Annons

Nya medier-bloggen

Anders Mildner

Anders Mildner

Ska man använda Facebook och Twitter i skolan?

Ställ frågan och det brukar ta ungefär 10 sekunder innan samtalet kretsar kring ”missbruk” av verktygen och diverse dilemman som kan uppstå.

Men är det inte synd att vi så ofta letar efter problem där vi istället borde se möjligheter?

Jag tror inte att det alltid måste vara roligt att lära sig saker.

Däremot tror jag att lusten att tillägna sig kunskaper väldigt tätt hänger samman med hur lärandesituationen upplevs.

Titta på den här bilden. Se en skolklass framför dig. Jag tror att du ler lite.