Annons

Om mellanöstern

Bitte Hammargren

Bitte Hammargren

Många har jämfört dagens Iran, där framstående intellektuella gör de mest häpnadsväckande avböner och tar avstånd från sina tidigare liv i tv-sända rättegångar, med Moskvaprocesserna under Stalintidens mörka år på 1930-talet.

Etnologen Fataneh Farahani vid Stockholms universitet berättar i en streckare i SvD – Bekännelser i Iran tecken på desperation – insiktsfullt om hur denna bekännelseform präglat den islamiska republiken sedan dess första år i början av 1980-talet . Hon fyller sin artikel med referenser som sällan eller aldrig har varit kända i Sverige.

Därmed gör hon också likheterna mellan Moskvarättegångarna på 1930-talet och de offentliga massrättegångarna i Teheran 2009 tydligare.

Streckaren är ett exempel på hur många källor till kunskap om Iran som finns i dagens Sverige – inte minst genom de svenskiranier som kan både Sverige och det land de en gång lämnade, i många fall som flyktingar.

Om bloggen


Bitte Hammargren bloggar om det händelserika Turkiet och Mellanöstern. Var SvD:s korrespondent för Turkiet och Mellanöstern 2001-2012. Medverkar regelbundet i SvD, numera som frilans.
Baserad i Stockholm men är ofta på resa.

Mottagare av Publicistklubbens stora pris 2008.

Kom hösten 2014 ut med boken Gulfen – en framtida krutdurk (Leopard förlag).

Kontakta Bitte Hammargren