Annons

Nya medier-bloggen

Anders Mildner

Anders Mildner

Är allt som står i medierna sant?

Ställ frågan till i princip vem som helst på gatan och du skulle få ett skratt till svar.

Ändå kan man uppleva det som om fler och fler just nu gör framstötningar för att få oss att tro att åtminstone de professionella medierna ständigt levererar sanning till våra huvuden.

I efterspelet till den förfärliga Bjästahistorien verkade till exempel chefredaktörerna för Dagens Media och Journalisten komma till slutsatsen att sanningshalten alltid är större hos proffsen än hos amatörerna.

”Den förvrängda bild av verkligheten som etablerades i Bjästa tycks ha sin källa i sociala medier, och ungdomarna i Uppdrag Gransknings reportage verkar skrämmande nog ha slukat och trott på desinformationen på internet som om det vore DN de läste”, skrev Fredrik Svedjetun.

Och Helena Giertta höll med:

”Om det är så att allt uppfattas som lika sant, så finns det ett väldigt svagt försvar mot mobbar som tar sig fram på nätet. En professionell journalist skriver inte vad som helst medan en blogg generellt sett inte har några krav på sig att vara sann eller opartisk. /…/ Kanske måste detta budskap pumpas ut hårdare: Läs gärna bloggar och aktivera dig i sociala medier, men kom ihåg att det som står där inte behöver vara sant.”

Det är inte min mening att raljera med texterna ovan, som jag egentligen tror skrevs helt uppriktigt efter det gripande reportaget i Svt. Och självklart var ryktesspridningen på nätet en stor del av det gräsliga i Bjästahistorien.

Men om det finns någon lärdom här, så bör den väl ändå vara att vi i dagens brusiga mediesamhälle måste betrakta all information med så stor skepsis som möjligt och anlägga ett kritiskt förhållningssätt till ALLT som ALLA medier kastar åt vårt håll.

Se bara på den omskakande video som Wikileaks publicerade idag och som just nu sprids som en löpeld på nätet (Obs – varning för obehagliga bilder!).

Filmen tycks ge en helt annan bild av en dödsskjutning i Bagdad 2007 än vad som tidigare rapporterats.

Är då videon sann? Tja, vi lär i alla fall inte få reda på det genom att vi håller tyst. Tvärtom.

Vi bör betrakta den nya mångfalden i medielandskapet som en tillgång. Bloggar, Facebookgrupper och twitterdiskussioner är en utmärkt garant för att dubbelkolla traditionella medier, samtidigt som professionella journalister kan ha kraft nog att motverka sociala drev som löper fullständigt amok på nätet.

Ju mer vi samtalar och diskuterar öppet, desto närmare något som liknar sanning kommer vi. Av just den anledningen måste vi knyta starkare band mellan traditionell journalistik och nya medier.

Ingen är förtjänt av en det-händer-där-men-inte-här-diskussion som bygger upp murar mellan journalisterna och en allmänhet. De är faktiskt tillräckligt höga nog som de är.