Annons

Neuraths börsblogg

Carolina Neurath

Carolina Neurath

Marginalerna på nya bolån har bromsat in under det senaste kvartalet. Det framgår av FI:s senaste bolånerapport. Men Martin Andersson, generaldirektör på FI, är starkt kritiskt till bankernas undermåliga öppenhet vad gäller marginalerna.

– Vårt tålamod är inte evigt, säger han under morgonens presskonferens som SvD direktrapporterat ifrån.

Sedan Finansinspektionen började med sina bolånerapporter för ett år sedan har bankernas marginaler på bolån bara tickat uppåt, enligt rapporten. Men under årets första kvartal verkar något ha hänt. Utvecklingen bromsade in under det första kvartalet 2013 och marginalerna minskade något. Men Martin Andersson är ändå inte helt nöjd.

– Man ska alltid vara försiktig att säga något om ett enskilt kvartal men vi ser en utplaning. Det vi inte är nöjda med är att vi inte sett mer av transparensen från bankerna själva. De har varit framgångsrika i att få diskussionen att handla om att de inte känner igen sig i vår modell.

Vad tror du de minskade marginalerna beror på?

– Det är svårt att säga, det är en marginell nedgång. Nästa kvartal får vi se om det är ett trendbrott. Men bland annat har nog den diskussion som varit om marginaler och er Räntekarta bidragit till att få fokus på det.

Nettomarginalen, där kostnader förknippade med bolån är avdragna, sjönk marginellt under kvartalet och uppgick till 0,62 procentenheter.

Men det Martin Andersson under såväl presskonferensen som i intervjun flera gånger återkommer till är bankernas undermåliga transparens.

– Diskussionen har handlat om kritik mot vår modell, den borde handla mer om att när transparensen är som sämst kan bankerna få upp marginalerna. Vi hade förväntat oss att bankerna skulle ta tag i transparensfrågan. Man riskerar att lasta över en stor del av kostnaderna som kommer från ökade kapitalkrav på kunderna.

Martin Andersson understryker att Finansinspektionen har tagit fram en modell som visar att bankerna kan visa sina upplåningskostnader.

– I slutänden kan det bli så att vi får tvinga fram en transparens. Vi har transparens vad gäller förvaltningsavgifter på fonder till exempel. För bolån, som är en så oerhört stor produkt för de allra flesta hushåll i landet, finns ingen transparens.

Vad är det ni kommer göra?

– Om bankerna inte kommer fram till ett gemensamt sätt att redovisa marginalerna, då får vi ta vår modell. Vi har tagit fram en modell för att visa att det går att göra.

10.00.

I FI:s nya rapport framgår att såväl bankernas finansieringskostnader som hushållens utlåningsränta för nya bolån fortsatte att sjunka under årets första kvartal. Utlåningen ökade till både företag och hushåll.

9.52.

På fondsidan har man nu börjat öppna får att redovisa kostnader, men på bolån har man inte en tydlig redovisning på samma sätt, säger Martin Andersson på FI och fortsätter:

– Det är rimligt att man redovisar det. Vi har försökt sätta tryck på bankerna att bli öppnare i sin redovisning men det är klart satt någon gång om bankerna inte tar tag i grundproblemet kommer vi bli tvingade att göra det åt dem. Men det bästa är att de gör det själva så att det blir en så bra bild som möjligt. Vårt tålamod är inte evigt.

Hur länge har ni tålamod ungefär?, frågar moderatorn.

– Vi fortsätter att prata med banken så får vi se om vi löser det här, men förr eller senare kommer vi ta nästa steg.

Ser du ökad förståelse från bankerna eller är de för omedgörliga?

– Hittills har några banker varit mer tydliga i transparensen, säger Martin Andersson och syftar sannolikt på bland annat SEB.

– Men några vill inte vara det, så vi får väl se om de vill samla ihop sig eller inte.

LÄS MER: FI föreslår provisionsförbud

9.47

Martin Andersson, generaldirektör på FI, säger att FI har försökt öka transparensen i bolånefrågan.

– Vi har försökt bli mer tydliga i att beskriva hur bolånemarginlerna utvecklas. Men det är klart att bankerna har varit oerhört framgångsrika i att få hela diskussionen att handla om tillkortakommanden i den modell vi använder och varför de inte passar in i modellen, säger Martin Andersson.

Och det stämmer att FI:s bolånerapport tidigare har fått mycket kritik, men generaldirektören menar att man missar det viktiga.

– Man borde i stället diskutera det faktum att de lägger över hela kostnaden för högre kapital på kunderna, samtidigt som man behåller hela vinsten av billigare finansiering själva. Vi kommer fortsätta jobba för det här.

Det låter som ett förtäckt hot? frågar moderatorn

– Det är ett löfte till konsumenterna, att vi kommer fortsätta jobba med den här frågan.

9.30.

– Kunderna har inte fått del av bankernas låga kostnader, säger Magnus Karlsson på FI och fortsätter:

– Brottomarginalen har ökat senaste året, men som sagt bromsat senaste kvartalet. Kunderna har fått bära en stor del av de ökade kostnaderna och lite där till, så det finns ett förhandlingsutrymme här. Och eftersom vi inte har fått bankerna att bli mer öppna kommer vi behöva titta noggrannare på hur vi ska få dem att bli det.

9.27.

– Efter 2008 steg bankernas marginaler på bolån. Men det senaste kvartalet har marginalen bromsat in, säger Magnus Karlsson på FI men medger att deras modell för att räkna ut marginalerna kräver en del förenklingar av verkligheten.

– Men bankerna själva har all den här informationen, de skulle kunna vara mer öppna mot kunderna om vilka kostnader de har. Bankerna har inte blivit mer öppna. De har inte förbättrat informationen mot kunderna det senaste året.

9.22.

De ökade kraven på svenska banker menade bankerna skulle innebära en konkurrensnackdel. Det vi ser är att det blev det motsatta, svenska banker har god tillgång till marknadsfinansiering. Det är just starka banker som är smörjmedlet i ekonomin, säger Magnus Karlsson.

9.20.

Magnus Karlsson, Ekonomisk analys, redogör för ett år med fokus på utlåning och reglering:

-Bankerna har anpassat sig till tuffare kraven. I uppdraget ingår att se om kostandet överläggs på kunderna. Vår uppgift är att kunderna får ökad insyn i hur bolånen fungerar.

9.15

– Vi tror att det kan bli mer dramatiskt på bostadsmarknaden än vad det varit tidigare, säger Martin Andersson, som inledning där han pratar om de förslag om höjda riskvikter – det vill säga att bankerna ska sätta av mer kapital för utlåning till bolån.

Om bloggen


Carolina Neurath är börsreporter på SvD Näringsliv. Med Stockholmsbörsens bolag i fokus kan du här läsa betraktelser av finansvärlden, konflikterna och personerna bakom makten.

@carolinaneurath på Twitter