Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

I nio fall av tio har Sverigedemokraternas röster ingen betydelse för alliansregeringen. Den slutsatsen drar Moderaterna, efter en granskning av de 2 100 beslut som riksdagen fattade förra året.

”I nio av tio fall stödjer Sverigedemokraterna regeringen och är därför en del av regeringsunderlaget”, sade Socialdemokraternas partiordförande Håkan Juholt i partiledardebatten i juni.

”Reinfeldt kan sitta kvar som statsminister tack vare Sverigedemokraterna. De är ett extra högerparti”, har förre gruppledaren Sven-Erik Österberg konstaterat.

Moderaterna håller inte med om slutsatserna, och ger nu svar på tal.

– Jag vill se en lite mer nyanserad debatt om hur det parlamentariska läget faktiskt ser ut. Ibland sprids påståendet att Sverigedemokraterna har väldigt stort inflytande på politiken, men 99 procent av besluten går i den riktning som regeringen har tänkt och valt, säger Anna Kinberg Batra, gruppledare och ordförande i riksdagens finansutskott.

Anna Kinberg Batra (M), gruppledare i riksdagen

Partiet har, med hjälp av kammarkansliet och riksdagens utredningstjänst, gått igenom de sammanlagt 2 100 beslut som – med eller utan votering – fattades under förra riksdagsåret.

Facit: 19 förluster, och resten segrar.

– Självklart är många av dem helt okontroversiella. Men jag vill ta upp dem också, för då spelar det ju ingen roll alls hur SD röstar, säger Anna Kinberg Batra.

Många beslut i kammaren avgörs i enighet, eller med breda majoriteter av olika slag. Socialdemokraterna och/eller Miljöpartiet var överens med alliansen i 86 procent av de 2 100 beslut som fattades förra riksdagsåret, enligt Moderaternas promemoria, som SvD tagit del av.

– Bakom de ibland dramatiska rubrikerna finns en väldigt odramatisk och ospännande vardag, säger Anna Kinberg Batra.

Sverigedemokraternas röster kan spela roll. Men då krävs att två förutsättningar är uppfyllda, konstaterar hon.

* Det måste ha lagts och yrkats motförslag – samt begärts votering.

* Det måste, i dessa voteringar, finnas ett enigt rödgrönt block.

Det inträffade, enligt M-promemorian, 235 gånger (11 procent av alla beslut) under det gångna riksdagsåret.

– Sverigedemokraterna kan inte utöva avgörande inflytande i nio av tio fall, som det har påståtts, utan snarare i ett av tio fall. Deras inflytande är väldigt begränsat.

Anna Kinberg Batra anser, inte oväntat, att S-ledaren Håkan Juholt vilseleder väljarna.

– Om man går omkring och kallar SD vågmästare i 90 procent av fallen, så förstorar man deras roll.

Men Moderaternas gruppledare framhåller att hon tar det parlamentariska läget, med en regering i minoritet, ”på stort allvar”, och förutspår fler politiska bakslag framöver.

– Det händer säkert något oväntat i höst, vi kommer säkert att åka på något nederlag.

Samtidigt, poängterar Anna Kinberg Batra, verkar oppositionspartierna inte vara särskilt samlade.

– Den här hösten ser vi fyra väldigt olika krafter i rörelse här i huset.

SvD har förgäves sökt Socialdemokraternas gruppledare Carina Moberg för en kommentar.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv