Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Integrationsminister Erik Ullenhag

Efter hård kritik mot att Sverige inte tar antisemitismen på allvar satsar regeringen fyra miljoner kronor för att skärpa säkerheten för den judiska minoriteten.

Judar bör vara extremt försiktiga när de besöker södra Sverige; risken för trakasserier är stor.
Det var innebörden i den uppmärksammade varning som Simon Wiesenthal-centret i Los Angeles gick ut med i december förra året. När representanter för organisationen några månader senare besökte Malmö efterlyste de snabba åtgärder mot extremism och hatbrott.

Även OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) rapportör för bekämpning av antisemitism har uppmanat Sverige att öka insatserna mot antisemitism.

– Jag är bekymrad över att det finns en bild utanför Sverige att vi inte har tagit hot mot judar på allvar. Vi har i flera sammanhang fått internationella påpekanden och internationell kritik för att vi inte gör tillräckligt mot antisemitism, konstaterar integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Men nu agerar regeringen, avslöjar han. I höstbudgeten, som offentliggörs den 20 september, satsas fyra miljoner kronor för att ”öka säkerheten och minska utsattheten för den judiska minoriteten”.

– Vi har en situation där vi vet att det finns judar i Sverige som känner en oro för att bära religiösa symboler. Judiska organisationer och församlingar som jag pratat med har under lång tid sagt att om de inte vidtar säkerhetsåtgärder vid en synagoga eller ett judiskt arrangemang, så är det faktiskt människor som inte vågar gå dit. Det är klart att det är fullständigt oacceptabelt, säger Erik Ullenhag.

Pengarna, som är ett engångsbelopp under 2012, är en mycket viktig signal om att  staten tar antisemitism och hot mot judar på allvar, förklarar han. ”Antisemitiska yttringar och annat negativt bemötande som grundar sig på rasistiska föreställningar är enligt regeringen aldrig acceptabla i ett demokratiskt samhälle”, är budskapet i den kommande budgeten.

– Judarna är av våra nationella minoriteter, och staten har ett ansvar för att människor ska kunna gå till sin synagoga eller delta i ett judiskt arrangemang, och känna den säkerhet man upplever sig behöva. Det är en grundläggande mänsklig rättighet, säger Erik Ullenhag.

Han konstaterar att det har skett flera uppmärksammade hatbrott mot judar under senare år, och tar trakasserierna mot deltagarna på en lägerskola för judiska barn och ungdomar i Höllviken som exempel.
– All typ av hat behöver alltid bemötas. För den judiska guppen är vi en situation där det finns judar som inte vågar gå till synagogan.

Vilken typ av säkerhetsarrangemang kan det handla om?
– Det kommer att ske samtal med den judiska minoriteten i Sverige. Man ska understryka att det i grunden handlar om polisiära åtgärder, men det här är en situation där judiska församlingar och judiska organisationer har behov av egen säkerhetsutrustning, till exempel kameror. Då är det rimligt att staten hjälper till med ett engångsbelopp.

Enligt den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet, Brå, polisanmäldes 161 hatbrott med antisemitiska motiv under 2010. Mörkertalen anses stora.
I en färsk sammanställning till regeringen sammanfattarForum för levande historia läget. Andelen individer som bär mycket negativa, fientliga eller hatiska inställningar till judar varierar från några procent till sex procent, beroende på hur undersökningarna är utformade och vilken population resultaten baseras på. För skolungdomar i Sverige finns jämförbara resultat som tyder på en liten ökning  under senare år av mycket negativa attityder till såväl judar som till muslimer.
Det är oftast synliga judar som bär traditionella kläder eller kippa som drabbas och de utsätts oftast på offentliga platser och i närheten av synagogor och judiska skolor, enligt rapporten.

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv