Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Avskaffa preskriptionstiden för övergrepp mot barn. Det föreslår Socialdemokraternas kvinnoförbund, som har beslutat att ”aktivt” driva på för en ny lagstiftning.

Den första juli 2010 slopades preskriptionstiden för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott. Synen på allvarliga våldsbrott har skärpts, samtidigt som ny teknik gör det möjligt att lösa fler brott, motiverade justitieminister Beatrice Ask (M) de nya reglerna.
– Då blir det orimligt att preskribera en del allvarliga brott, sade hon.

Nu vill Socialdemokraternas kvinnoförbund gå vidare. På det nyligen avslutade förbundsmötet, som är S-kvinnors högsta beslutande organ, ställde sig ombuden unisont bakom ett nytt krav: avskaffa preskriptionstiderna för övergrepp mot barn.

– Det här handlar om brott som ofta blir fördolda i många år, för att barnen lägger skulden på sig själva. Det kan dröja länge innan de vågar berätta, och eftersom det handlar om sexualitet kan det bli ett dubbelt skuldbeläggande, förklarar Hillevi Larsson, riksdagsledamot och ordförande för S-kvinnor i Malmö, som står bakom motionen.

Riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S)

Att ett brott är preskriberat betyder att det inte längre är möjligt att väcka åtal. I dag preskriberas våldtäkt mot barn efter tio år, och grov våldtäkt mot barn efter 15 år. Sexuellt utnyttjande av barn preskriberas efter tio år, sexuellt övergrepp mot barn efter fem år och grovt sexuellt övergrepp mot barn preskriberas efter tio år

”Samtliga dessa brott är mycket allvarliga kränkningar av barn och leder till bestående fysiska och psykiska men”, skriver S-kvinnor i sitt beslut.

– Brott mot barn skadar barnen så mycket. Det är hemskt att de inte kan få upprättelse, bara för att preskriptionstiden har gått ut, säger Hillevi Larsson.

2005 års reform av sexbrottslagarna innebär att tiden för preskription numera inte börjar räknas förrän personen i fråga fyllt 18 år, mot tidigare 15 år. Men det är inte tillräckligt, anser S-kvinnor, som i riksdagen tänker arbeta ”aktivt” för att preskriptionstiderna slopas helt.

– Man ger offren lite mer tid att bearbeta det här, samla mod och träda fram och berätta, säger Hillevi Larsson, som tror att fler förövare skulle åtalas och dömas med ett nytt regelverk.

– Det finns dessutom en risk att gärningsmännen begår fler brott mot andra barn. Inte bara den enskilde, utan hela samhället, har ett intresse av att kunna åtala den som har gjort ett övergrepp, fortsätter hon.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv