Annons

Nya medier-bloggen

Anders Mildner

Anders Mildner

En av de mest hållbara shirkyismer som Clay Shirky slängt ur sig – och det har ju blivit en hel del vid det här laget – är det här citatet från en intervju som Columbia Journalism Review gjorde för två år sedan:

”There’s no such thing as information overload, there’s only filter failure.”

Det vill säga: vi har levt i tider som präglats av massivt överflöd av information sedan hundratals år tillbaka. Men vi har lärt oss att på olika sätt hantera situationerna.

Skribenter, kritiker och förlag har hjälpt oss sålla bland böcker, universitet, forskare och debattörer har hjälpt oss navigera bland nya rön och journalister har guidat oss fram genom alla nyheter.

Varje tid har dock haft lite olika filter, anpassade för situationen.

Just detta är också anledningen till varför man så ofta möter skepsis inför internets möjligheter.

För hur ska man utan dessa traditionella experter till sin hjälp kunna tillgodogöra sig all information som finns där?

Och hur ska man kunna skilja sant från falskt?

Som jag ser det hamnar man fel om man tror att gårdagens filter är svaret på morgondagens ökade flöden.

Man hamnar också fel om man tror att svaret på dessa frågor ligger hos enskilda individer, oavsett vilken ny kompetens de kan tänkas ha, som genom att vara experter inom olika områden ska klara av att utföra ett sållningsarbete som påminner om journalistens insatser 1982 eller forskarens jobb 1863.

Snarare flyttar den gallring som faktiskt fungerar över till ett kollektivs gemensamma insatser (se till ditt Facebookflöde för det enklaste exemplet) och – vilket är det mest intressanta just nu – alla framväxande och mer eller mindre autogenererade filterfunktioner.

Här hittar vi för tillfället en rad spännande tankar som rör journalistik.

En sådan kommer från före detta Guardian-skribenten Bobbie Johnson, som för tillfället deltar i den tävlingen Knight News Challenge med sitt projekt Contextify.

Pitchen lyder så här:

”News outlets are pretty good at recommending their own “related stories” or linking to themselves, but that doesn’t mean readers are getting the bigger picture.

By analysing millions of articles online, we can find the stories that tell you what’s really happening in the stories you care about. By applying a series of technological, social and editorial filters, we can help you get to the best and most informative writing.

And if we succeed, you’ll be able to unearth the finest journalism about any topic, as well helping you to understand whether the news you’re reading is accurate and authentic.”

Titta gärna igenom powerpoint-presentationen som finns längst nere på sidan, som ger en bra bild av den rundgång som är resultatet av dagens expertvälde när det gäller filtrering av nyheter.

För naturligtvis har Bobbie Johnson rätt, när han tittar på det traditionella medieflödet och skriver:

”Everybody thing they’ve got the defintitive version of the news. In fact, they’re nearly all repeating the same story.”

Vad idéer som Contextify är ett utslag för, är ett filterskifte som går från människa till program, från expertkunskap till databearbetning.

Det är ett skifte som vi kommer att se mycket mer av framöver. Av någon anledning framstår tankar som dessa ofta som skrämmande för många.

Jag tror att det handlar om att deras egen identitet och deras egen position plötsligt blir mycket mer otydlig och osäker.

Alltså kan det vara värt att notera att det är just i sådana här sammanhang som man hittar människor som är genuint hoppfulla för den roll som journalistiken kan komma att spela i framtiden.

PS/ En längre diskussion, som kan vara intressant i sammanhanget, hittas också hos Suw Charman-Anderson.