Annons

Neuraths börsblogg

Carolina Neurath

Carolina Neurath

I dag kom ännu ett besked från Riksbanken – reporäntan ligger still på 1,5 procent.

Kopplingen till bolåneräntan, och hur bankerna förklarar förhållandet mellan boräntan och reporäntan, är något som engagerar. Men inte bara kunder och läsare. Det är även ett känsligt ämne inne i bankdirektörernas slutna rum.

På Riksbankens kontor på Brunkebergstorg, mitt emot Swedbank, samlas en grupp på omkring tio personer med representanter från storbankerna och flera andra bankchefer några gånger om året för ett slutet möte som formellt är en del av FSPOS (Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp). Det beskrivs som ett frivilligt samverkansforum ”med syfte att stärka stabiliteten i finanssektorn”.

På det senaste mötet en tisdag i slutet av februari kom något annat att hamna i centrum än stabilitet. Riksbankens informationschef Pernilla Meyersson var påtagligt irriterad, återger flera av deltagarna.

– Jag börjar med den här punkten, inledde hon mötet med bankcheferna.

Två dagar tidigare, den 18 februari, hade Swedbanks vd Michael Wolf ställt upp i en intervju i SVT:s Agenda där bankernas bolånemarginaler diskuterades.

Menar du att det inte finns något samband mellan reporäntan och de rörliga räntorna?, frågade programledaren.
– Nej det gör inte det, blev svaret från bankens vd.

Det här fick flera andra bankchefer att studsa till hemma i soffan.

– Jag reagerade redan på söndagskvällen när jag såg intervjun, då inser jag ju att han sitter och ljuger i TV, säger en person från mötet och fortsätter:

– Han hade kunnat säga att sambandet har försvagas, men han kan inte säga att det inte finns.

Riksbankens Pernilla Meyersson var stenhård, berättar en annan av mötesdeltagarna. Hon läste upp enskilda citat från SVT-intervjun och kritiken var vass mot bankerna.
– Ni banker kan inte kommunicera att vårt räntevapen inte fungerar, var budskapet till bankcheferna.

Representanterna från de andra bankerna reagerade på kritiken som de inte ville kännas vid. Däribland SEB:s informationsdirektör Viveca Hirdman-Ryrberg som protesterade mot att Riksbanken använde uttrycket ”ni banker” när alla runt bordet visste att det var Swedbank det syftades på.

Till sist fick Swedbanks kommunikationschef Thomas Backteman försvara sin banks vd. Backteman förklarade att Swedbank inte har upplevt sådan intensiv mediebevakning sedan finanskrisen.
Han berättade att Swedbank får hundratals journalistsamtal om dagen, och menade att många gånger är journalisterna onyanserade och därför måste banken ha ”en tillspetsad kommunikation”.

När jag ringer upp Thomas Backteman för en kommentar säger han att han inte kommer ihåg exakt vad som sades, men konstaterar att frågan om bolån är en fråga som engagerar många djupt.

Mest intressant är ändå att Riksbanken blir så upprörd över hur bankerna kommunicerar. Tyvärr kommer det här väl heller inte göra det lättare att få med bankcheferna i debatten om bolånen. Men när de väl deltar finns det ju en fördel att hålla sig till sanningen. Så för att klargöra en sista gång: Det finns fortfarande ett samband mellan Riksbankens reporänta och de rörliga bolåneräntorna. Reporäntan påverkar det så kallade ”allmänna ränteläget” och borde slå igenom på de rörliga bolåneräntorna. Men. Sambandet har på senare år försvagats.

Om bloggen


Carolina Neurath är börsreporter på SvD Näringsliv. Med Stockholmsbörsens bolag i fokus kan du här läsa betraktelser av finansvärlden, konflikterna och personerna bakom makten.

@carolinaneurath på Twitter