Annons

Nya medier-bloggen

Anders Mildner

Anders Mildner

Eftersom Kiviks marknad startar i dag, tänkte vi här på Nya Medier-bloggen erbjuda även den publik som befinner sig långt ifrån Österlen ett snabbt besök in i spågummans tält.

Sierskan uttalar sig just denna dag dock bara om upphovsrättsdiskusssionen i Sverige. Beror det på att tokigheterna liksom är marknadens signum? Tja, bara kristallkulan vet!

Men hur som helst: klipp ut och spara ändå: spådomen lär gälla till nästa marknad.

Spådom 1: Du ger dem lillfingret, de vill ha hela handen


De grupper som vid något tillfälle har börjat att få pengar skickade till sig via en statlig pipeline, kommer aldrig någon gång att komma till en punkt där de säger: Nej, NU räcker det, nu vill vi inte ha mer pengar!

Tvärtom kommer de alltid att kräva mer. Här kan man säkert dra paralleller till en mängd verksamheter i samhället som fått ta emot understöd under lång tid, men i kristallkulan träder just nu en bild av Copyswede fram.

Copyswedes ståndpunkt här är alltså att lagstiftaren nu ska se till att den pengaström som flödat från avgiften på cd- och dvd-skivor ska ligga på en konstant nivå. Oavsett hur människors beteende förändras. Oavsett om den där kopieringen sker eller inte.

Spådom 2: Trängseln kring grytan ökar.


Det är bättre att vara en del av den grupp som per automatik få ta emot pengar än att inte vara det.

Därför säger nu allt fler organisationer och grupper att de är kulturskapare och väljer att låta all diskussion utgå ifrån tanken om statiska ersättningar – istället för börja i en helt annan ände och prata framtid, kreativitet och nya lösningar.

Till exempel tränger sig nu en rad fackförbund fram till de pengapipelines som står i begrepp att färdigställas.

Även småsummor som per automatik strömmar in till förbund kan ju ses som en bra medlemsservice – och ger dessutom ett bra skäl till varför man ska vara med i facket. särskilt i tider då medlemsantalet sjunker.

Räkna därför med att till exempel Journalistförbundet, Musikerförbundet, Författarförbundet, Unionen och Symf kommer att ställa sig bakom Copyswedes önskan att privatkopieringsersättningen ses över under hösten.

Spådom 3: Internetleverentörer under press.

Inget tyder på att det lobbyarbete som har startat – även internationellt – med att ålägga internetleverntörer ett särskilt ansvar för det som strömmar genom kablarna, kommer att minska i omfattning.

Frågan är problematiskt, ur ren mediesynpunkt.

För vem kan egentligen samlat prata för internetleverentörernas sak? Och rent medielogiskt är vissa debatter förlorade från början. Att sätta en internetleverantör i ett debattprogram mot någon som företräder fria och skapande yrken är ungefär lika sexigt som att sätta ett modem i en debatt mot en popmusiker.

Spådom 4: Hårdare lagar och ökad övervakning går fortfarande hand i hand.

Under valrörelsen har flera partier, bland annat moderaterna, lanserat en rad förslag för att ta udden av den kritik som riktats mot dem vad gäller frågor om integritet och övervakning.

Väldigt lite tyder dock på att något av blocken har ändrat grundsyn. Trenden internationellt går mot ökad övervakning av internet, stärkt kontroll över informationsflödet och hårdare lagstiftning vad gäller brott mot upphovsrätten – och det finns idag väldigt lite som pekar på att Sverige efter valet kommer att välja en annan väg.