Annons

Om mellanöstern

Bitte Hammargren

Bitte Hammargren

Snart kan Afrika få en ny stat, om folkomröstningen i södra Sudan leder till ett ja för självständighet. Vi kan räkna med att västvärlden kommer att vara redo att erkänna en ny stat i södra Sudan.

Västsaharierna betraktar förberedelserna för folkomröstningen i södra Sudan med viss bitterhet. De har väntat i 19 år på att folkomröstningen om deras territorium ska äga rum och känner sig, som Polisarios generalsekreterare Muhamed Abdelaziz uttryckte det för mig i en intervju i Alger, lurade av FN-systemet.

I det tysta sägs det råda enighet bland de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd om att inte utmana den marockanska kungamakten genom att pressa fram en folkomröstning i Västsaharafrågan. Abdelaziz, som tituleras president av 82 stater i världen, anser dock att den marockanska kungamakten tvärtom skulle öka sin legitimitet ifall den lät folkomröstningen ha sin gång, så som FN har stadgat.

Mohamed Abdelaziz ( t v) hävdar att världen använder sig av dubbla måttstockar. Han drar paralleller mellan Västsaharas självständighetsförklaring 1976 och Kosovos många år senare.

Men i världspolitiken har detta blivit ett antingen eller, som i stort följer gamla skiljelinjer från det kalla kriget (vilket är anakronistiskt, för Polisarios uppbackare i Algeriet är idag pålitligare vänner till USA i kampen mot terrorismen än vad Marocko är.)

Inga av de stater som har erkänt Kosovo har samtidigt erkänt Västsahara. Abdelaziz jämför sitt territorium med Kuwait när Saddam Husseins Irak invaderade det oljerika grannlandet, eller Öst-Timor under indonesisk kontroll, Nambias långa väntan på självständighet samt med södra Sudan som i januari kan få självständighet som en följd av en folkomröstning.

”Vi vill att de stater som pressat fram folkomröstningen i Sudan ska sätta samma press på Marocko så att vårt folk kan få sin rätt till självbestämmande genom en folkomröstning”, sade han.

Västsahara är fullvärdig medlem i Afrikanska unionen, AU, och 30 afrikanska stater har erkänt republikens självständighet, trots att den endast har kontroll över 15 procent av territoriet. Endast fem arabstater, alla republiker, har erkänt Västsahara: Algeriet, Mauretanien, Libyen, Jemen och Syrien.

Bland de 82 stater som har erkänt Västsahara är endast en, Lesotho, en monarki.

Motivet för Algeriet att hålla Västsaharas fana högt beror enligt somliga källor på att algerierna via ett formellt självständigt Västsahara skulle kunna få direkt tillträde till västsahariska hamnar vid Atlantkusten. Andra hävdar dock att Algeriets stöd till Polisario inte bara beror på egennyttan utan framför allt har med landets egen historia att göra. Algeriet, som utkämpade ett långt befrielsekrig mot Frankrike, gick i mitten av 1900-talet i bräschen för kampen mot kolonialism och har stött flera av världens nationella befrielserörelser.

Om bloggen


Bitte Hammargren bloggar om det händelserika Turkiet och Mellanöstern. Var SvD:s korrespondent för Turkiet och Mellanöstern 2001-2012. Medverkar regelbundet i SvD, numera som frilans.
Baserad i Stockholm men är ofta på resa.

Mottagare av Publicistklubbens stora pris 2008.

Kom hösten 2014 ut med boken Gulfen – en framtida krutdurk (Leopard förlag).

Kontakta Bitte Hammargren