Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Folkpartiets ledning vill ha lägre ingångslöner för unga, för att få bukt med ungdomsarbetslösheten. Därmed ansluter sig FP till Centerpartiet, som länge drivit det omstridda kravet.

I augusti var 116 000 unga mellan 15 och 24 år utan jobb, enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik. Det är färre än samma månad 2010 – men motsvarar ändå 17,3 procent av åldersgruppen.

”Ett stort problem”, anser utbildningsministern och Folkpartiledaren Jan Björklund.

– Det är alltid allvarligt när människor är utan arbete, men om unga människor går rakt ut i arbetslöshet, efter mängder av år i skolan, är det lätt att tappa fotfästet och tron på framtiden, säger han.

Jan Björklund, ordförande för Folkpartiet

Regeringen har genomfört en rad åtgärder för att göra det lättare för unga att få fäste på arbetsmarknaden, poängterar Jan Björklund. Lärlingsutbildningar har införts, lärlingsprovanställningar är på gång och kostnaderna för att anställa ungdomar har sänkts.

Men det krävs ytterligare åtgärder för att få bukt med ungdomsarbetslösheten, konstaterar han. Inför partiets landsmöte, som inleds i Karlstad den 14 oktober, har FP-ledningen nu ställt sig bakom ett politiskt omstritt förslag: lägre lön till unga.

– Vi måste gå i den riktningen, och får inte rädas det som är kontroversiellt, om det är rätt och ökar chanserna för ungdomar att få jobb, säger Jan Björklund.

Särskilda ungdomslöner, som är ”tydligt lägre än genomsnittslönerna”, skulle öka lönespridningen och göra unga mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, enligt det förslag som partistyrelsen har antagit. Man hänvisar bland annat till regeringens egen långtidsutredning.
Avtalen ska även i fortsättningen slutas av arbetsmarknadens parter, betonar FP-toppen.

– Men vi tycker att det är angeläget att från Folkpartiets sida påtala att man bör försöka få lägre ingångslöner för ungdomar. Normalt tar partier inte ställning i lönebildningsfrågor, men här handlar det om ett så stort samhällsproblem, säger Jan Björklund.

Som arbetsgivare i den offentliga sektorn, i kommuner och landsting, ska Folkpartiet i kommande lönerörelser driva på för ungdomslöner, tycker han.

– Inom LO finns det vissa branscher där man har avtal av den här sorten, byggbranschen är ett tydligt exempel.

Men metoden är omdiskuterad. Alliansbrodern Centerpartiet har länge förespråkat lägre ingångslöner för unga, medan Vänsterpartiet tillhör motståndarna.
– Det ger inga nya jobb, det leder bara till lönenedpressning, sade Vänsterpartiledaren Lars Ohly till TT före valet 2010.

Jan Björklund ger honom svar på tal:
– Han talar mot bättre vetande. Forskningen är tämligen entydig. Man kan bara jämföra med Danmark och Tyskland, som har lägre ungdomsarbetslöshet, och en annan lönebildning. Det är inte så att en 30- och en 40-åring tjänar mindre där, men just 20-åringar gör det. Därför får de jobb.

Folkpartiledaren lyfter fram Danmark som en förebild.
– De har flexiblare arbetsmarknadsregler, lägre ingångslöner och ett mycket utpräglat lärlingssystem. Alla de tre sakerna innebär att de har lägre ungdomsarbetslöshet, säger Jan Björklund.

För att minska ungdomsarbetslösheten föreslår Folkpartiets ledning också att provanställningstiden för personer under 26 år ska förlängas från dagens sex månader till 12 månader. Ett halvår är för kort tid för att en ung person ska kunna komma in i arbetet och visa sin kompetens, motiverar partistyrelsen.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv