Annons

Neuraths börsblogg

Carolina Neurath

Carolina Neurath

SEB:s ordförande Marcus Wallenberg är starkt kritisk till nya bankregler, som hittills kostat banken 900 miljoner kronor. Han sa flera gånger under sitt inledningstal på stämman att reglerna riskerar att hämma den ekonomiska utvecklingen. 

SEB:s årsstämma, som hålls i Konserthuset i Stockholm, öppnas traditionsenligt med att ordförande Marcus Wallenberg håller ett inledningstal. Han pratar inledningsvis kort om banken och dess långsiktiga finansiella mål, som är en avkastning på eget kapital om 15 procent.
– Vi har i dag mer kunder och är en starkare bank än innan finanskrisen, säger han och fortsätter att tala om hur nöjda och aktiva kunder bidrar till god och hållbar avkastning för ”oss aktieägare.”
– Under det gångna året har styrelsens prioritet varit att nå bankens långsiktiga mål. Men också att tolka och anpassa oss till nya regelverk.

Marcus Wallenberg påtalar att SEB har ökat sitt egna kapital från år till år och att en finansiellt stark bank gynnar kunderna, i och med att bankens upplåningskostnad blir lägre.

– Banker som inte är lönsamma och går med stora förluster kan orsaka stora skador för samhället i stort, säger han och kommer sedan in på makroekonomin.

– Återhämtningen i ekonomin är skör, även om den globala ekonomin nu långsamt tar sig fram på fast mark. Återhämtningen i USA blir starkare och Europa har lämnat recessionen bakom sig, säger han. 

bild-2

Wallenberg lägger en stor del av sitt tal på att kritisera kommande regler, som han menar är extremt kostsamma.

– Det är bra att banksystemet i dag har större likviditetsbuffertar, men det är en stor och komplex mängd regelverk som nu håller på att införas, säger han och betonar att det handlar om regler både på mikro- och makronivå.

Han lyfter också upp det faktum att Sverige får tuffare kapitaltäckningsregler än andra banker i Europa. Samtidigt tar han upp de nya reglerna som ska komma, som säger att bankledamöter inte får ha för många styrelseuppdrag.
– När så många regler ska implementeras uppstår också en risk för att ekonomiska utvecklingen i stort kan hämmas, säger Marcus Wallenberg och fortsätter:
– Därför är vår syn att regelverken ska införas gradvis. Lika viktigt är att vi i Sverige får en gemensam spelplan som resten av världen.

Han säger att det är ett antal olika projekt på SEB som jobbat aktivt för att möta de nya reglerna
– Anpassningen innebär stort arbete, vi är nu uppe i en total kostnad på 900 miljoner kronor för att möta nya regler, merparten av det är jobb från 2013 och 2014.

I slutet av sitt tal trycker Marcus Wallenberg än en gång på det han redan sagt:

– De här reglerna innebär en risk för att tillväxten i den reala ekonomin hämmas. För SEB och banksystemet som helhet innebär regelverken betydande kostnader – och därmed kostnader för oss som är bankens aktieägare.


Efter stämman gjorde
 SvD Näringsliv en intervju med Marcus Wallenberg.

Förstår du irritationen som uppstår kring bonushöjningarna?
– Jag förstår absolut, speciellt i det här landet. Och efter den finanskris vi har varit igenom. Men styrelsen har agerat i den här frågan som vi tror är det bästa för banken, och bäst för aktieägarna. Det var därför vi föreslog det.

SEB årsstämma kop59

Nya styrelseregler har gjort att du lämnar Stora Enso och Electrolux. Vad tycker du om reglerna?

– Jag tror ändå att individer har rätt god möjlighet att se över vad de hinner med och inte hinner med, säger han men tillägger sedan att man måste rätta in sig i ledet:

– Vi kommer ju att uppfylla de här reglerna nu. Men våra banker här uppe i Norden har ändå klarat sig relativt hyggligt i förhållande till många andra banker. Så jag tror inte att det finns någon koppling mellan hur många uppdrag ledamöterna har och hur bankerna har gått.

Hur tror du att krisen kring Ukraina och Ryssland kan påverka banken?
– Min grunduppfattning är att osäkerhet aldrig är bra. Blir det viss avstängning blir det heller aldrig bra, det påverkar oss alltid på ett eller annat sätt. Nu kanske Ryssland rent ekonomiskt är mer beroende av Europa än tvärtom, samtidigt är det aldrig bra med stängda dörrar.
Vad har ni för exponering mot länderna?
– Vi har 1,2 miljarder till Ryssland, och ungefär 600 miljoner till Ukraina. Det är mycket pengar, men kunder vi har där är kunder från våra hemmamarknader så vi känner dem väldigt väl.

 

Om bloggen


Carolina Neurath är börsreporter på SvD Näringsliv. Med Stockholmsbörsens bolag i fokus kan du här läsa betraktelser av finansvärlden, konflikterna och personerna bakom makten.

@carolinaneurath på Twitter