen, men veta att nationen kom många hundra år senare än staten.

 • charlotte.vainio

  Det var verkligen inget lyckat tips. Mari hör till mitt hemuniversitet (Helsingfors) och heter numer Isoaho, och som du kan se har jag redan tipsat om henne som en av de som menar att slaget vid Neva inte alls är påhittat (har du ens läst hennes skrifter?). Det är stor skillnad på att säga att slaget är ett påhitt och att poängtera att detaljerna inte är vad som tidigare trotts.

 • Hank Wiseman

  Charlotte, jag är verkligen imponerad av din förmåga att forska fram att din kollega numera heter Isoaho – Grattis. Som jag skrev, om du överhuvudtaget läste det, så tror jag att något hände vid Nevas mynning 1240, men jag tror inte att det var en svensk armé under Birger Jarls ledning. Jag tror att det är ett påhitt av Novgorod. Vad det nu var så vet vi inte och vi kommer heller aldrig att få veta det. Är det något av det jag skriver ovan som du opponerar dig emot?

 • charlotte.vainio

  Förutom din beklagansvärda attityd skulle jag vilja opponera mig mot att det skulle vara ett påhitt av Novgorod att det var folk från vad som nu är Sverige. Det mesta pekar förstås mot att Birger Jarl inte varit där, men det utesluter inte att det var en trupp från samma område.

 • Hank Wiseman

  Tja, Charlotte, nu gjorde du bort dig ordentligt och här kan inte dina ”forskarmeriter” hjälpa dig. Häxprocesserna i Ångermanland ägde, i huvudsak, rum 1674-1675 – inte på 1500-talet.

  Det du påstår om Sverige/Svea rike är en lögn. Redan 839 anger Ruser inför Ludvig den fromme att de var Svear, detta eftersom Ludvig den fromme inte visste vad Ruser var. Anledningen till att de sedan, för att Ludvig den fromme ska kunna identifiera dem, angav att de var Svear, var för att de visste att begreppet Svear var något Ludvig den fromme kände till – dvs det var allmänt känt. För att en etnisk grupp ska vara ”allmänt känd”, så måste gruppen själv identifiera sig själv med ett begrepp, i detta fallet Svear. Sen måste de projicera det begreppet utåt mot andra etniska grupper. Detta är en lång process, tiotals år räcker inte. Detta innebär att det folk som kallar sig Svear, borde ha gjort det minst sedan 500-talet, troligen tidigare. Nationen, dvs folket, är någonting annat än staten. T ex så är befolkningen på Åland svenskar, inte finnar. Svenskar finns på andra platser än enbart i Sverige, Finland har t ex en stor svensk minoritet och tvärtom.

  Gårdagens Svear är dagens svenskar genom genetisk arv och genom ärvd kultur. Att påstå något annat är som jag sa tidigare, ingenting annat än ren och skär lögn.

 • Hank Wiseman

  Charlotte – ägna dig åt sandlådefrågor och dagisproblem istället för att skriva en massa trams. Även fast du troligen inte inser det själv så har du just nu precis bekräftat det jag skrev. Tack för det! Du förstår, jag skrev att vi vet inte och det är precis det du kommer fram till med ”det utesluter inte att det var trupp från samma område”. Exakt. Men det kan också ha varit från något annat område – vi vet inte. Dessutom, det är högst troligt att ryssarna ljög om Birger Jarls närvaro, så varför skulle det inte ha ljugit om resten också?

 • charlotte.vainio

  Tja, Hans. Eller så var det du som gjorde bort dig ordentligt och inte ens dina besserwissefasoner kan hjälpa dig. Jag skrev nämligen ”domböcker och häxprocesser” och menar att när man tar domböckerna i beaktande så bör det röra sig om tidigast 1500-tal.

  Det finns ingenting som tyder på att begreppet ”svear” var ”allmänt känt” (de flesta i Frankrike och i England exempelvis var övertygade om att Skandinavien var en ögrupp) på 800-talet, eller ens på 1100-talet vilket vilken karta som helst från den tiden kan avslöja. Återigen; läs Irmeli Valtonen. Jag menar alltså inte att det inte fanns en grupp i ett område i nuvarande Sverige som kallade sig för svear, men deras utbredning och kultur vet vi väldigt lite om och att dagens svenskar står i någon form av direkt nedärvd kontakt med dessa har inget stöd i forskning. Se bara på konflikten mellan götar och svear som nyare forskning har visat var betydligt mycket djupare och långvariga än man trott.

  Den svenska minoriteten i Finland är faktiskt ganska liten, betydligt mindre än den finska minoriteten i Sverige.

 • Hank Wiseman

  Att folk på kontinenten, av förklarliga skäl, troode att Skandinavien var en ö har ingenting med folket Svear att göra? Exakt var olika gränser gick kan vara svårt att följa över tiden, gränser ändras än idag, men vi vet var gränserna gick på medeltiden och det är inte troligt att de har ändrats i någon större utsträckning. Att vi vet lite om Svearnas kultur håller jag inte med om, det är relativt. Du kan t ex läsa om ”Birkakrigaren” av Charlotte Hedenstierna-Jonnson, en riktig forskare. Det finns naturligtvis många fler avhandlingar som ger en bild av Svear och deras liv, allt beroende på vilka Svear vi pratar om, män/kvinnor, krigare/bönder/trälar etc.

  Att folket Svear, skulle ha döpt om sig till något annat och t ex inte vara svenskarnas förfäder är bara för långsökt. Man kan faktiskt tänka själv Charlotte.

  Att den svenska minoriteten är liten, ca 5%, är väl också ganska irrelevant – den finns ju.

 • charlotte.vainio

  Nu blir jag riktigt förvirrad: ”vi vet var gränserna gick på medeltiden och det är inte troligt att de har ändrats i någon större utsträckning”. Menar du nu att Sverige bara är området kring Uppland, eller att Sverige är inklusive Finland men minus en del södra och västra landskap? För det första är det väldigt oklart var gränserna gick på medeltiden, och för det andra är inte det medeltida Sverige ens i närheten av likadant som det nutida Sverige.

  Och den svenska minoriteten i Finland långt mindre än 5%. Du ska inte blanda ihop svenskar (som kommer från Sverige) och finlandssvenskar (som är finnar). Den svenskspråkiga minoriteten i Finland, finlandssvenskarna är stolta över att vara finnar och uppskattar inte att bli ihopblandade med svenskar.

 • Hank Wiseman

  Att du är förvirrad är ingen nyhet. Du måste skilja på folk och stat – här går du vilse. Att staten Sverige tidigare har omfattat Finland, Livland, Kurland, Tröndelag, Pommern etc är en sak, men det gör inte befolkningen i Pommern till svenskar – de är fortfarande tyskar och så tror jag också de uppfattade saken.

  Din uppgift om att det är oklart var gränserna gick under medeltiden är, som vanligt, osann. T ex så gick gränsen mellan Svealand och Helsingeriket i Ödmården, ungefär där Tönnebro värdshus ligger idag, som ett exempel.

  Jag tar mig friheten att låna en text från Wikipedia om ”Finlanssvenskar”, den är mer tillförlitlig än dig:
  Mellan 2000 och 2006 har antalet svenskspråkiga minskat med ca 2000 personer. [37] I ett längre perspektiv är minskningen mindre dramatisk: Sedan 1880 (då en folkräkning gav antalet 294000) har antalet svenskspråkiga minskat med ca 4300 personer (2006). Det är den procentuella minskningen som är störst: År 1880 14 % av Finlands befolkning, i dag drygt 5 %.[38]

  Så, ännu ett fall av kvalificerat skitsnack från dig. Vad det gäller Svenskarna i Finland om de är stolta över att vara finska medborgare, så är det nog individuellt – de är nog mer stolta över att vara svenskar. Fråga en Ålänning så får du svar på tal.

  Supande finnar och knivslagsmål är nog inget att vara speciellt stolt över eller för den delen soppköken i Helsingfors. Vi Svenskar har fått röja upp i Finland otaliga gånger, Klubbekriget, inbördeskriget 1918 plus att Finland hade inte klarat Vinterkriget utan svensk hjälp, så Finland har Sverige att tacka för mycket men inte tvärtom

 • charlotte.vainio

  Utan att ta mig an nya ämnen vill jag här uppe kommentera vad du säger om finlandssvenskarna. Jag rekommenderar att du inte kommer hit till Finland med sådana översittarfasoner och påstår att finlandssvenskarna inte skulle vara finnar, och då särskilt inte till de finlandssvenska krigsveteraner som slogs tillsammans med andra finnar i finska vinterkriget. Jag vet redan att du är duktig på att copy/pastea från Wikipedia, systemvetare som du är, men att påstå att jag har fel om det land jag bor i och mina vänners nationalitet bara för att du inte kan tolka fakta från Wikipedia är så absurt att jag inte kan göra annat än att skratta åt dig.

  Eftersom jag då jag lite snabbt kollat vad du och andra skrivit på andra av Dicks inlägg förstår att du på intet sätt egentligen är intresserad av eller förmögen att upprätthålla givande diskussioner tänker jag nu avsluta. Och klappa mig själv på axeln för att ingen annan har orkat med dig så här länge förr.

 • http://kritiker.se Marcus Hansson

  Har flera gånger varit i kontakt med Systembolaget och påpekat att man som konsument ej kan få information om ett vin är biodynamiskt eller inte. Har bara fått goddag yxskaft-svar tillbaka. Jag vill använda min konsumentmakt och inte stödja producenter som odlar magiska vindruvor baserat på dogmatiska 30-talsidéer om kosmiska krafter. I vilken annan bransch som helst hade man skrattat åt detta ovetenskapliga flum men i Sverige häpnas man varje gång man går på lyxkrog och sommeliern berättar att vinet är biodynamiskt. Kan ingen seriös vinjournalist ifrågasätta detta?

 • David Lagnetoft

  Äntligen! Vad skönt att någon äntligen kastar lite skit på biodynamiskt odlade druvor, Marcus. Det klart att man vill ha konventionellt odlade druvor och tillsatser vinet! Tänk vad härligt det vore om sommelieren istället började rabbla upp alla tillsatser i vinet? Typ, ”i det här vinet har man använt 134 av de 300+ tillsatser som är godkända för vinproduktion inom EU. Dessutom påverkar alla bekämpningsmedel vinmakaren använder i vingården biologisk mångfald mycket negativ och allt mynnar ut i ett härligt sterilt ”vin””. Man blir grymt sugen, eller hur? Allt som har med ursprung, terroir och årgångsvariation är ju bara jobbigt, för vad härligt det vore om allt smakade lika från år till år. Typ som en Big Mac…

 • http://kritiker.se Marcus Hansson

  Hej David! Kul att du vill diskutera biodynamiskt vin. Jag älskar terriorviner och vindruvor som odlas utan konstgödsel. Jag är däremot en kritiker av magiskt/biodynamiskt odlade viner.

 • Anonym

  Du måste blanda ihop biodynamisk odling med ekologisk. I biodynamisk odling ska man så efter månens faser och lägger ut ”läkeväxter” instoppade i inälvor från djur på odlingarna. I ekologiskt odling använder man ej bekämpningsmedel eller konstgödning, vilket jag tror är vad du vill ha.

 • Anonym
 • Anonym

  Paus! Romanee Conti

  Nu säljs drycker från Romanee Conti på svensk stads auktion den 18/4. St vivant, Richebourg…med flera. Varsågod att fynda dessa franska rariteter. Här kan vi snacka vin som inte odlas med bekämpningsmedel

  https://www.stadsauktion.se/1204/128674-2004-romanee-st-vivant-/

 • Anonym

  Dagens generation vindrickare, dvs. vi som i dag dricker och är intresserade av vin, var i många fall med även på 70-talet. Eller vad menar du med att utesluta oss från ”dagens generation”?

 • Fredrik Östman

  Det är vars och ens, utom möjligtvis statens, rätt att ha åsikter om hur styrelser skall se ut. Men enligt lagen skall aktieägarna bestämma om det. Den som vill förbättra ett visst företags styrelse får göra som t.ex. Carl Icahn och köpa en tillräckligt stor post aktier i det företaget. Det är det som kallas privat näringsliv och äganderätt.

  När staten blandar sig i kallas det planekonomi, och kvotering av det ena eller andra kollektivet är just planekonomi och inget annat. Vi vet alla att det inte leder till effektivitet. Vi vet alla att kollektivism är förnedrande för alla inblandade parter. Socialismen dog 1989. Låt den vila i frid.

 • Anonym

  Det är inte bara vågat, det är korkat. Det är ett ideologiskt övergrepp på äganderätten, politiker ska inte kliva in i styrelserummen och diktera vad som gäller. Det är ett klavertramp in på marknaden. Marknaden ska inte socialiseras och bli ett instrument för sossar och kommunister. Näringslivet behöver inte mer styrning och mer reglering. 

 • Anonym

  Du undvek att ta med kommentarer som länkar till undersökningar och studier som visar att kvotering inte alls är lönsam eller bra för företagen.
  http://www.anst.uu.se/danwa175/Research_files/Ron_for_vinden%20Axess%20nr%205%202007.pdf
  http://www.expressen.se/ledare/kvotering-kan-kosta/
  http://www.fidar.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/materialien/Studie_aus_Norwegen.pdf

 • Anonym

  Det är nog inte bara näringslivet som som är tveksamma till banal inkvotering. Vill vi inte alla möta kompetens i våra professionella kontakter? I skolan, i vvårdsektorn, hos serceföretaget och pensionsförvaltarna.. Löfvens förmyndartongångar känns osmakliga. Vem ska bestämma vilka som ska kvoterss in? Ska det ske i slutna rum som med Juholt och Löfven? Eller är det kanske bara släktingar som ska kvoteras in. Våra erfarenheter är nog inte bättre än de grekiska. Socialistiska experiment brukar sluta i katastrof. När arbete, kompetens och investeringar inte längr ligger i fokus går det utför. det är alltid knegarna som får betala.

 • Anonym

  Väl uttryckt av Carolina – i detta fall förefaller kvotering vara ett nödvändigt ont. Man kanske skulle införa det tidsbegränsat – typ 3 år. Borde ge den ”ståndscirkulation” hon efterfrågar.
  Se även min blogg om ämnet: http://xenosidian.blogspot.se/2012/06/jamstaldhet.html

 • ben dover

  Du nämner SAS som ett lyckat exempel på kvoterad styrelse. Jag skulle passa mig för att använda SAS som exempel på en framgångssaga………

 • Anonym

  Jag kan inte pasta att jag ar nagon stor anhangare av kvotering men jag ser valdigt fa andra vagar till forandring. Alternativet ar att vi accepterar att makt ar nagot som man sysslar med och kvinnor gor nagonting annat.  

 • Anonym

  Jag som trodde att muren föll 1989. Kvotering är inget annat än socialism och det vill vi inte ha i Sverige. Det är kompetensen som skall vara avgörande inte vilket kön man har…

 • Anonym

  Jag har svårt att se hur detta skulle hjälpa vanliga kvinnor?…

 • Anonym

  Intressant inlägg! Själv har jag svårt att ta ställning i frågan pågrund av svårigheten att utforma en sådana regel rent praktiskt dvs det blir problematiskt att börja kategorisera människor. Däremot tycker jag att det finns många bra grundargument för kvotering. Jag tycker att det bästa argumentet FÖR kvotering är det som näringslivet idag använder EMOT kvotering, det vill säga ”kompetens först”, jag ser beviset som uppenbart:  den överrepresentation som idag finns av män på höga positioner kan bara ha uppkommit pågrund av att kompetens åsidosätts och andra saker spelar in. I slutändan handlar alltså en kvotering av kvinnor kanske egentligen om att SLUTA kvotera in män! Dessutom har jag mycket svårt att köpa argumentationen som förekommer i många andra inlägg om att det innebär en inskränkning av marknanden, fria äganderätten osv. Staten (medborgarna i slutändan) reglerar redan fram marknander, staten (vi) bestämmer redan hur ett AB ska byggas upp, att det ska finnas en styrelse, hur äganderätten ser ut, hur och vem som får köpa upp varandra på marknaden osv. Att staten sätter spelregler betyder inte per automatik kommunism eller planekonomi.

  Dessutom kan jag vittna om hur frusterande det är som ung kvinna i karriären hela tiden bli behandlad som inkompetent, söt, liten, ifrågasatt eller se hur mina manliga kollegor tas upp av de äldre cheferna (oftast män) som sina söner/adpater.

 • Anonym

  Jag är absolut motståndare till kvotering. Det leder ingenstans. Däremot har du rätt i att styrelsepatriarkatet måste brytas upp. Det är bara till för att koncentrera makten.

  Jag kan faktiskt känna mig lite illa berörd av hela debatten. Jag tillhör dem som anser mig vara mer än väl kompetent att ingå i en bolagsstyrelse men jag kommer aldrig att få chansen. Tills nu för att jag inte haft rätt polare, från och med nu därför att bara kvinnor ska ha chansen. Det är det som är problemet med kvotering. Om du kvoterar in någon så kvoterar du också ut någon.

 • Anonym

   Helt rätt. Kan mycket väl vara så att SAS problem till stor del beror på en kvoterad styrelse.

 • Anonym

  Kvotering är bara naturligt och skönt i en struktur som ännu inte är jämlik! Tack för en fin artikel!

 • Anonym

  Kvotering är och förblir diskriminering av individer. Att sanktionera detta förakt för den enskilda individen är ovärdigt ett demokratiskt samhälle.

 • Anonym

  Det finns en sak som Fru Neurath inte nämner: Herr Löfvén har inte med sig svenska folket i den här frågan.

 • Anonym

  Fördelningen av styrelseposter är en fråga för ägarna. Vill staten prioritera en jämn könsfördelning så gör det för all del i statliga bolag men låt ägarna sköta sina bolag på det sätt de finner lämpligt.

  Sedan skulle det inte förvåna mig om mer än 80% av kompetensbasen just nu finns hos män om man utgår från en rimlig bakgrund såsom civilingenjörs-, civilekonom- eller juristexamen i botten, lång erfarenhet av topposter i näringslivet och därmed implicit en ålder på ca 40-60 år. I takt med att fler kvinnor tar sådan examen och är villiga att sätta jobbet främst under karriären så kan det säkert ändra sig med tiden.
   
  När jag för några år sedan talade med en person högt upp i civilingenjörsförbundet menade han att det då handlade om ca 5-10% kvinnor i de åldrarna bland medlemmarna. Kvinnor verkade alltså snarast vara överrepresenterade i styrelserna.

 • Anonym

  ”Om vi stannar vid det relevanta”. Just det. Varför är kvotering av just kvinnor relevant? Vi pratar ju om individer, inte om grupprepresentanter. Rekryteringsbasen utgörs av framförallt nuvarande eller före detta börs-VD:ar. Hur många kvinnor finns det där? Skall vi kvotera in kvinnor för sakens skull eller pga. kompetens?

  ”Ska man våga ta in en helt ny person, när vi vet att … gör det så bra?”
  Ett vågspel ja. En mindre kompetent styrelse är livsfarligt för jobb och enorma värden. Är det inte rimligt att ägarna får besluta om detta snarare än populistiska vänsterpolitiker eller 2x-åriga journalister som definitivt inte har kvalifikationerna?

 • Anonym

  När det gäller makt och ansvar så ser det generellt sett olika ut för män och kvinnor inom olika områden.
  Män tar större ansvar när det handlar om näringsliv och försörjning, kvinnor när det gäller barn och hushåll.
  I och med ansvarstagande följer makt.
  .
  Vill man ha mer makt inom ett område får man börja med att ta större ansvar. Vill man inte ta större ansvar så får man heller inte makten.
  .
  Observera att ansvar inte är nåt man får (genom kvotering eller av snällhet). Det får man ta.

 • Anonym

  ”Alla styrelser mår bra av mångfald. Utlandsfödda är en viktig del av styrelser, och är en diskussion som bör föras. Inte minst med tanke på att många bolag växer just utanför Sveriges gränser. Just därför blir de också fler.”

  Är det där något som är underbyggt av fakta? 

 • Anonym

  Inga kommentarer om att det är viktigt att skydda och bevara äganderätten ?
  Hur blir företagsklimatet i Sverige om det är staten som utformar styrelserna medan de som
  står för den ekonomiska risken får ta smällen om det går snett ?

 • Anonym

  Detta var otroligt förvirrat. Carolina bemöter inte fullt ut de kommentarer hon säger sig möta. 

  – ”Om man nu ska kvotera in kvinnor, ska man då också kvotera in utlandsfödda, vänsterhänta, homosexuella osv”

  Carolinas svar är här ”ja”, fast bara om kvoteringsgrunden är relevant. Födelseland är tydligen relevant. Och kön får man anta, men sexuell läggning verkar inte vara det. Jag skulle gärna se källorna på hur hon kom fram till denna slutsats.

  –  ”Kvotering resulterar i att alla kvinnor på ledande poster får sin kompetens och förmåga misstänkliggjord. Har de hamnat där pga sin kompetens eller för att de är inkvoterade?”

  Svaret blir här att ingen kvinna skulle må sämre av att få en kvinnlig kollega, Ursäkta? På vilket sätt är det ett argument mot kommentaren? Vill inte den kvinnliga kollegan ha den mest kompetenta medarbetaren, oavsett kön? Jag tror inte en person som är driven nog att ta sig in i en styrelse behöver nån att hålla i handen. Jag skulle tro att kvinnor i styrelser skulle se det som ett hån mot sin kompetens om de fick kollegor som primärt är där för att hålla dem sällskap och se till att ”de mår bra”.

  Att SAS kvoterar efter nationalitet är väl dessutom hyfsat naturligt i ett bolag där tre stater är ägare? Personligen skulle jag dock föredra att den styrelsen befolkades av de bästa personerna, oavsett nationalitet.Slutligen: Carolina Neurath ”glömmer” också att kvinnor i mindre utsträckning än män är beredda att ta den ofantliga smällen det är för privatlivet att bli exempelvis VD för ett stort bolag, vilket innebär att det finns färre kvinnor i rekryteringsunderlaget. Kvinnor, som grupp, prioriterar sina liv annorlunda och det påverkar utfallet. Det ska även tilläggas att de flesta män inte heller är beredda att ta den smällen, men på gruppnivå är de som är det aningen fler.

 • Anonym

  Vi har ju sett hur det gått inom polisen där man kvoterat in kvinnor…

 • Anonym

  Min erfarenhet som ung kvinna i karriären är att ”Män GES större ansvar när det handlar om näringsliv och försörjning och kvinnor GES större ansvar när det handlar om barn och hushåll”. Jag vill gärna TA större ansvar när det gäller näringsliv och försörjning men sällan tillfrågas jag om expertis i dessa områden på jobbet, bland kollegor, i familjesammanhäng osv däremot tillfrågas jag ofta om barn och hushållsfrågor och förväntas ta ansvar för sådant, fast jag inte vill och fast jag försöker avsäga mig det! Att ta ansvar för en ung kvinna för näringsliv och försörjning kräver väldigt vassa armbågar! Jag umgås också med andra unga välutbildade kvinnor som är läkare, jurister, akademiker, ekonomer, ingenjörer och så vidare och att bli särbehandlad, ifrågasatt och fråntagen ansvar på grund av könet är ett mycket vanligt diskussionämne bland oss. Alla har upplevt det och det förekommer ofta. Det är oerhört frustrerande och dessutom en samhällsförlust i slutändan. MEN jag förstår att det kan vara svårt  som man att se sina privilegier och att det är lättare att TA ansvar i näringsliv och försörjning om man inte stöter på hinder. Kanske kan du känna det om du försöker TA ansvar för barn och hushåll? Hur äldre kvinnor rättar hur du bär bebisen, eller säger åt dig hur du bör natta ditt barn eller rättar dig vilken kastrull du ska använda? Annars kanske ett sätt att förstå för alla medelålders män är att helt enkelt fråga sin dotter, hustru, syster eller mamma hur de upplevt sin karriär och behandling på arbetsmarknanden vs hemmet/hushållet?

 • Anonym

  Min erfarenhet som ung kvinna i karriären är att ”Män GES större ansvar när det handlar om näringsliv och försörjning och kvinnor GES större ansvar när det handlar om barn och hushåll”. Jag vill gärna TA större ansvar när det gäller näringsliv och försörjning men sällan tillfrågas jag om expertis i dessa områden på jobbet, bland kollegor, i familjesammanhäng osv däremot tillfrågas jag ofta om barn och hushållsfrågor och förväntas ta ansvar för sådant, fast jag inte vill och fast jag försöker avsäga mig det! Att ta ansvar för en ung kvinna för näringsliv och försörjning kräver väldigt vassa armbågar! Jag umgås också med andra unga välutbildade kvinnor som är läkare, jurister, akademiker, ekonomer, ingenjörer och så vidare och att bli särbehandlad, ifrågasatt och fråntagen ansvar på grund av könet är ett mycket vanligt diskussionämne bland oss. Alla har upplevt det och det förekommer ofta. Det är oerhört frustrerande och dessutom en samhällsförlust i slutändan. MEN jag förstår att det kan vara svårt  som man att se sina privilegier och att det är lättare att TA ansvar i näringsliv och försörjning om man inte stöter på hinder. Kanske kan du känna det om du försöker TA ansvar för barn och hushåll? Hur äldre kvinnor rättar hur du bär bebisen, eller säger åt dig hur du bör natta ditt barn eller rättar dig vilken kastrull du ska använda? Annars kanske ett sätt att förstå för alla medelålders män är att helt enkelt fråga sin dotter, hustru, syster eller mamma hur de upplevt sin karriär och behandling på arbetsmarknanden vs hemmet/hushållet?

 • Anonym

  Så bra. Den dagen du startar ett aktiebolag så kan du ju hojta på mig så kommer jag och kvoterar in en skön liten blandning av människor åt dig! Eller så kan du få en lista på de egenskaper jag bestämt du behöver i din styrelse, så får du göra rekryteringsjobbet själv. Jag är inte svår så. I det senare fallet så kommer jag ju naturligtvis att behöva göra en liten efterkontroll så att alla egenskaper på min lista finns med, men det är ju mest en formsak (vitesföreläggandet om du fallerat är max några hundratusen, jag lovar).

 • http://www.disruptivemedia.se Annika Lidne

  Amerikanska studier har visat att företag som har fler kvinnor i ledande positioner, ledningsgrupp och styrelse är betydligt lönsammare än de med lägre andel kvinnor.  Man kan alltså fråga sig om svenska företag föredrar lugna, trygga styrelsemöten med kompisgänget för att man inte vågar – eller  vill – rekrytera in nya krafter som kanske alltid inte håller med majoriteten. 

 • Anonym

  Carolina bemöter inte fullt ut de kommentarer hon säger sig möta. 
  – ”Om man nu ska kvotera in kvinnor, ska man då också kvotera in utlandsfödda, vänsterhänta, homosexuella osv”
  Carolinas svar är här ”ja”, fast bara om kvoteringsgrunden är relevant. Födelseland är tydligen relevant. Och kön får man anta, men sexuell läggning verkar inte vara det. Jag skulle gärna se källorna på hur hon kom fram till denna slutsats.
  –  ”Kvotering resulterar i att alla kvinnor på ledande poster får sin kompetens och förmåga misstänkliggjord. Har de hamnat där pga sin kompetens eller för att de är inkvoterade?”
  Svaret blir här att ingen kvinna skulle må sämre av att få en kvinnlig kollega, Ursäkta? På vilket sätt är det ett argument mot kommentaren? Vill inte den kvinnliga kollegan ha den mest kompetenta medarbetaren, oavsett kön? Jag tror inte en person som är driven nog att för egen maskin ta sig in i en styrelse behöver nån att hålla i handen. Jag skulle tro att kvinnor i styrelser skulle se det som ett hån mot sin kompetens om de fick kollegor som primärt är där för att hålla dem sällskap och se till att ”de mår bra”.
  Att SAS kvoterar efter nationalitet är väl dessutom hyfsat naturligt i ett bolag där tre stater är ägare? Personligen skulle jag dock föredra att den styrelsen befolkades av de bästa personerna, oavsett nationalitet.Slutligen: Carolina Neurath ”glömmer” också att kvinnor i mindre utsträckning än män är beredda att ta den ofantliga smällen det är för privatlivet att bli exempelvis VD för ett stort bolag, vilket innebär att det finns färre kvinnor i rekryteringsunderlaget. Kvinnor, som grupp, prioriterar sina liv annorlunda och det påverkar utfallet. Det ska även tilläggas att de flesta män inte heller är beredda att ta den smällen, men på gruppnivå är de som är det aningen fler.

 • Anonym

  ”Om vi stannar vid det relevanta”…, ja, då stannar vi vid kompetens, och alla blir glada.

  Visst är det kompisar som väljs in, men vem tror att det sutar vara kompisar för att man tvingar in kön i ekvationen? Det blir fruar, flickvänner, döttrar…

 • Anonym

  Det finns inga studier, inga vetenskapliga i alla fall.
  Kan du ge exempel på en vetenskaplig studie som bekräftar det du skriver?
  Det är nog snarast frågan om önsketänkande:
  http://www.anst.uu.se/danwa175/Research_files/Ron_for_vinden%20Axess%20nr%205%202007.pdf 
  ”När vi tittade närmare på de studier som listas på projektets hemsida fann vi en gravt tendentiös ammanställning: samtliga ”studier” tycks påvisa ett positivt samband, däribland en i dessa sammanhang flitigt citerad rapport från den amerikanska påtryckningsgruppen Catalyst som hävdar att ”companies with a higher representation of women in senior management positions financially outperform companies with proportionally fewer women at the top”. 
  Någon vetenskaplig forskning är det här inte fråga om…”.

 • Anonym

  Nedanstående kommentar har raderats två gånger. Vet inte riktigt vad som är så provocerande med den?

  Carolina bemöter inte fullt ut de kommentarer hon säger sig möta. – ”Om man nu ska kvotera in kvinnor, ska man då också kvotera in utlandsfödda, vänsterhänta, homosexuella osv”Carolinas svar är här ”ja”, fast bara om kvoteringsgrunden är relevant. Födelseland är tydligen relevant. Och kön får man anta, men sexuell läggning verkar inte vara det. Jag skulle gärna se källorna på hur hon kom fram till denna slutsats.-  ”Kvotering resulterar i att alla kvinnor på ledande poster får sin kompetens och förmåga misstänkliggjord. Har de hamnat där pga sin kompetens eller för att de är inkvoterade?”Svaret blir här att ingen kvinna skulle må sämre av att få en kvinnlig kollega, Ursäkta? På vilket sätt är det ett argument mot kommentaren? Vill inte den kvinnliga kollegan ha den mest kompetenta medarbetaren, oavsett kön? Jag tror inte en person som är driven nog att ta sig in i en styrelse för egen maskin behöver nån att hålla i handen. Jag skulle tro att kvinnor i styrelser skulle se det som ett hån mot sin kompetens om de fick kollegor som primärt är där för att hålla dem sällskap och se till att ”de mår bra”.Att SAS kvoterar efter nationalitet är väl dessutom hyfsat naturligt i ett bolag där tre stater är ägare? Personligen skulle jag dock föredra att den styrelsen befolkades av de bästa personerna, oavsett nationalitet.Slutligen: Carolina Neurath ”glömmer” också att kvinnor i mindre utsträckning än män är beredda att ta den ofantliga smällen det är för privatlivet att bli exempelvis VD för ett stort bolag, vilket innebär att det finns färre kvinnor i rekryteringsunderlaget. Kvinnor, som grupp, prioriterar sina liv annorlunda och det påverkar utfallet. Det ska även tilläggas att de flesta män inte heller är beredda att ta den smällen, men på gruppnivå är de som är det aningen fler.

 • Anonym

  Styrelseposter handlar inte om jämlikhet, det handlar om en liten utvald grupp med enorma privilegier. Vi godtar den ordningen för att vi tror att den extrema konkurrensen och prestigen sållar fram en hårdarbetande elit, vars insats i slutändan gynnar flertalet.
  Bryr man sig bara om jämlikhet kan kvotera in korkade människor i styrelsen, eftersom dessa är underrepresenterade. Eller så kan man ta steget fullt ut och låta riksdagen styra företagen, och sedan stänga gränserna så att inte kompetent arbetskraft lämnar landet när skeppet börjar sjunka.

 • Anonym

  Det kan inte vara så att du blir behandlad som liten och söt för att kvinnor uppfattas som oförmögna att göra karriär för egen maskin? För att bli mer konkret: Tror du att kvinnor kommer få mer respekt av att bli inkvoterade?

 • Anonym

  Det här är bara ett nytt sätt för socialisterna att försöka ta över företagen utan att behöva betala vad det kostar.
  De inkvoterade kvinnorna ska väl helst vara sossar eller vad har Löfven tänkt sig?
  Inte vill väl han förlora nästa val också bara för att få in några moderatkvinnor i bolagsstyrelserna, eller?

 • Anonym

  Alternativet är att förändringen sker i sn egen takt, och sker på riktigt när den väl sker. I den generation som är aktuell för börsstyrelser finns det för få kvinnor i toppen. Ser vi till den generation som utbildar sig nu kommer det, förutsatt att kvinnorna inte trappar ner allt för mycket i barnfödaråldern, vara precis tvärtom.

 • Anonym

  Detta är inte en jämställdhetsfråga. Jag tror inte att Löfven bryr sig om ett antal välutbildade kvinnors möjlighet att få sitta i styrelser (och få några styrelsearvoden på ett par 100tkr). Jag tror inte heller att det handlar om att Löfven är oroad om styrelsernas kompetens. Nej. Detta handlar naturligtvis om att ge kapitalet en knäpp på näsan.

 • Anonym

  Tyckte han började lovande Löfven, men han liknar alltmer gammal skåpmat. Dvs en pk-nisse. Begriper han inte  att han måste kasta all gammal pk överbord, att han måste tänka annorlunda än Sahlin och Reinfeldt? 
  Inte bara för sin egen skull utan för Sverige och landets framtid. Det går alldeles utmärkt att förena detta med gammal hederlig socialdemokratisk politik.

 • Anonym

  Må så vara. Men de företag som inte förstår det får väl skylla sig själva om de har tillsatt en styrelse som inte är kompetent?

 • Anonym

  ”Nej, jag tror ingen vettig kvinna mår sämre av att få fler kvinnliga kollegor i styrelserna. I SAS ska styrelseplatserna fördelas mellan svenskar, norskar och
  danskar. Det är väl ingen svensk som gråter sig till söms över att anse
  sig inkvoterad i flygbolaget? Att vara där både som svensk och kompetent är väl inget underkännande.”
  .
  Det här var väl ändå ett väldigt dåligt exempel! Här handlar det väl om att ÄGARNA ska vara likvärdigt representerade i styrelsen. Skulle inte förvåna mej om det stod i företagets stadgar tom.
  .
  Kvotering kommer alltid att vara en antydan om att kompetensen inte varit huvudsaken. Kvotering är ett tvång och därmed diskriminering.

 • http://twitter.com/svenskakocken Swedish Chef

  Alltså, Löfven kan ju börja med att städa framför egen port innan han ger sig på näringslivet. Vi kan ju börja med att titta på LO 
  http://lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/566794F901941FF6C1256E4E0038C408
  3 av 18 styrelsemedlemmar är kvinnor!

 • Anonym

  Jaha…. Du behöver inte övertyga någon om att det finns kvinnor med kompetens. Det betyder inte att Stefan Löfven indirekt ska ute styrelsen i börsbolag.

 • Anonym

  Det gör det inte. Det handlar inte om jämlikhet. Socialisterna vill ge näringslivet och kapitalet en knäpp på näsan.

 • Anonym

  Jag tror att det handlar om att stryka feministerna medhårs. Jag minns exempelvis alltför väl Ylva Johanssons kommentar om att det var ”olustigt” att Juholts anhängare hade plakat med en mustasch på partistämman där han blev vald. Anledningen till obehaget var enligt Ylva att  mustaschen var en ”manlighetssymbol”. Mer här: 
  http://www.expressen.se/nyheter/ylva-johanssons-kritik-mot-hakan-juholts-mustasch/

 • Anonym

  Kan någon som skriker om kvotering visa belägg för att företagen ökar sitt marknadsvärde om fler kvinnor sitter i styrelsen? Eller är det bara en ideologisk diskussion där det måste vara hälften-hälften av principiella skäl? 

 • Anonym

  Så om ett företag skulle ha 75% kvinnor i styrelsen skulle det straffas och tvingas ta ombord män för att uppfylla Löfvens kvoteringskrav.

  .
  Det är så tydligt att Löfven bara är en galjonsfigur. Han har vikt ner sig på fråga efter fråga. Har han varit tvungen att skriva på ett papper att han blint ska följa VU och vänsterfalangen vad de än säger? Sätt ner foten, Löfven! Du var duktig på att ryta mot arbetsgivarna när du var på Metall. Ryt till mot vänsterflummarna!

 • Anonym

  Absolut, det tror jag är ett stort bidrag och jag tror bara man kan införa kvotering om opinionen ändras till att ” vi slutar med denna regel kvotera män” och att det inte handlar om att ”kvotera in kvinnor”. Annars är risken precis som du säger att kvinnor ses som ”offer” och får mindre respekt. Men jag skulle eventuellt kunna tänka mig att införa kvotering som ett led i att ändra opinionen och att den ska införas med restriktion av att vara tillfällig och inte permanent. Men jag håller med om att det är en risk, men jag ser/hoppas att den nackdelen är mindre än den långsiktiga fördelen.

 • http://blogg.thops.se/start/ Thomas Petersson

  Kvotering är alltid av ondo, men jag tror också att många styrelser skulle må bättre av lite kvinnligt perspektiv.
  Vad jag tycker hade varit vettigare att föreslå är att begränsa antalet styrelser en person får sitta i samtidigt, varför inte maximalt 3 styrelseposter för en person.
  Vem vet, detta skulle kanske bidra till fler kvinnor i styrelserna utan kvotering.

 • Anonym

  Jag är i processen av att byta jobb och sållar bort företag som har få eller inga kvinnor i styrelsen och ledningsgruppen. Anledningen är att jag inbillar mig att de kommer ha svårare att ”se” min kompetens än företag som bevisligen redan sett andra kvinnors kompetens. Men oroa er inte för mig, jag kommer hitta ett företag och en roll som passar mig.
  Oroa er istället för de företag med dålig kvinnorepresentation som ni är delägare i som kontinuerligt missar chansen att anställa kompetenta kvinnor som resonerar likt mig i val av arbetsgivare.

 • Anonym

   Grattis till dej som kan välja och vraka. Många kan inte unna sig den lyxen utan får ta det som erbjuds.

 • Pelle Lindh

  Svaret bakom varför män är mer drivna än kvinnor står att
  finna i vad som attraherar det andra könet. Svårare än så är det inte. Män
  attraheras primärt av utseende och då är det ju ganska meningslöst för en
  kvinna att lägga tid på att bli VD eller styrelseordförande då det betalar sig
  ganska lite i konkurrensen kvinnor emellan om männen. Bättre då att lägga tid
  på sitt utseende. För män så lönar sig däremot pengar och makt väldigt väl när
  det gäller att attrahera kvinnor. Det är därför män satsar hårt på att få dessa
  saker, i sin konkurrens med anda män om kvinnornas gunst.
  .

   

  Så kvinnor: Vill ni att männen skall sluta att vara så
  drivna så får ni väl börja ge dem med makt och pengar kalla handen och istället
  föredra dem utan makt och pengar. Då skall ni se att det händer saker.
  .

   

  Men gör ni inte det så kan ni vara helt på det klara över
  att mäns motivation att nå pengar och makt kommer att överstiga kvinnornas dito
  också i framtiden.
  .
  Och när man förstått ovanstående så inser man snabbt varför det finns fler män än kvinnor i styrelserna.
  .

   

  .

 • Pelle Lindh

  Jag tycker du kollar efter fel sak. Titta efter vem som ger dig högst lön. Eller hade du tänkt strunta i löneförhandling och sedan sitta och yla om att andra får bättre betalt än dig, såsom de flesta kvinnor verkar göra om man skall se till den debatt som pågått om mäns och kvinnors löner.

  Kan man inte ens förhandla om sin egen lön så är man nog inte värd lika mycket heller.

 • Anonym

  Om det ena företagets bolagsstämma (=ägare) vill att styrelse ka bestå av 11 70åriga män och det andra förtagets stämma väljer en styrelse med11 kvinnor i 30årsåldern så är det väl deras sak? Varför i hela friden ska Löfven gå in och peka med hela handen och tvinga dem att byta ut fem styrelsemedlemmar? Neurath kanjuskriva en indignerad krönika om företagen (självklart skulle ”tjejbolahet” lyftas fram som ett föredöme, trots sin homogena styrelse) om hon vill…

 • Anonym

  Jodå, det var kärnan i min kommentar och kritik mot Neuding. Fast den har kanske raderats, det sker ofta och utan att någon begriper varför.

  Edit: Jodå, den var raderad. Jag vill gärna påpeka att det omöjligen kan bryta mot SvD:s regler att påpeka att det är ägarnas sak att utnämna sin styrelse. Vill de ha en mindre effektiv styrelse, givet att den blir bättre med fler kvinnor, så är det deras sak. Staten kan införa kvotering i sina egna bolag.

 • http://www.facebook.com/people/Demos-Demoso/630016931 Demos Demoso

  Hva er galt med snart 25%??! Det er faktisk allerede mye på organisk vis. Det store flertallet av kvinner taper på kvotering både fordi deres menn taper på det og fordi kvinner flests reelle situasjon taper på at reelle behov maskeres med skryt om kvoteringen av noen få overklassekvinner til styrer.

 • Anonym

  Gillar din sammanfattning av att det behövs förnyelse, jag tror också det behövs för att möta framtidens utmaningar. Så som nästan vanligt, fortsätt med ditt värdefulla arbete Carolina Neurath.

 • Anonym

  Bara marknadsvärde som räknas?

 • Anonym

  Mycket bra inlägg i debatten anser jag!

 • Anonym

  Sluta bygg upp fantasier och alternativa verkligheter i era huvuden, om ett val mellan man och kvinna i en styrelse är ett så petigt ämne så skulle jag aldrig investera i ett sådant företag. Av principsak så vill jag att mina företag ska ha en idé, gå med vinst, och expandera. Vi har tillräckligt med statlig inverkan och ”konkurrens” i näringslivet, vi behöver inte fler regler. Att fler män till slut hamnar på styrelsenivå, ligger i systemet vi har satt upp för vad som slutligen driver oss att andas. Attraktion… Jag bryr mig inte ett smack om min tjej är toppstyrelseledamot, däremot bryr jag mig mycket om, att hon är snygg, smart och feminin. Precis som min tjej inte bryr sig ett smack om jag är snygg, utan bryr sig mycket om min karisma, integritet och manlighet. Om man vill ändra på dessa fundamentala idéer så måste män vända på klacken i vad som attraherar dem, skulle inte tro det va. ”You can break a man’s skull, you can arrest him, you can throw him into a dungeon. But how do you control what’s up here?” ”How do you fight an idea?”.

 • Anonym

   Fjanteri. Tänk att femhundra år gammal propaganda fortfarande är verksam hos enfaldiga själar.

 • http://www.facebook.com/carlnorberglive Carl Norberg

  Att problemet är det valutafinansiella kreditsystemets inneboende funktion, är lika osynligt som en elefant i rummet. Bankers tillgångar – pengar, är skuldfordringar, dessa tillgångar skapas genom att skuldhandlingar bokförs som inlånad tillgång av skuldsatta, varefter motsvarande summa pengar som kredit ställs till skuldsatta på förfogandekonton, så skapas pengar, till en kostnad av ränta. Följdriktigt så ökar vår skuld automatiskt ju mer vi försöker tillfredsställa dess räntekrav. Så vi kämpar förgäves hur vi än gör. Systemet måste rent matematiskt sluta i ett sammanbrott då skuldbördan växer mot oändligheten. Under tiden ökar prestationspressen på människorna, på naturens och våra sociala system. Likt människorna kommer även naturens system alltmera ur balans. Tillväxttvånget respekterar inte behovet av återhämtning. Samhällen är tvungna att spara på jakt efter möjligheter att klara av en allt tyngre skuldbörda. Se på åtstramningspaketen i många länder. Samtidigt förväntas alla att konsumera så att det blir tillväxt så vi kan betala tillbaka en omöjlig skuld. Detta är en ekvation som inte går ihop.

 • Anonym

  Cervenka är nr1!

  Lägg därtill de snabbt växande anti-EU partier som finns i i stort sett varje EU land av varierande betydelse.

  Denna ”folkresning” från söder till norr på demokratisk väg kommer att bestämma utvecklingen i Europa.

  Att detta leder till Europas STÖRSTA omvälvningen råder det nog inte så stort tvivel om. Att föreställa sig dramatiska scenarior med splittring och oro över hela Europa när dessa krafter får fart är inte svårt. Glöm inte vad som fanns under ytan i Jugoslavien!

  Den makthungriga odemokratiska kolossen EU ”skapar” ilska och hat utan att förstå det och vad detta leder till. Ofattbart! Ordet ”fredsprojekt” talas det inte om längre. Bara det talar sitt tydliga språk.

  EU skapar en överhängande krigsrisk och ägnar det inte en tanke.

  Om EU består av ”centralisering, makt, hänsynslöshet och att berika sig” eller inte är ointressant. Vad som är intressant är hur Europas medborgare uppfattar EU och framför allt…vad gör EU för Europas medborgare?

  Vem företräder EU? Banker, sig själv eller medborgarna? Inte svårt att gissa vad en övervägande majoritet av Europas medborgare skulle svara.

 • Anonym

  Jag tror att EU ser Europas kris om en ”möjlighet”! Därför motarbetas den inte så intensivt.

  Möjligheten består att i turbulens av krisen ”tillskansa sig mer makt”. EU agerar ”räddare” för andra länder i krisen och kan därigenom pressa igenom sina krav.

  Ett United States of Europe är målet tillsammans med makten och härligheten i evighet…amen!

 • Elementary

  Nu var det cyprioterna själva som bestämde att småspararna skulle straffas inte trojkan. Sannolikt för att skapa största möjliga oro på finansmarknaden. När det nu inte går så lär de bli tvungna att gå tillbaka till Parlamentet och rösta igenom någonting liknande, men kanske med undantag för mindre sparare. Cypern tänkte köra en grekland men finansmarknaden är inte lika nervös idag. ”Går det så går” verkar moralen lyda i dessa länder eller ”någon annan betalar” tycks mottot vara.

 • Elementary

  Ska du verkligen inte ge dig snart? Dina resonemang saknar helt kausalitet och det går inte att dölja med dålig svenska.

 • Elementary

  Dessa ständiga frågor efter källor. Läser folk inte tidningen? Kan ni inte dra egna slutsaster? Men ok du får ett svar. Flera representanter för EU, IMF, Tyskland etc har sagt att det är upp till Cypern att skaffa fram de 5,8 miljarder euro de behöver inte bryta mot bankgarantin och har inte uppmanats göra detta av någon.
  Rent logiskt är det dessutom idioti för dessa att ifrågasätta bankgarantin det finns ingen anledning att göra det. Att det blir oro i världsekonomin tjänar bara en part på i dagsläget och det är Cypern. EU,IMF Tyskland m fl, ja det är naturligtvis det sista de vill.

 • doktor molina

  hur stor del av skuldmassan ligger och skvalpar runt i andrahandsmarknader,skuggbanker, vulture funds? Som köper upp riskskulder till 1% av nominell värde för att sen driva in via juridiska processer?
  Vad skulle hända om staterna istället för att pumpa in mer pengar i denna karusell började köpa upp skräplånen för att helt enkelt riva dem? strike debt kampanjen verkar ju spännande….

 • http://www.facebook.com/carlnorberglive Carl Norberg

  Elementary, hur exakt går det till att vårda ett kreditsystem så att det blir långsiktigt hållbart för samhället, när kreditbildningspunkten kontrolleras av enskild vinstmaximering?

 • http://www.facebook.com/people/Egon-Ruuda/100003585579462 Egon Ruuda

  Viktigt att anmärka på artikeln att det handlar om EU!! Inte om Europa. Skuldbördan per capita eller hur du än vill vända på det i Europa är betydligt lägre än i EU och USA. Man ska inte glömma att Turkiets finanssektor ligger i Europa och så gör även Rysslands. Kan låta som ett grammatiskt problem, men det vrider hela artikeln i  helt fel vinkel.

 • Anonym

  Jeffrey Sachs var en nationalekonom som på 80-talet skrev många artiklar om just skulder och skuldavskrivningar. På 80-talet var Mexico det landet som drabbades av en svår skuldkris och landet införde ett moratorium på sina skulder. Landet lyckades dock så småninom återuppta sina skuldavbetalningar, dock kraftigt nedskrivna.Det finns alltså en stor erfarenhet kring skuldkriser och skuldhanteringar.
  Hela Euro krisen är inte så dramatisk som ofta media ger en bild av. Skuldavskrivningar är den vanligaste metoden som IMF använder när olika ekonomier saneras. En viktig erfarenhet är dock att IMF:s strukturprogram har ofta förvärat den ekonomiska krisen, vilket har poängterats av många eurobond anhängare.Problemet är att kunna kombinera vettiga strukturreformer med långsiktig tillväxt ex satsa på utbildning samtidigt som löner, pensioner skärs ned. Det finns mycket kunskaper kring detta och det gäller att kunna ta vara på dem för att lösa skuldkrisen och samtidigt ge Europa ett  hopp om en bättre framtid.
  Det finns inte utrymme för marxistiska och nyliberala experiment.
  Varför inte borja bygga upp  ekonomin på en kristen moral och protestantisk etik?
  Vi har fått en ny påve som kommer att ägna alla sina krafter åt de sociala frågorna.

 • karl

  att ge sig på småsparare ? , vilken jävla flopp, läste att (M) ville sälja vattenfall för att dela ut vinsten till varenda Svensk, som då skulle få nålpengar att spara till pensionen med. när man läser sådant, då förstår man att (M) inte är lösningen på våra problem , de är vår död

 • Anonym

  Skuld är minskat framtida välstånd.
  Kapital är ökat framtida välstånd.

 • http://pulse.yahoo.com/_GSZACX4IJOYGXWRHLKIQVJ3UYU Kenneth

  Dessvärre har ju (M) även börjat gå armkrok med ytterligare ett annat extremparti, nämligen (Mp). Dessa två partier ensamma skulle klara av att sänka Sverige helt på rekordtid.

 • Andreas Larsson

  ”I måndagens Financial Times sade ekonomi-kommissionär Olli Rehn att kommissionen skulle acceptera en mer progressiv fördelning mellan större och mindre sparare i cypriotiska banker under förutsättning att totalsumman 5,8 miljarder euro är

  oförändrad. Kommissionen kan godta att sparare med innehav mindre än 100.000 euro helt slipper insättningsskatten.”
  Du har rätt angående bankgarantin (Som faktiskt bara täcker upp till 100.000 euro). Dock har det hela tiden från EU-representarnas håll varit aktuellt med en engångskatt på sparade/insatta pengar på bankernas konton.

 • Dromedaren79

  En massiv skuldnedskrivning (konkurs) är det enda rätta att göra. Länder kan inte bara låna och betala sina skulder i all evighet. Ta smällen nu, istället för att vara dömd till evig skuld och mörker. 

 • Anonym

   Foliehatten på..

 • Bengt Olsson

  Det finns ett stort hinder för Europa att lösa krisen ;  EURON.
  Så länge den finns kvar är problemet olösligt .

 • http://www.facebook.com/erik.wallenstar Erik Wallenstar

  Nej, skulderna får inga vingar men vinsterna har tydligen fått det. Alla kan inte vara skyldiga varann utan att några har gjort jättevinster. Vart har dom pengarna tagit vägen? Och var har dom kommit ifrån ursprungligen?

 • Anonym

  Förslaget att för en gång låta någon betala för skulderna i Cypern var helt korrekt, problemet var bara att kostnaden lades på fel personer, istället för att lägga skuldbördan på de som lånat, lades den på de som sparat! Den logiska lösningen vore att antingen kräva amortering eller högre ränta från de som lånar eller helt sonika dela ut alla lån utan täckning på övriga låntagare. Det är låntagare som ska stå för risken och inte långivare då falerar ju hela iden med lån.

 • Anonym

  Andreas: Det verkar som alla länder på något sätt är skuldsatta. Skulle det då inte gå att börja kvitta en del skulder mot varandra? Eller går man miste om ränta då, dvs när man tjänar pengar på pengar, alltså inkomster från intet?

 • Anonym

  Här teoretiserar uppenbart en trippeldoktor av Karl-Theodor-von-Gutenberg-slaget i statsvetenskap, företags- och nationalekonomi.

 • wedin.nils

  Dom som har profiterat på detta vansinne dvs bankerna borde beskattas. 50% på vinsten vore ju rimligt över ett årtionde. Det vore ett bidrag till bättre statsfinanser.

 • Anonym

  Avskrivningar av skulder, det innebär förstås att mitt bostadslån kan skrivas av?
  Nähä, det var bankerna och politikerna/staterna som skulle få detta……och börja på nytt att festa runt :-(

 • http://twitter.com/UlfStigson Ulf Stigson

  Jag trodde definitivt att detta skulle hamna på agenda i år, men absolut ingenting har hänt sedan den utomordentliga dokumentären ”Ekonomivetenskapen” sändes i SVT på Vetenskapens Värld :-(

  http://www.youtube.com/watch?v=9oXBvRbK1tc

  Känns nästan som alla redan glömt bort den…

 • Anonym

  Ok så de som har sparat sin pengar på banken ska bekosta de som lånat för mycket?
  Låter ju otroligt rättvist…… 

 • Anonym

  Det är skulder till BANKERNA. Vår penningmängd är skulder per definition.. till banken. Det gäller runt 97% av alla pengar som cirkulerar. Klart länder.. eller banker i länderna då.. kan låna av varann.. reserver osv.. men ALLA dessa pengar, hur man än vänder o vrider på det, kommer från banken från början. Detta är skulden och samtidigt vår penningmängd! Det vi betalar med. Det är sjukt. Men så är det. Bara att hoppas på att folk börjar fatta detta nångång.. för det går jäkligt trögt.

 • http://www.robertsundstrom.eu/ Robert Sundström

  Staten ”Sverige” har också problem och det är inte bara pga.omvärlden utan av egen förtjänst. Historia som det helst inte lär ut i sina skolor. Vi s.k. medborgare måste ställa våra så kallade ”representanter” inför rätta för deras manipulering av ekonomin och marknaden under det vi idag kallar välfärdsstaten.

 • Sickolaj

  Så fort ordet ”skulder” uppkommer i en artikel skriver du ALLTID exakt samma kommentar.
  Fortfarande lika felresonerat som förra gången, endast desto mer tröttsamt. Var god, kom med något nytt. Tack.

 • Anonym

  Sverige ska gå ur EU innan skulderna i solländerna får vingar till Sverige. Bäst vore om vår riksdag insåg att EU inte fungerar och EU parlamentarikerna är bara där för sin egen skull

 • Anonym

  Självklart ska risken ligga hos den som lånar ut pengar, det innebär för banker att bankerna och de som sätter in banker gemensamt har risken, den som lånar pengar ska samtidigt betala tillbaka. Den bankgaranti och bankreglering som finns är dock uttalat till för att ta bort risken hos de som sätter in på banken, några som inte heller får någon risk kompensation genom ränta. Kvar är banken som är den som bedömer risken vilken den bevisligen inte klarar av. För att banken inte ska gå omkull krävs mer pengar, vilket då ges av att lånevillkoren korrigeras till det de borde ha varit från början, det vill säga realistiska; vilket innebär amortering och en risk kompenserad ränta för samtliga låntagare.

 • Anonym

  Självklart ska risken ligga hos den som lånar ut pengar, det innebär för banker att bankerna och de som sätter in banker gemensamt har risken, den som lånar pengar ska samtidigt betala tillbaka. Den bankgaranti och bankreglering som finns är dock uttalat till för att ta bort risken hos de som sätter in på banken, några som inte heller får någon risk kompensation genom ränta. Kvar är banken som är den som bedömer risken vilken den bevisligen inte klarar av. För att banken inte ska gå omkull krävs mer pengar, vilket då ges av att lånevillkoren korrigeras till det de borde ha varit från början, det vill säga realistiska; vilket innebär amortering och en risk kompenserad ränta för samtliga låntagare.

 • Anonym

  Olli Rehn – the joke… karl är helt enkelt galen… 

 • Anonym

  Ja, i synnerhet som det sker för att låntagarna ska få fortsätta överbelåna för lyxkonsumtion, slippa amortering och betala nollränta…

  Om någon börjar nalla på min inlåning förväntar jag mig åtminstone aktieposter i banken, eller rätten att lösa in/utmäta utestående lån i motsvarande mån.

  De där tusenlapparna i ”skatt” borde väl bytas mot en andel i bolånetorskens nya Merca, köpt på ”värdestegringen på bostadsrätten”

 • Anonym

  Skygglapparna på..

 • Anonym

  Enligt tidningsuppgifter ville IMF och ”starka intressen inom EU” ta 40% på alla konton, stora som små. Cyperns regering förmådde förhandla ner det till 6,75% resp 10% under de långa nattmanglingarna.

  Att det skulle vara cyprioterna själva som kom med den ”geniala” tanken att stjäla bankkundernas pengar kan du glömma.

 • Anonym

  Tycker Sverige ska ansöka om att bli USA:s 51 stat, vi skulle få försvar och kontroll över våra gränser som vi inte har när vi är med i EU, ser bara nackdelar med EU, som är en black om foten för skötsamma länder. Sverige kan inte vara med och konkurrera med andra EU länder som lönedumpar och har löner som vi hade på 40 talet, jag var så djävla dum och gick på propagandan, de enda som fått utdelning av EU är våra parlamentariker, sedan har Sverige ambitionen att rädda världen med sitt socialförsäkrings system, när kommer konkursen för Sverige?

 • Anonym

  Om vi alla ska vara ärliga mot oss själva … Hur mycket betyder en ekonomi som i stort sett lovar hela tiden mer vara för pengarna ? Är det lönt att byta ut Tv:n till 40-50-60 tum vart trejde år ? är det lönt att köpa en ny bil vart 3:e år ?  Är det lönt att betala 1,5 mille för en sketen etta ?  Vad fan håller vi på med? Går det verkligen att blåsa upp bubblan och låtsas att allt är o.k. ?

 • Anonym

  Så har det varit, så borde det vara, så trodde 100-tusentals cyprioter, men de hade inte räknat med EU-byråkratins inneboende lystnad för stulna pengar.

 • Anonym

  Det nuvarande ekonomiska systemet är konstruerat för tillväxt med räntepolitik. När tillväxten avtar eller är obefintlig minskar återbetalningsförmågan på lån tagna sedan lång tid tillbaka när tillväxten var som en naturlag.
  Man kan bara konstatera att problemen ökat de senaste tio åren i takt med att oljepriset ökat från 20 dollar / fat till 110 dollar / fat. De länder som förbrukar mest olja per capita är också de som har de största skuldproblem som tex Grekland, Italien, Spanien. Vi har haft en billig oljedriven ekonomi i över hundra år där tillväxten varit självklar. För varje dag ökar skuldbördan för alla länder som kompenserats för avtagande tillväxt vilket förvärrar situationen och de ökande skulderna blir helt enkelt inte möjliga att återbetala.
  Politikerna i EU har använt samma recept i fem år utan framgång. När skall de börja titta på den underliggande problematiken – som inte stavas pengar?

 • http://Svd.se/ Larsviberg

  Jag har tittat på Swedbanks balans- och resultaträkningar idag. Hälften av utlåningen är av allmänheten insatta pengar och den andra hälften lånar de i sin tur upp.

 • Anonym

  Ja det är ett systemfel, se gärna dokumentären från UR play ”Systemfel som hotar världen”.
  http://urplay.se/Produkter/170919-Varlden-Systemfel-som-hotar-varlden

 • Anonym

  Undrar hur många som förstår vad som egentligen väntar? De flesta tycks tro att det ett hack i kurvan – att tillväxten ska ta fart igen…ngn gång i framtiden. Det kommer inte att ske, iaf inte i den form vi har i dag.

  Det är vad som kallas att leva i förnekelse – att inte se/vilja se/vägra se, vad som egentligen är på väg att hända. Processen är dessutom så långsam att man inte ser vad som händer & vad det kommer att resultera i –  när man är mitt i skeendet.

  Det förstår man först i efterhand – när man har facit.

  Att detta som nu sker, är slutet på den kapitalistiska/eviga tillväxtens era – är det fortfarande inte många som insett. Detta kommer att stå klart om ngr decennier – efter ett lidande utan like. Hur många som helst kommer att drabbas mycket svårt (vi ser redan idag massor som hamnat i rännstenen – and counting).

  Makten & kapitalet kämpar naturligtvis emot, med näbbar & klor – de vill behålla sina privilegier & sitt lyxliv. Verkligheten är dock obeveklig – inga träd växer till himlen.

  Liksom många samhällsstrukturer/civilisationer tidigare har kollapsat – kommer dagens att göra det samma & nya kommer i stället – uthålligare & i samklang med naturlagarna.

  Om det tar 50, 100 elr flera hundra år, återstår att se – men stor skillnad mot dagens samhälle kommer det att bli!
  /S

 • Anonym

   Hm, på vilket sätt stämmer inte det han skriver här? Jag undar uppriktigt så förklara gärna. Förvisso är kanske hans argument inte anledningen till dagens ekonomiska kris, men i grunden stämmer det att ränta skapar expoentiella tillväxtkrav vilket i förlängningen måste brista.

 • Anonym

  Det är INTE konstigt att skuldsättningen ökar eftersom:

  1. För att öka mängden pengar i cirkulation måste de lånas in i existens
  2. För att ultrarika ska kunna lägga mer pengar på hög (ta bort från cirkulation) måste vi öka belåningen.. eller köra deflation (vilket de ultrarika gillar eftersom deras sparade pengar då räcker till ännu mer – åtstramning für alles!) 

  Mitt recept? Slå på penningpressen. Det finns många planer som inbegriper detta.

 • Anonym

  Mja mjo t o m Keynes sade ju att någon gång runt nu skulle ren kapitalistisk produktionsmetod börja få problem (pga effektiviseringar). Fast han var lite överoptimistisk om hur kloka våra politiker idag skulle vara.

 • Anonym

  När det finns en skuld finns det också alltid en fordran (nånstans hos någon). Skulle vara intressant med en analys vem som sitter inne med fordringarna? Är det banker och stater kanske? 

  Är det kanske nettot av skuld och fordran som är intressant?
  I företagen har man en balansräkning som visar tillgångar och skulder, men i nationalekonomin har man bara skulder, verkar det som. Ett balanserat räknesätt kanske visar att hela skiten är en vanföreställning eller kanske rättare sagt en vansinnes-föreställning, fram med tillgångssidan, som är den positiva plus-sidan.

  Statens skulder är av folket obetald offentlig konsumtion, alltså obetalda skatter. Dessa obetalda skatter är den muta folkets politiker begagnar sej av för att få makt, pengar och en hög pension efter ofta kort arbetsinsats. Eftersom folket tar emot mutor är det lika korrumperat som politikerna som delar ut dem. Nån högre medvetenhet om vad som pågår finns inte, alla är lika blinda. Skicka hela klabbet på nån kurs där man kan lära sej fundamental ekonomi och räkna med både plus och minus!

  Sen att man mäter denna skuld i förhållande till BNP gör ju inte saken bättre eftersom att i ett land räknas upptagna lån (som används för konsumtion) in som BNP, vilket förklarar att Irland toppade listan BNP/kapita nån gång 2009/2010.

 • Anonym

  När du får ett lån om 100 000 på banken knappar de listiga bankhenen in en tillgång i redovisningen motsvarande ditt lån, dvs det du är skyldig dom. Och samtidigt knappar dom in en skuld på skuldsidan, dvs det de är skyldiga dig. Dina 100 000 som du lånat, dårå. Och vips så finns det 100 000 nya, färska ”pengar” som de tjänar ränta på.Nästan som trolleri, dårå. Eller faktiskt exakt som trolleri. Räntor tjänade på pengar skapade ur tomma luften.Men när jag tar ut mina lånade pengar, dårå? Ja, du tar ju inte riktigt ut några pengar utan överför dina ”pengar” till en annan bank. Och då tar den banken över skulden från din bank. Och lägger till ett plus på 100 000 i tillgångskolumnen av bokföringen. Så kan DOM i sin tur låna ut ”pengarna” till din bror, eller så. Och tjäna ännu mer ränta. Rena räntefesten skulle man kunna säga.De är listiga som rävar, de där bankhenen. Eller, mycket listigare än rävar när man tänker efter riktigt noga, dårå.

 • Anonym

  ”I företagen har man en balansräkning som visar tillgångar och skulder, men i nationalekonomin har man bara skulder, verkar det som.”Är det resultaträkning du tänker på?

 • Anonym

  Vad ska grannarna säga om man bara har en sketen 80-tummare?För övrigt är det hög tid för en artikel om Tamiflu-fiaskot. 250 miljonersar sprillans nytryckta riksdaler till hemligt lager av aspirin. Synnerligen debattvärdigt ämne.

 • Anonym

   Troligen har inget liknande skett tidigare i historien i samma omfattning. Effektiviseringar är en del av problemen i och med att de friställda kanske blir utan inkomster att handla för. Sen spelar det kanske inte så stor roll att varan som effektiviserats blivit billigare om köpkraften hos konsumenterna urholkats,(skatter o  arbetslöshet).
  Pengar som finns i överflöd har visat tendenser att samlas och koncentreras allt mer hos ett fåtal och de mäktar inte med att konsumera alla varianter av produkter som finns att köpa. Enda möjligheten för andra blir då att belåna sina investeringar och ytterligare bidra till bankens välmående och deras oproduktiva leverne som snart är det enda som genererar vinst idag….som de så finurligt brukar undanhålla skattmasen.

 • Anonym

  Eller hur? Du motsäger dig själv,  dvs allt det du har sagt i tidigare inlägg att ansvaret ligger hos den som lånar  , alltså långivaren har inget ansvar enligt dig förutom krav för återbetalning hur än orimligt det är. Det låter ju inte klokt. Eller hur? Vi pratar om veklighet  och om våra bankomat pengar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Anonym

  fantasi.  – bankerna skapar inga egna pengar . det handlar om ett lånekontrakt, klarar man inte av sina åtaganden så blir  man torsk  – och då ska man va torsk utan att man vänder sig till staten och frågar om hjälp på samhällets bekostnad. Då blir det bara banken som är  torsk. Eller hur????????????????

 • Anonym

  Europeiska skuldproblemet är även större än det syns på. The Federal Reserve har redan matat bankväsendet genom deras amerikanska filialer med kassareserver på  $ 947 mrd. Det visar hur mycket det finns förtoende för uttalanden om ”krisen är redan avvärjat”. Summan är  högre än det ultimata vapnet,  bazookan med lösskott  kunde har levererat  och såsom allmänn känt  är dess ammunition ju till hälften ”finansierad” av problemländerna.  Därtill är somliga bankers tillgångar större än repektiva landets BNP eller för stora att kunna räddas och när de drabbas av problem… Rätt gissat, så kommer cypriotiska lösningen i en annan magnitud. Det behövs ett allmänt hårklipp på 28.7% av finansiella tillgångar för att balansera skulderna räknar BCG Boston Consultancy Group.
  Vad blir följden, om detta får vi litet försmak, när cypriotiska banker öppnar dörrarna nästa tisdag.

 • Anonym

  Ut i protest då. För egen vinning, inget annat. Slö, lata, giriga, med vår tillåtelse, eller hur?

 • Anonym

  Lastas på medborgarna ja. Här i Sverige är Torsken lösningen. Torsken är Sveriges räddning säger Borg. Därför ska Torsken ha låg ränta, ingen amortering och bidrag från skattebetalarna, alla ska hjälpa till att betala Torskens räntekostnader. Sedan ska Torsken börja konsumera skit, den kan även köpa bilar, båtar, sommarställen, lyxresor tex. Torsken driver Sverige runt med stor hjälp av skattebetalarna, utmärkt säger Borg. Inte ett företag gör för Sverige det Torsken gör. Att hen är korkad gör inget. Det begriper hen inte.

 • http://pulse.yahoo.com/_KABF7SQ7UJ23TKKHD2OTLM3C4M Anders Johansson

  Meanwhile in Sweden…
  Upprördhet över att Billström yttrat ett logiskt resonemang i en tabubelagd fråga.
   

 • Anonym

  Skulle var intressant att veta hur det verkligen går till. Vad har du fått det här ifrån? Lånet är ingen tillgång i banken förrän lånet betalts ut, att bokföra en utfästelse vore bokföringsbrott.

  Balansräkningen visar tillgångar och skulder, nettot kallas eget kapital.
  Resultaträkningen visar intäkter och kostnader, nettot kallas vinst.

 • http://www.facebook.com/mea.pac Mea Pac

  Ett av de länder där de styrande inte dragit några som helst lärdomar är Sverige. Eftersom ingen vågar göra något verkligt åt de ständigt växande bolånen så tuffar vi obehindrat på mot vår alldeles egna skuldkris.

 • http://www.facebook.com/people/Tripp-Trapp/100003509893185 Tripp Trapp

  Äntligen! Nu ska alla nissar som trodde sig vara övermänniskor skola om sig och skaffa lastbilskörkort så att de kan köra hem till mig billiga varor som jag köper i andra länder. I början var det varmt men nu blir det kallt. Gissa var.

 • Nebbiolo71

  Tyvärr fungerar ju kreditväsendet så att det är låntagarna som skapar de nya pengarna som sedan letar sig in till spararnas konton – inga lån inga sparade medel. Skall bubblan spricka så måste både skalet och innehållet minska!

 • Anonym

  bubblor är nödvändiga om vi inte vill tillbaka till stenåldern (som ju vissa tycks vilja)-skulder? tja ärligt talat måste man verkligen betala tillbaka till nån som själv har lånat? finns det nån i slutänden som går back? troligen den stora massan som får inflation och krympande standard. det fiffiga är globaliseringen-länder med en löne- och prisnivå som är kanske tiondelen av vår får chansen och det är ju bara bra…..men som tex kina säjer vi måste lösa klimathotet och världsfreden, i dagens genomlysta värld bordfe det vara lätt jaga ut en massa makthavare ur deras hålor? vad är romklubben för ena tex?

 • Anonym

  Kan låta konstigt, men pengar ÄR skulder. Bankerna administrerar skulder, det är deras affärsidé. Bankerna kan dock inte låna ut mer än vad som är insatt i banken plus det som krävs enligt reglerna i eget kapital. Möjligheten att skuldsätta sig är en av grundbultarna till vårt välstånd. Tänk om det var omöjligt att låna, de flesta skulle t.ex. få spara tills de är 50-60 år för att ens kunna köpa en bostad. De enda pengar som skulle existera skulle vara ädla metaller och liknande. Skulder och lån är ett fantastiskt bra sätt för att optimalt fördela resurser. Problemen uppstår bara när skulderna inte motsvaras av tillgångar eller en betalningsförmåga. Ett grundproblem här är det statliga stödet till bankerna i form av insättningsgarantier och liknande. Detta gör att bankerna tar större risker än de borde och att insättarna inte bryr sig om att säkerställa att banken de sätter in sina pengar på är stabil och har en vettig riskprofil. För att vi skall få ett sunt ekonomiskt system så är det BRA om insättarna riskerar att förlora sina pengar om banken går dåligt. Det är de som valt att mot ränta (riskpremie) låna ut pengarna till banken. Det är inga problem att skapa en bank med i princip noll risk för de som godtar ingen eller låg ränta (t.ex. genom att banken placerar alla sina pengar i statsobligationer). 

 • Anonym

  Det finns bara en lösning och det är konkurs. Både för företag och privatpersoner. Att sen i princip halva världen kommer konkursa samtidigt är bara orsakat av att man misskött sig tidigare. Jag kan inte säga att jag är imponerad av ekonomer. Deras höga löner bygger på livslögner.

 • Anonym

   I Sverige är politiken galen, i världen ekonomin.

 • Anonym

   Jag avskyr att folk börjat skriva ”hen” mer och mer. Sluta med det. Det ser förfärligt illa ut.

 • Nostradamusdenyngre

  Bra länk, bilindustrin lär sig inte, fler bilar än människor på jorden men fabrikerna spyr ut massor med bilar i alla fall:
  http://www.zerohedge.com/news/2014-05-16/where-worlds-unsold-cars-go-die

 • bigson16

  Tack!

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) hälsar via statssekreterare Ulrika Modéer att avräkningarna måste ställas i relation till Sveriges höga nivå på biståndet. Nya siffror

Sverige världsmästare på att urholka bistånd

Expert: Andelen som används på hemmaplan nu unikt stor.

Boprisökningar på uppåt 25 procent

SBAB

”Det verkar inte finnas någon hejd.”

Visar äkta liv i en kall och fattig by i USA

Bilder

Se Pieter ten Hoopens fotografier från Montana.

”Vi skjuter först och frågar sen”

hungry horse

En annorlunda bild av dagens USA.

”Farligaste IS-ledare
är skandinaver”

syrien

Bashar al-Assad i Expressen-intervju.

”Sätt för al-Assad att flytta fokus”

Terrorexpert:

Uttalandet ska tas med en nypa salt.

Regler för mobil i klassrummet utreds

klassrummet

”Kan vara fantastiskt störande”.

Inga ursäkter i Londons skolor

#skolresan

SvD:s reporter på jakt efter den goda skolan.

Percy Sledges röst
är avgrundsdjupt blå

Andres Lokko:

När min värld stannar upp.

Känd svenskstad tar strid för ö-prickarna

USA

Nu ska skyltarna få tillbaka sina prickar.

”Väldigt få betalar för strömmad musik”

Användarna ökar men färre vill pröjsa.

Putin om Sovjets misstag: Lider av det

”Amerikanerna kommer också att misslyckas”.

Dokument funna om Eichmanns rättegång

Bureau 6

Fångades och fördes till Israel.

Så gick det för naziförbrytarna

Bilder

Gåtan kring Mengeles flykt fick sin lösning.

Bilder

Så krossades Hitlers huvudstad

70 år sedan: Så intogs Hitlers fäste.

Lämnar aldrig jobbet senare än kl 18.00

Rösta

Men har ändå hunnit starta fyra bolag.

Här är läsarnas tio kandidater

SvD Affärsbragd

Dags att utse 2015 års entreprenör.