Annons

Om mellanöstern

Bitte Hammargren

Bitte Hammargren

Inför premiärminister Benjamin Netanyahus besök i Washington idag har den israeliska staten gjort nya lättnader i blockaden av Gaza. Nu ska internationella organisationer få importera viss typ av byggvaror, förutsatt att de går till projekt som godkänts av den palestinska myndigheten, PA, vilken kontrolleras av president Mahmoud Abbas i Ramallah.

”Det internationella samfundet”, som ska omfattas av dessa lättnader, brukar i Gaza inte bli så mycket mer än Unrwa, FN-organet som ger humanitär hjälp till palestinska flyktingar, eller FN:s utvecklingsorgan UNDP. Men eftersom merparten av de 1,5 invånarna är registrerade som flyktingar kan lättnaderna komma många till del. Allt beror på tillämpningen. Hur det går med den vet vi ännu inte.

Bland de plötsligt vitlistade varorna, som ska komma internationella organisationer till del, märks nu cement, stålprodukter och virke tjockare än 2 centimeter, trots att israelisk militär tidigare sagt att detta kan användas för att bygga tunnlar.

Vita huset välkomnar lättnaderna ”som en betydelsefull förbättring” i Gazabornas vardagsliv.

När det nu uppstår nya sprickor från dag till till dag i blockaden efter flera års isoleringspolitik, uppstår många frågor:

* Vilka har egentligen tjänat på tre års stenhård blockad annat än de som kontrollerat smuggeltunnlarna samt Hamasstyret som tagit ut tullar från tunnlarna?

* Hur kommer det att gå med tillämpningen av de nya riktlinjerna? Blir det synliga förändringar i vardagslivet?

* Kan president Barack Obama också pressa fram öppningar för resande till och från Gaza, för export av grödor och industriprodukter från Gaza och för import av råvaror till industrierna? Eller en transportled mellan Gaza och Västbanken?

* Kommer människor att kunna bygga upp sina krigsskadade hus?

* Hade de här lättnaderna varit möjliga om inte Ship to Gaza – eller Frihetsflottan, som den kallas internationellt – genom sin fartygskonvoj lyckats sätta blockaden på den internationella agendan?

* Kan isoleringspolitiken hävas så pass att EU är villigt att sätta in övervakare vid gränsterminalerna som kan kontrollera att det inte är vapen och sprängämnen i lasterna? EU-länderna kommer att akta sig för att skicka övervakare ifall det skulle se ut som om dessa är delaktiga i en fortsatt blockad, om än med vissa lättnader.

Bland de fortsatt svartlistade varorna – de som anses kunna användas i vapensyfte också – märks bergborrar, dykarutrustning, fyrverkerier och viss konstgödsel.

Libanesiska Daily Star och AFP har mer att berätta.

Nu återstår att se ifall Unrwa får in den materiel som behövs för att bygga upp nya skolor efter de som förstördes i kriget 2008-2009. Det hittillsvarande förbudet att importera byggmateriel har lett till att 39 000 flyktingbarn i Gaza inte kan gå i skolan i år, meddelade Unrwas talesman Chris Gunness häromdagen.

Om bloggen


Bitte Hammargren bloggar om det händelserika Turkiet och Mellanöstern. Var SvD:s korrespondent för Turkiet och Mellanöstern 2001-2012. Medverkar regelbundet i SvD, numera som frilans.
Baserad i Stockholm men är ofta på resa.

Mottagare av Publicistklubbens stora pris 2008.

Kom hösten 2014 ut med boken Gulfen – en framtida krutdurk (Leopard förlag).

Kontakta Bitte Hammargren