Annons

Om mellanöstern

Bitte Hammargren

Bitte Hammargren

ANKARA

FN:s undersökningsteam anklagar Israel för att sprida falska uppgifter om sina attacker mot FN-skolor och andra FN-byggnader i Gaza under vinterns konflikt med Hamas – den som kallades Operation gjutet bly i Israel.

Den undersökning som beordrats av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon kom fram till att vit fosfor ”otvetydigt” användes vid attacker mot flera skolor, öppenvårdskliniker samt FN:s högkvarter i Gaza, rapporterar bland annat Turkish Daily News här i Ankara.

I Turkiet blev FN-rapporten en stor nyhet, trots att följderna av regeringsombildningen i Ankara och dödsskjutningarna vid en förlovningsfest i sydöstra Turkiet stjäl utrymme. Men i Ankara och Istanbul känner man närheten till Mellanöstern och den turkiska diplomatin är synnerligen engagerad i närområdet just nu.

i Turkish Daily News lyder rubriken om FN-rapporten: ”Israel träffade avsiktligt israeliska civila, säger FN”.

FN:s egen utredning bestrider de resultat som den israeliska militären, IDF, kommit fram till. IDF:s ledning hävdar att de egna trupperna agerat helt i enlighet med internationell lag under vinterns Gazakrig.

FN kommer att begära 90 miljoner kronor i kompensation för förstörelse på FN-byggnader i Gaza.

Men svagheten i utredningen är att den begränsar sig till attacker mot FN:s personal och byggnader. Vad som hände under krigsdagarna utanför dessa domäner FN-chefens utredare inte in på.

Och några rättsliga efterräkningar blir det inte, har FN-chefen Ban Ki-Moon lovat de israeliska ledarna.


FN:s råd för mänskliga rättigheter har också satt i gång en undersökning, men den har inte lika stor tyngd som en rapport från FN:s generalsekreterare. Men MR-rådets utredning leds av Richard Goldstone, en sydafrikansk domare med starkt internationellt renommé. Han har bland annat varit chefsåklagare för krigsförbrytartribunalerna i Jugoslavien och Rwanda.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon befann sig själv i Israel när FN:s livsmedelslager i Gaza antändes av vit fosfor.

Tidningen Independent har fler detaljer om FN-chefens utredning:

Rapporten säger bland annat att den israeliska militären var “involved in varying degrees of negligence or recklessness with regard to United Nations premises and to the safety of United Nations staff and other civilians within those premises, with consequent deaths, injuries, and extensive physical damage and loss of property”.

FN har undersökt attacken den 6 januari när uppemot 40 civila dödades utanför FN-skolan i Jabaliya, vilken då användes som skyddsrum, samt den förödande attacken med vit fosfor mot FN-organet Unrwas huvudkontor i Gaza den 15 januari, när livsmedelslagrets stacks i brand.

I båda dessa fall vill FN att Israels regering ska erkänna att påståendena om att militanta palestinier skulle ha använt dessa platser som avskjutningsramper ”var osanna och beklagliga”.

FN konstaterar också att israeliska medborgare i västra Negev både tidigare och än i dag utsätts för ”urskillningslösa raketattacker” från Hamas och andra militanta palestinska grupper.

Om bloggen


Bitte Hammargren bloggar om det händelserika Turkiet och Mellanöstern. Var SvD:s korrespondent för Turkiet och Mellanöstern 2001-2012. Medverkar regelbundet i SvD, numera som frilans.
Baserad i Stockholm men är ofta på resa.

Mottagare av Publicistklubbens stora pris 2008.

Kom hösten 2014 ut med boken Gulfen – en framtida krutdurk (Leopard förlag).

Kontakta Bitte Hammargren