Annons

Neuraths börsblogg

Carolina Neurath

Carolina Neurath

Vi har under en period skrivit om maktkampen i Ericsson. I ena änden drar Wallenbergs maktbolag Investor och i den andra Handelsbanksfärens motsvarighet Industrivärden. Båda ökade under förra årets sista kvartal sitt inflytande över Ericsson, genom köp av röststarka A-aktier.

– Jag tolkar det som att man försöker att flytta fram positionerna. Det här visar bara att makten är viktigare än avkastningen, sa en analytiker som ville vara anonym i den här artikeln tidigare i år.

Men enligt SvD Näringslivs källor är det långt ifrån ett bittert maktspel som pågår mellan sfärerna. Snarare är det ett ”gentlemen’s agreement”, som en högt uppsatt person inom ett av maktbolagen uttrycker det, och de båda olika sfärerna ser medvetet till att ha ungefär lika mycket makt. Investors vd Börje Ekholm och Industrivärldens vd Anders Nyrén pratar, enligt uppgiftslämnaren, i telefon – i princip varje dag.

Sverker Sivall, kommunikationschef på Industrivärden, bekräftar att Anders Nyrén och Börje Ekholm har en nära kontakt.

– Vi har samma tidsperspektiv och ägarstrategier, och det är alltid enklare att samarbeta om man delar synen på ägandet.

Men hur bra är det att de största ägarsfärerna på börsen pratar ihop sig?

– Ofta ligger det pragmatiska närmast verkligheten. Man ska se det mer som naturligt att om man är två storägare i ett bolag blir det en balans i ägandet. Det är inget konstigt.

Industrivärden har nu, tillsammans med Handelsbankens pensionsstiftelse, nära 19 procent av rösterna i Ericsson. Medan Investor har 21,5 procent. Tillsammans innehar de två sfärerna alltså 40,5 procent av rösterna i Ericsson.

Det finns ett fåtal riktigt stora ägare i Sverige, där Investor och Industrivärden kan sägas utgöra navet. Att de två samarbetar känns mer osunt än att de konkurrerar och slåss om makten.

I dag är det oerhört lätt för de två maktbolagen att ensamma driva en gemensam fråga i telekombolaget och – om de så skulle vilja – köra över övriga aktieägare på en årsstämma.

Om bloggen


Carolina Neurath är börsreporter på SvD Näringsliv. Med Stockholmsbörsens bolag i fokus kan du här läsa betraktelser av finansvärlden, konflikterna och personerna bakom makten.

@carolinaneurath på Twitter