Annons

Om mellanöstern

Bitte Hammargren

Bitte Hammargren

Sverige har dåligt anseende i Mellanöstern och Nordafrika (MENA), konstaterar Svenska Institutet i en ny rapport.

Bland jämförbara länder har bara USA, Nederländerna och Danmark sämre anseende, heter det i studien ”Sverigebilden i MENA”.

Undersökningen är gjord i Egypten, Förenade arabemiraten, Jordanien, Libanon, Pakistan, Saudiarabien och Syrien. Av dessa länder var Sveriges anseende sämst i Egypten, Pakistan och Saudiarabien.

Svenska institutets generaldirektör Olle Wästberg säger i ett pressmeddelande:

– Det är tydligt att ju lägre kännedomen om Sverige var i något av panelländerna, desto sämre anseende för oss.

– Om inte Sverige väcker positiva associationer drabbar det såväl svenska företag som organisationer och politiska aktörer. Därför måste Sverige agera för att stärka vårt lands ställning och rykte i Mellanöstern.

Det mest negativa undersökningsområdet för Sveriges del var kultur, tätt följt av handel och utbildning.

Som motmedel vill nu SI satsa på bland annat utbytesprogram inom kultur och utbildning samt ge mer stöd till ”progressiva opinionsbildare” i regionen.

Läs rapporten här.

Om bloggen


Bitte Hammargren bloggar om det händelserika Turkiet och Mellanöstern. Var SvD:s korrespondent för Turkiet och Mellanöstern 2001-2012. Medverkar regelbundet i SvD, numera som frilans.
Baserad i Stockholm men är ofta på resa.

Mottagare av Publicistklubbens stora pris 2008.

Kom hösten 2014 ut med boken Gulfen – en framtida krutdurk (Leopard förlag).

Kontakta Bitte Hammargren