Annons

Om mellanöstern

Bitte Hammargren

Bitte Hammargren

Den sydafrikanske domaren Richard Goldstones FN-rapport om Gazakriget vintern 2008-2009 kommer inte att självdö. Det konstaterade Goldstone själv när han besökte Sverige i december för att ta emot Stockholm Human Rights Award.

Hans utsaga gäller för både Israel och Hamas – vilka båda anklagas för krigsförbrytelser och möjligen även brott mot mänskligheten – även om inga interna utredningar har vidtagits ännu.

För några dagar sedan ställde elva palestinska människorättsorganisationer från Västbanken och Gaza krav till den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas samt till Hamas premiärminister Ismael Haniyeh att anklagelserna om krigsbrott måste utredas. Flera av de elva organisationerna har svenska samarbetspartner.

Richard Goldstone och hans team gav Israel respektive Hamas ett halvår på sig för att starta egna rättsprocesser om krigsbrott – och den tidsfristen börjar nu gå ut.

Om inte parterna gör interna utredningar vill Goldstone att FN:s säkerhetsråd ska uppdra åt Internationella brottmålsdomstolen att ta upp frågan om krigsförbrytelser under det 22 dagar långa Gazakriget. Även om ingen tror att USA kommer att släppa igenom det i säkerhetsrådet, kvarstår möjligheten att enskilda länder åtalar misstänkta enligt universell jurisdiktion, ett juridiskt medel som dock inte så många stater använder sig av idag.

Folkrättsjuristen Pål Wrange bloggade från Kampala 2009 om universell jurisdiktion och Gazakriget. Sedan dess har bland annat Israels förra utrikesminister Tzipi LIvni ställt in en Londonresa – som en följd av en första arrestingsorder i en brittisk domstol (en order som dock snabbt drogs tillbaka).

En bärande tanke hos Richard Goldstone är att man inte får demonisera hela folk och att det därför är så viktigt att misstänkta krigsförbrytare ställs inför rätt.

–Krigsförbrytelser och människorättsbrott begås av individer, inte av hela folk. De som ska ställas till svars är de som gav order om oproportionerligt våld på både israelisk sida och inom Hamas och andra palestinska militanta grupper. Både politiska och militära ledare, sade Goldstone när jag intervjuade honom i december.

Joakim Wohlfeil, Diakonias handläggare för konfliktområden, säger i en kommentar till brevet från de palestinska människorättsorganisationerna:

– Hamas framstår för många palestinier som en allt mer korrumperad och maktfullkomlig organisation. Hamas gynnas fortfarande politiskt av att många missförhållanden orsakas av blockaden mot Gaza. Men organisationerna utkräver ansvar i frågor där Hamas faktiskt har kontrollen.

Brevet från de elva palestinska MR-organisationerna, daterat den 14 januari, kan läsas här.

Haaretz rapporterar om Israels officiella svar till FN på Goldstonerapporten.

Om bloggen


Bitte Hammargren bloggar om det händelserika Turkiet och Mellanöstern. Var SvD:s korrespondent för Turkiet och Mellanöstern 2001-2012. Medverkar regelbundet i SvD, numera som frilans.
Baserad i Stockholm men är ofta på resa.

Mottagare av Publicistklubbens stora pris 2008.

Kom hösten 2014 ut med boken Gulfen – en framtida krutdurk (Leopard förlag).

Kontakta Bitte Hammargren