Annons

Neuraths börsblogg

Carolina Neurath

Carolina Neurath

I den pågående krisbekämpningen i Europa uppkommer ibland ord som börjar florera flitigt, men som få har vidare koll på vad de innebär – egentligen. Bankunion är den senaste idén, som just nu debatteras i Bryssel. Men vad betyder det för Sverige?

Tanken med bankunionen är att banktillsynen ska flyttas från nationell nivå till EU-nivå. Rent konkret innebär det för Sverige att de svenska bankerna kommer ingå i en gemensam bankövervakning. Det blir alltså en europeisk myndighet som utövar tillsyn över gränsöverskridande finansiella institut.

Samtidigt skulle det bli en gemensam insättningsgaranti (oklart hur den ska fungera) och eventuellt även en gemensam fond för rekapitalisering. Under EU:s sommartoppmöte, som börjar i morgon, ska arbetet med bankunionen tas vidare och något beslut om hur den ska fungera fattas.
Statsminister Fredrik Reinfeldt var i morse på en liten medierunda mellan radio och morgonsoffor och ventilerade sina åsikter om den föreslagna bankunionen. Han är kritisk. Reinfeldt klargjorde i P1-Morgon att länder som hittills drabbats hårdast måste lösa sina egna problem innan Sverige och andra länder kan skjuta till ytterligare pengar.

– Vi genomförde mycket av detta under 90-talskrisen, vi har ganska kraftfull och bra banktillsyn i Sverige. Och vi har en fond redan med resurser till en insättningsgaranti, det saknar stora delar av Europa. Då måste jag ställa mig frågan: är det här bara ett sätt att försöka få del av våra resurser eller tillför det ett mervärde till Sverige – som gjort sin hemläxa? Jag väljer att initialt vara väldigt kritisk, sa han.

Lars Calmfors, professor
i internationell ekonomi, tycker att förslaget egentligen är bra men anser att det saknar bäring på det akuta läget. Det skriver han på DN Debatt i dag.

– Nu är det centrala att skala ner stödambitionerna till att hantera statsskuldkrisernas effekter på banksystemet, skriver han.

Mårten Wierup, ansvarig för Public Affairs på Bankföreningen (lobbyorganisation för banker) verkar i ett krönikeinlägg kritisk till maktöverföringen, som blir effekten av att tillsynen av banker flyttas från nationella tillsyndigheter till europeiska.

– Är exempelvis Tyskland redo att släppa tillsynsansvaret för samtliga av sina systemviktiga banker eller kan Spanien tänka sig att en europeisk myndighet (i extremfallet) ansvarar för en omstrukturering av Bankia?, skriver han.

Men han anser ändå att förslaget i grunden är logiskt.

– Finansiell stabilitet är, om inte en global så åtminstone en regional fråga, som därmed kräver regionala lösningar, skriver Mårten Wierup.

Jag håller med om att en mer europeisk integration på bankområdet på sikt är sund. Ingen sektor är så hårt sammanflätad som den finansiella. I Sverige är vi bra på att lyfta fram svenska banker som ”välkapitaliserade” och starka. Men förvärras krisen i andra europeiska banker – som svenska banker har exponering mot – kan det lätt bli jobbigt. Andras problem, kan snabbt bli svenska bankers problem. Då blir det svårt att vara en kritisk politiker i Sverige och säga ”länderna får lösa sina egna problem”. Riktigt så enkelt är det ju tyvärr inte i nuläget.

Om bloggen


Carolina Neurath är börsreporter på SvD Näringsliv. Med Stockholmsbörsens bolag i fokus kan du här läsa betraktelser av finansvärlden, konflikterna och personerna bakom makten.

@carolinaneurath på Twitter