Annons

Om mellanöstern

Bitte Hammargren

Bitte Hammargren

En akademiker och advokat i Gaza, 29-åriga Fatma Sharif, som vill resa till Bir Zeit-universitetet på Västbanken för att fullfölja sin mastersutbildning i demokratifrågor och mänskliga rättigheter, ska inte få tillstånd att resa ut från den inringade enklaven.

Det beskedet gav det israeliska försvarsministeriet i dag under pågående förhandlingar i Israels högsta domstol rörande hindren för fri rörlighet för Gazas invånare.

Inte ens under Israels nya Gazapolitik – med de lättnader för import som införts efter det att Ship to Gaza satt isoleringspolitiken på den internationella agendan – ser det ut att bli lättare för palestinier att resa in och ut från Gaza. Undatag ska göras för särskilt ömmande humanitära fall, men dit räknas inte Fatma Sharif, konstaterar den isareliska frivilligorganisationen Gisha under denna vägledande domstolsförhandling.

Fatma Sharif arbetar vid Al-Mezan Center for Human Rights i Gaza, en organisation som också får svenska biståndsmedel.

I ett skriftligt uttalande skriver försvarsdepartementet att regeringsbeslutet från den 20 juni om ändringar i Gazapolitiken gäller varuinförseln, men inte persontrafiken.

Gisha, juridisk rådgivningsbyrå för rörelsefrihet, har drivit frågan till Högsta domstolen. Men ännu är inte sista ordet sagt. Domarna har inte sagt sitt.

Gisha har en uppdaterad lista över de lättnader som införts, och de restriktioner som fortfarande gäller, i isoleringspolitiken.

Om bloggen


Bitte Hammargren bloggar om det händelserika Turkiet och Mellanöstern. Var SvD:s korrespondent för Turkiet och Mellanöstern 2001-2012. Medverkar regelbundet i SvD, numera som frilans.
Baserad i Stockholm men är ofta på resa.

Mottagare av Publicistklubbens stora pris 2008.

Kom hösten 2014 ut med boken Gulfen – en framtida krutdurk (Leopard förlag).

Kontakta Bitte Hammargren