Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Moderaterna måste aktivt ta ställning mot kvotering till börsbolagens styrelser. Det kräver en rad tunga partiföreträdare inför stämman, och går därmed rakt emot den egna partistyrelsen.

Sofia Arkelsten (M), partisekreterare

Den kraftiga mansdominansen i börsbolagens styrelser består. Förra året var andelen kvinnor 22 procent, och bara tre procent av bolagen hade en kvinnlig ordförande.

Det går, enligt Moderaterna, inte att blunda för den skeva könsfördelningen. Redan 2010 sade förre partisekreteraren Per Schlingmann att det är dags att överväga en lag om kvotering.
Inför partistämman, som inleds i slutet av oktober, öppnar partistyrelsen för en ”diskussion om de regler som föreskriver vilken standard bolagsstyrelserna ska hålla”.

– Partistyrelsen vill inte stänga några dörrar, förklarar partisekreteraren Sofia Arkelsten.

Men motståndet mot kvotering är utbrett. Det finns starka krav på att Moderaterna – tvärt emot vad ledningen vill – aktivt ska ta avstånd från en lagstiftning som reglerar könsfördelningen i bolagsstyrelser, visar SvD:s samtal med en rad moderater.
Sofia Arkelstens debattartikel i Dagens Industri, där hon utvecklar partitoppens ställningstagande, har väckt starka känslor internt, uppger SvD:s källor.

En i raden som säger nej till kvotering är riksdagsledamoten Jessica Rosencrantz, ordförande för ungdomsförbundet Muf Stockholm och ombud på stämman.

– Jag tycker att det är bra att Moderaterna på olika sätt väcker en debatt om jämställdhet. Men kvotering är helt fel väg att gå. Det är överhuvudtaget inte förenligt med moderata principer.

Äganderätten är en hörnsten i partiets ideologi, påpekar hon. Dessutom har alla människor rätt att ”bemötas, betraktas och bedömas” som individer, inte som en del av ett kollektiv.
– Kvotering handlar om att gruppera in människor och förminska kvinnors kompetens, och är i förlängningen en björntjänst för alla kvinnor.

Det viktiga, enligt Jessica Rosencrantz, är att verka för att vägen till toppen blir mer jämställd.
– På olika sätt bör vi försöka öka antalet kvinnliga företagare och fortsätta att avlasta kvinnor i hemmet, som vi gjort med Rut-avdraget.

Den motion om att partiet ska säga nej till ”statligt påtvingad kvotering”, som Muf i Stockholm skrivit inför stämman, har fått stöd från Moderaterna i både Stockholms stad och län – två av partiets tyngsta förbund.

– Förbundsstämman tycker att det här är en viktig fråga, men den ska inte lösas med kvotering, för det skulle vara ett sätt att bryta mot ett antal av de värderingar som partiet står för, säger Henry Sténson, ordförande i Stockholms stad.

Magdalena Andersson (M), riksdagsledamot

Motståndet mot kvotering finns ända upp i regeringen. Förbundsordförande i Stockholms län är infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, som dock avböjer att svara på SvD:s frågor.

Riksdagsledamoten Magdalena Andersson, tidigare ordförande för Moderatkvinnorna, tillhör motståndarna, och tänker ta debatten på stämman.

– Jag ser brister i bolagsstyrelserna. Men jag tror inte på själva idén om kvotering. För det första är äganderätten väldigt stark för mig, och den som äger ett företag har rätt att fatta korkade beslut, säger hon.

För det andra, påpekar Magdalena Andersson, bör politikerna sopa rent framför egen dörr innan de lagstiftar om könsfördelningen i börsbolagen.

– Det ganska bra ut i de statliga bolagen, men i de kommunala bolagen är det bara 25 procent kvinnor. Jag tycker inte att man ska ge sig på andra innan man har löst sitt eget fögderi.

Om bolagen tvingas att ha en viss andel kvinnor runt sammanträdesbordet skulle Magdalena Andersson själv känna sig osäker:
– Varför är jag utsedd? Är det för att vara ett kuttersmycke eller för att jag anses ha en kompetens?

Den ojämna könsfördelningen i börsbolagens styrelser är heller inte den mest angelägna jämställdhetsfrågan för Sveriges kvinnor, tycker hon.
– Det är det sannerligen inte. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är mycket viktigare att göra något åt.

Men kravet att Moderaterna ska säga nej till kvotering till bolagsstyrelser avvisas av partistyrelsen.
– Vi säger nej till nejet som föreslås i en motion. Det är en ganska viktig debatt att lyfta jämställdhetsfrågorna. Det handlar om mer än kvotering, säger Sofia Arkelsten.
– Kvinnor äger mindre än män, tjänar mindre än män, och representationen i bolagsstyrelser är ett sätt som det här tar sig uttryck, fortsätter hon.

Äganderätten, som en rad Moderater hänvisar till, är inte ”absolut”, förklarar Sofia Arkelsten.
– Den ska alltid balanseras mot mänskliga fri- och rättigheter. Vi har en politik som utgår från människor,det slår vi också väldigt tydligt fast i det nya idéprogrammet.

Men partistyrelsen är inte enig. Christofer Fjellner, EU-parlamentariker, och Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande i Skåne, har reserverat sig, liksom Muf:s ordförande Erik Bengtzboe.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv