Annons

Neuraths börsblogg

Carolina Neurath

Carolina Neurath

I förra veckan presenterade FI de nya väntade bolånereglerna, som innebär att bankerna kommer tvingas höja sina så kallade riskvikter. Men sättet som reglerna är utformade kan slå mot den svenska stabiliteten, menar analytiker.

Finansinspektionens åtgärd var efterlängtad av både ministrar och riksbankschefen Stefan Ingves. Den betyder i praktiken att bankerna ska hålla mer kapital för varje utlånad krona – allt för att försöka bromsa den snabba kreditexpansionen som eldat på prisrusningen på bostadsmarknaden. Men reglerna riskerar att få negativa effekter på den finansiella stabiliteten. Förklaringen är (precis som riskviktsreglerna i sig) något komplicerad.

Masih Yazdi, bankanalytiker på Credit Suisse, menar att incitamenten för bankerna att ta låga risker när de ger ut bolån har minskat, eftersom alla bolån nu kommer att ha samma riskvikt.

De nya reglerna innebär att bankerna kommer behöva hålla lika mycket kapital för ett bolån som anses säkert, som ett som anses mindre säkert. Men marginalerna är högre på de ”osäkra” lånen – vilket kan göra att bankerna prioriterar ”sämre lån”.

LÄS MER: Därför kan riskvikterna höja räntan

– Bankerna har ju alltid ett avkastningskrav på alla sina lån, i regel kanske 15 procent avkastning på eget kapital. Får de hålla mer kapital kommer därmed marginalen de kräver bli högre, säger Masih Yazdi.

Ett bolån som egentligen skulle bedömas ha en låg riskvikt får nu alltså samma riskvikter (sättas av lika mycket kapital) som ett bolån som borde ha en väldigt hög riskvikt på till exempel 30 procent.
– Eftersom marginalen på ett bolån på 30 procent är betydligt högre kan de nya reglerna göra att de ökar utlåningen till sämre kunder och minskar till bättre, men mindre lönsamma, kunder, säger Masih Yazdi.
En analytiker konstaterar att de nya reglerna riskerar den finansiella stabiliteten.
– Det kan faktiskt jämföras lite med subprime-krisen i USA där bankerna hela tiden fick söka sig till sämre kunder för att få en bättre avkastning, säger en analytiker.

LÄS MER: Bankerna måste tåla lägre vinster

Karin Lundberg, tillförordnad avdelningschef för Risktillsyn Bank på FI, medger att en viktig fråga inom finansiell reglering är just bankers incitament. Hon menar att regleringen dels måste ta hänsyn till frågan om incitament, dels tillgodose ett annat viktigt mål: att ha välkapitaliserade banker.
– Vi tycker att vår modell skapar en rimlig balans mellan dessa båda viktiga mål. Vi förutsätter att bankerna kommer att fortsätta att bedriva en sund och ansvarsfull kreditgivning. Detta följer vi kontinuerligt i vår tillsyn.

Masih Yazdi anser att det var rätt av FI att höja riskvikterna men tycker att man borde ha använt sig av en annan metodologi.

– Exempelvis att åsätta en faktor till nuvarande riskvikter så att allt höjdes lika mycket i procent, säger han.

LÄS MER: Meningslöst bankhot, Borg

Om bloggen


Carolina Neurath är börsreporter på SvD Näringsliv. Med Stockholmsbörsens bolag i fokus kan du här läsa betraktelser av finansvärlden, konflikterna och personerna bakom makten.

@carolinaneurath på Twitter