Annons

Om mellanöstern

Bitte Hammargren

Bitte Hammargren

Den franska nationalförsamlingens förbud mot att bära heltäckande slöja väcker starka reaktioner världen över, för eller emot. Till kritikerna hör Amnesty International, som tycker att förbudspolitiken kan förminska muslimska kvinnors rättigheter.

Nu hör till saken att heltäckande slöja är djupt omtvistat också i muslimska länder och bland muslimska organisationer världen över. Den störst fransk-muslimska organisationen säger att heltäckande slöja inte har något stöd i islam, och inte heller är passande i Frankrike, men samtidigt uttrycker man sin oro för att förbudet ska stigmatisera muslimer generellt.

Det är inte heller så länge sedan Egyptens främste islamiske rättslärde, schejk Mohammed Tantawi vid Al Azhar-universitetet i Kairo, slog fast att heltäckande slöja som burka eller niqab inte har något stöd i islamisk tro och därför borde förbjudas.

Andra är kritiska mot det franska förbudet för att de tycker att president Sarkozy fiskar i grumliga vatten, eller försöker dölja det ekonomiska stålbad som väntar fransmännen. Läs mer om det i Le Monde Diplomatique under rubriken Burqa-bla-bla.

Det finns troligen fler fransmän som känner till antalet minareter i Schweiz (fyra inalles) och antalet burkor i Frankrike (367 enligt tidningen) än att finansdepartementet har dribblat bort 20 miljarder euro, skriver Le Monde Diplomatique.

Men Amnesty International tar kraftfullt avstånd. Så här skriver människorättsorganisationen i ett pressmeddelande:

”Amnesty fördömer det förbud mot heltäckande slöjor på offentlig plats som den franska nationalförsamlingen med överväldigande majoritet röstat igenom. 336 parlamentsledamöter röstade på tisdagen för lagen, bara en röstade mot.

Ett fullständigt förbud mot att täcka ansiktet kränker yttrande- och religionsfriheten för de kvinnor som bär burka eller niqab som ett uttryck för sin identitet eller tro, säger John Dalhuisen, Amnestys expert på diskriminering i Europa. Dessa friheter får inte begränsas bara för att vissa – till och med en majoritet – finner en typ av klädsel förkastlig eller stötande.

Lagen, som fortfarande väntar på senatens godkännande, gör det förbjudet att bära alla former av klädsel som syftar till att dölja ansiktet på offentlig plats. Den som bryter mot lagen kan straffas med böter på upp till 150 euro och/eller tvingas att genomgå ett rehabiliteringsprogram. Den som använder våld eller hot för att tvinga andra att täcka ansiktet kan straffas med upp till ett års fängelse och böter på upp till 30 000 euro.

De som förespråkar förbudet i Frankrike hävdar att heltäckande slöjor strider mot franska republikanska värderingar, är oförenligt med jämställdheten och hotar den allmänna säkerheten. Enligt internationell rätt är stater skyldiga att skydda kvinnor från hot och tvång att bära heltäckande slöja.

Omfattande förbud är dock inte det rätta sättet att gå till väga, säger John Dalhuisen.

– Risken är att de kvinnor som i dag bär heltäckande slöjor blir begränsade till sina hem och att deras möjligheter att arbeta eller studera och deras tillgång till offentliga tjänster minskar. Regeringar borde istället se till att stärka ansträngningarna för att bekämpa den diskriminering som muslimska kvinnor möter, både i sin egen samhällsgrupp och i det vidare samhället.

– Verkliga säkerhetsrisker kan hanteras genom att man begränsar bärandet av ansiktstäckande klädsel i väldefinierade högriskmiljöer. Man kan också kräva att en person visar sitt ansikte när det är objektivt nödvändigt, till exempel vid identitetskontroller. Fransk lag möjliggör redan sådana begränsade restriktioner, säger John Dalhuisen.

Förra veckan skrev franska Amnesty till alla ledamöter i Frankrikes parlament med uppmaningen att rösta ner lagförslaget.”

Om bloggen


Bitte Hammargren bloggar om det händelserika Turkiet och Mellanöstern. Var SvD:s korrespondent för Turkiet och Mellanöstern 2001-2012. Medverkar regelbundet i SvD, numera som frilans.
Baserad i Stockholm men är ofta på resa.

Mottagare av Publicistklubbens stora pris 2008.

Kom hösten 2014 ut med boken Gulfen – en framtida krutdurk (Leopard förlag).

Kontakta Bitte Hammargren