Annons

Om mellanöstern

Bitte Hammargren

Bitte Hammargren

Tidningen Haaretz har i dag en stor intervju med författaren Henning Mankell – som inte bara handlar om hans deltagande i Ship to Gaza, men om det också.

Intervjun kretsar kring Mankells författarskap, hans engagemang för södra Afrika och numera Mellanöstern.


Henning Mankell före avresa med Ship to Gaza. Foto: Karin Grip

Intervjun är veterligen den första som görs av en större israelisk medieorganisation med en deltagare i The Freedom Flotilla, det mångnationella projektet att bryta blockaden till Gaza.

Haaretz rubrik lyder Beyond the Flotilla Trauma, men Mankell förklarar på telefon med tidningen – till Israel får han inte längre resa – att efter 30 år i Afrika upplevde han inte räden till havs som traumatisk, trots att nio aktivster dödades på systerskeppet Mavi Marmara och ännu fler skadades.

Foto: Karin Grip

Mankell trodde inte att konvojen skulle nå Gazas hamn, men han hade inte heller kunnat föreställa sig att israelisk militär skulle använda den grad av våld som sattes in mot konvojen.

”I still believe the Israelis or whoever gave the signal to use this kind of violence must have done something very, very stupid. What I thought they would do is they would let us come very close to the territorial waters and then do something with the propeller. And instead they chose to break all international laws – the Geneva Convention, whatever – and that was a decision made by someone. I found this so extremely stupid.”

På det systerskepp till Mavi Marmara som han var ombord på, grekiska Sophia, gjorde inga aktivister motstånd, säger han.

Henning Mankell beskriver mötet med de maskerade soldaterna, några av dem unga kvinnor.

”It’s very interesting, because they had their faces covered and there were a couple of girls there too. I think that in their eyes I could see only fear in a way and I was thinking how many of these young people will go to Brazil after this and be drug addicts. I could feel at least in the girls’ eyes that they were so ashamed.

Han är översatt till hebreriska och är ett känt författarnamn även i Israel. Han beklagar att han inte får resa tillbaka till Jerusalem.


” I was deported and they will not let me in. I find it very sad because of my Jewish friends and my Arab friends.”


Här är min intervju med Henning Mankell innan Ship to Gaza avreste. Där var hans föresats att ingen aktivister skulle bjuda motstånd i händelse av en konfrontation.

Så blev det inte på Mavi Marmara. Men samtliga nio döda var aktivister.

Enligt obduktionsprotokollen sköts nio ombordvarande ihjäl på kort avstånd med sammanlagt 30 kulor. De flesta träffades i huvudet, säger turkiska regeringsföreträdare som kräver ett juridiskt efterspel och en ursäkt från Israel.


Om bloggen


Bitte Hammargren bloggar om det händelserika Turkiet och Mellanöstern. Var SvD:s korrespondent för Turkiet och Mellanöstern 2001-2012. Medverkar regelbundet i SvD, numera som frilans.
Baserad i Stockholm men är ofta på resa.

Mottagare av Publicistklubbens stora pris 2008.

Kom hösten 2014 ut med boken Gulfen – en framtida krutdurk (Leopard förlag).

Kontakta Bitte Hammargren