Annons

Nordberg granskar

Jenny Nordberg

Jenny Nordberg

NEW YORK. Nya biståndsministern var ju här i förra veckan. Hon hade träffat både UNDP och UNFPA och utvärderare för olika organ. Senast hon var i New York och på FN var 2007, för riksdagens räkning, men nu återvände hon alltså som chef för det svenska biståndet.

”Det var inga nyheter för regeringen, det som du skrev om”, sade ministern, och syftade på SvD:s serie om biståndet till FN och vilka problem som finns där. ”För mig är det allra viktigaste att svenska skattebetalares pengar kommer människor till del och att vi gör som mest nytta där det är som tuffast i världen.”

”Vi är ett land att räkna med och vi har mycket att komma med. Vi är ett generöst biståndsland”. Och just därför har Sverige också goda möjligheter att kräva resultat och transparens från FN:s arbete, förklarade hon: ”Det är angeläget att våra svenska representanter har väldigt tydliga instruktioner för vilka frågor som man ska driva på. Det ar min bedömning att man har och har haft väldigt tydliga instruktioner, och att de bottnar i regeringens politik.” Hon påpekade också att dessa instruktioner ständigt ses över, och jag nämnde att SvD bett UD att få ta del av dem.

Efter att vi pratat om FN frågade jag också om hon har förtroende för hur bidragshanteringen sköts från UD:s sida av Atlanten, mot bakgrund av den kritik som kom från bland annat Riksrevisonens förstudie 2010. Ministern talade väl om sitt nya departement:

”Jag måste saga att jag är imponerad av den kompetens som finns bland vara tjänstemän. De har gedigna kunskaper och många har varit ute på fältet och arbetat. Jag känner mig väldigt trygg med de tjänsteman som finns inom UD, både i Stockholm och New York och i Genève. Generellt inom statsförvaltningen har vi bra tjänstemän som är lojala med uppdraget. OECD-rapporten berömde också Sverige för biståndet. Min bedömning är att det i grunden fungerar på ett tillfredsställande sätt men inget är så bra att det inte kan bli bättre.”

Jag nämnde för ministern att många berättat för mig att de tycker att UD är en ganska sluten värld, och frågade om hon även känner sig trygg med att hon får reda på om något är fel eller om det brister i hanteringen på något vis.

”Det måste jag verkligen säga. Att mitt intryck under mina år i regeringskansliet är att det är medarbetarnas moraliska skyldighet att tala om vad vi behöver veta och vad som rör sig. Och jag upplever verkligen att det finns en sådan öppenhet inom UD. Det är ett led i att vi har en bra anställningstrygghet och jag ar väldigt stolt över det. Med den har ämbetsmannatraditionen gör man sitt yttersta för att skattebetalarnas pengar ska komma till nytta.”

 

Om bloggenFölj och delta i granskningen av Sveriges FN-bistånd. Nu går SvD:s medarbetare i New York - den prisbelönta undersökande journalisten Jenny Nordberg - vidare med sitt avslöjande om hur de svenska miljarderna till FN används. Ta del av dokumenten och bidra med information och egna erfarenheter som kan ta granskningen vidare.


Mail: jenny.nordberg@svd.se

Twitter: @nordbergj, #FNSvD