Annons

Martin Gelin i New York

Martin Gelin

Martin Gelin

Omslagsrubriken på The Economist häromveckan löd ”Is America turning left?”, en fråga som besvarades med ett rungande ja.
50 procent av alla amerikaner anser sig just nu vara demokrater, medan bara 35 procent kallar sig republikaner.
Den republikanska ”revolution” som inleddes på 1970-talet verkar vara över, i stället är hela USA på väg att göra en kollektiv vänstersväng.

Mycket går att skylla direkt på Bush, vars CV i många amerikaners ögon består av en oändlig rad skandaler och katastrofer – Katrina, Abu Ghraib, Guantánamo, Rumsfeld, Abramoff, Libby, Gonzales (Rove?).
Men det amerikanska folket har även rört sig vänsterut på ett djupare plan. The Economist beskriver en ”ökande oro för inkomstklyftor, kombinerat med ett ökande stöd för ett socialt skyddsnät”.

När det kommer till så kallade ”social issues” står det amerikanska folket också allt längre vänsterut än sin regering – allt fler är för abort, homoäktenskap och strängare lagar för vapeninnehav.
En majoritet vill även ta bort skattesänkningarna för de allra rikaste.

Samtidigt är ”vänster” fortfarande ett knepigt ord här. The Economist påpekar att Hillary Clinton – den mest troliga ledaren för den amerikanska ”vänstern” i framtiden – står till höger om många europeiska högerledare, som Angela Merkel, Sarko och David Cameron, i de flesta frågor.

En annan intressant statistisk detalj i reportaget: år 1994 var det rekordmånga amerikaner som höll med om påståendet att de ”inte tvivlar på Guds existens”. Samma år noterades ironiskt nog den lägsta siffran på länge för påståendet ”vi bör hjälpa de mest behövande”, en andemening som så vitt jag vet inte är helt främmande i Bibeln.

Läs mer här (eller här, för den mer ekonomiskt lagde).