Annons

Neuraths börsblogg

Carolina Neurath

Carolina Neurath

Den senaste tidens bolånegranskning, med räntekartan i centrum, startade med att vi avslöjade att Handelsbanken är den storbank som tjänar mest på bolån. Det är den bank där största delen av vinsten kommer från bolånekunderna. Samtidigt har Handelsbanken, tillsammans med Swedbank, störst marknadsandelar på bolånemarknaden. Statistiken kunde vi begära ut från Bankföreningen.

Ofta brukar granskningar leda till något gott. I det här fallet verkar resultatet ha blivit det motsatta. Mitt under vår granskning går ett mejl, som jag tagit del av, från Bankföreningen ut till de bolåneansvariga på samtliga banker. Där meddelas att Handelsbanken har bett om att med ”omedelbar verkan” avsluta sin rapportering av marknadsandelar på bolånemarknaden. Det är minst sagt anmärkningsvärt att en Sveriges största bolånebanker nu går mot minskad insyn. Eftersom Handelsbanken har en så stor del av marknaden innebär det här dessutom att Bankföreningen inte kommer att kunna redovisa några marknadssiffror eller bolånestatistik alls framöver – från några banker.

Det är bara på bolånesidan banken agerar och minskar insynen. Annan branschstatisk fortsätter att rapporteras in. Fondförsäljning meddelas till Fondbolagens förening, och livförsäkringar rapporteras till Försäkringsförbundet. Så här stod det i mejlet som Bankföreningen skickat ut till samtliga ”Bolånestatistikrapportörer”, det vill säga till alla banker som hittills rapporterat in sina marknadsandelar:

Hej,

Handelsbanken har beslutat att med omedelbar verkan upphöra med att lämna sådan information till Bankföreningen som inte publicerats offentligt av banken. Det innebär bland annat att Handelsbanken inte kommer att lämna underlag till Bankföreningens månatliga bolånestatistik. Därav följer att statistiken måste upphöra eftersom Handelsbankens/Stadshypoteks bolånevolym skulle kunna utläsas som skillnaden mellan den volym som Bankföreningen presenterar och den volym som SCB presenterar.

Ni ska således inte längre skicka någon bolånestatistik till Bankföreningen.

Med vänlig hälsning

Christian Nilsson

Senior Adviser, Statistics and Reporting

 

Jag ringde upp Bengt Carlsson, presschef på Handelsbanken, och han bekräftar att banken nu ska sluta att rapportera in marknadsandelar till Bankföreningen.
– Det är på grund av insiderskäl, kan man gå ut med de här uppgifterna frågade vi oss. Då var bedömningen att det var lite osäkert. Så det var lika bra att vara på den säkra sidan och inte göra det, säger han och påpekar att statistik kommer gå att söka hos Statistiska Centralbyrån (SCB).
Men alla andra banker redovisar sina marknadsandelar?
– Ja, men det är den här bedömningen vi har gjort.
Ni fortsätter ju att redovisa annan branschstatistik, till exempel fondförsäljning?
– Ehh.. ja, så vitt jag vet så gör vi det.
Och livförsäkringar?
– Ja, det tror jag. Den stora förändringen är på bolånen.

Det är alltså bara på bolånesidan Handelsbanken ska dra sig undan.

Som vi skrev i dagens tidning ska Swedbank ”lätta på lånesekretess” nu också börja redovisa sina upplåningskostnader precis som SEB länge gjort, det vill säga vad de betalar för att finansiera bolånen.

Därmed är Handelsbanken nu, tillsammans med Nordea, en av två storbanker som inte redovisar sina upplåningskostnader. Det verkar inte heller finnas på kartan att börja göra det. Där är förklaringen sannolikt enkel. Eftersom Handelsbanken är den bank som lånar upp sig billigast, tack vare högt kreditvärderingsbetyg, kommer den stora skillnaden ut mot kunderna bli glasklar. En sak blir i alla fall väldigt tydlig: Transparens lär inte vara ett ledord på Handelsbanken.

Om bloggen


Carolina Neurath är börsreporter på SvD Näringsliv. Med Stockholmsbörsens bolag i fokus kan du här läsa betraktelser av finansvärlden, konflikterna och personerna bakom makten.

@carolinaneurath på Twitter