Annons

Om mellanöstern

Bitte Hammargren

Bitte Hammargren

ISTANBUL

Israeliska myndigheter påbörjade i torsdags med hjälp bulldozrar en ny dragning av separationsmuren kring byn Bilin på Västbanken, berättar AP.

Det betyder en lättnad för invånarna i Bilin som i åratal har protesterat mot murens dragning, vilken skilt dem från jordbruksmarker. Men nu ska 140 hektar jordbruksmark återföras till byn, heter det.

Byn Bilin, som har en egen hemsida, har blivit symbolfall för kampen mot muren, som till största delen är byggd innanför Gröna linjen (stilleståndslinjen från 1949) på den ockuperade Västbanken och som i många fall har separerat palestinska bönder från deras vattenkällor, olivlundar och jordbruksmark.

Redan 2007 beslutade Israels högsta domstol att dragningen runt Bilin skulle ändras, men det är först nu som beslutet verkställs.

Den israeliska människorättsorganisationen B’Tselem har detaljerad karta över Västbanken och ofta uppdaterad information.

Sex personer har under årens lopp dött i Bilin under sammanstötningar mellan demonstranter och israeliska styrkor.

Även om den nya dragningen av muren kring Bilin gör livet lättare för invånarna där uppfyller inte verkställandet av det israeliska domstolsbeslutet det som FN:s internationella domstol stadgade redan 2004: att muren är olaglig där den är dragen på ockuperat område, att den måste rivas på dessa sträckor samt att förstörda områden måste repareras.

Om bloggen


Bitte Hammargren bloggar om det händelserika Turkiet och Mellanöstern. Var SvD:s korrespondent för Turkiet och Mellanöstern 2001-2012. Medverkar regelbundet i SvD, numera som frilans.
Baserad i Stockholm men är ofta på resa.

Mottagare av Publicistklubbens stora pris 2008.

Kom hösten 2014 ut med boken Gulfen – en framtida krutdurk (Leopard förlag).

Kontakta Bitte Hammargren