Annons

Om mellanöstern

Bitte Hammargren

Bitte Hammargren

ISTANBUL
Richard Goldstones nära 600 sidor långa rapport om krigsförbrytelser under Gazakriget i vintras ska överlämnas till FN:s människorättsråd i morgon, tisdag. Detta FN-organ kan med rätta anklagas för att ha medlemsstater som grovt kränker de mänskliga rättigheterna.

Men även om man inte gillar rådets sammansättning kan man, som de israeliska MR-organisationer som gästade Stockholm i somras, stödja den sydafrikanske juristen Richard Goldstone och hans medarbetare vilka på rådets uppdrag utrett krigsförbrytelser under vinters Gazakrig. Läs här vad Sveriges Advokatsamfund skriver om den prisbelönte Goldstone.

I tidigare blogginlägg har jag berättat om varför Goldstone först tvekade att ta på sig utredningsuppdraget efter Gazakriget, men sedan ändrade sig.

Goldstone och hans medarbetare, som funnit att grova krigsbrott utförts av både Israel och Hamas, uppmanar FN:s säkerhetsråd att ta upp frågan och överlämna den till Internationella brottmålsdomstolen ifall Hamasstyret i Gaza respektive det israeliska rättsväsendet själva underlåter att ställa de skyldiga till svars.

Varken Hamas eller det israeliska åklagarväsendet väntas dock agera mot sina egna.

Turkiet sitter för närvarande i säkerhetsrådet och landets premiärminister Recep Tayyip Erdogan har vid flera tillfällen sagt att han betraktar Israels beskjutning med vit fosfor mot civila områden som krigsbrott.

Enligt Erdogan tänker Turkiet se till att Goldstonerapporten tas upp i FN:s säkerhetsråd.

– Vi är öppna för att inleda diskussioner om Goldstonerapporten och vem som än är skyldig, ska bli namngiven och få känna på straffåtgärder, sade Erdogan vid en pressträff i New York, rapporterar turkiska medier.

Human Rights Watch uppmanar, som tidigare meddelats, EU och det svenska ordförandeskapet att ta till sig rapporten i syfta att bryta våldsspiralen och straffriheten i Mellanösternkonflikten.

Tillägg: Som en läsare mycket riktigt påpekar röstade samtliga västmakter emot inrättandet av FN-rådets undersökningskommission i Gaza. Det ursprungliga mandatet var ensidigt inriktat på att endast granska Israel, och sågs därmed som partiskt och förhandsbestämt.

Men Goldstone, som själv är sydafrikansk jude och som haft ett dotter som bott i Israel, såg till att utvidga sitt uppdrag så att han kunde granska misstänkta krigsbrott också av Hamas och andra väpnade palestinska grupper.

Det är förmodligen inte många som har hunnit detaljgranska hela hans rapport än – inte heller på utrikesministerier runt om i världen – men BBC gjorde en snabb nyhetssammanfattning i förra veckan.

Om bloggen


Bitte Hammargren bloggar om det händelserika Turkiet och Mellanöstern. Var SvD:s korrespondent för Turkiet och Mellanöstern 2001-2012. Medverkar regelbundet i SvD, numera som frilans.
Baserad i Stockholm men är ofta på resa.

Mottagare av Publicistklubbens stora pris 2008.

Kom hösten 2014 ut med boken Gulfen – en framtida krutdurk (Leopard förlag).

Kontakta Bitte Hammargren