En socialdemokrat som gillar LOV

I senaste numret av Stockholmstindningen beskriver Erik Lindberg, aktiv i Socialdemokrater för Tro och solidaritet (fd Broderskaparna) LOV som en garant för mer ideella organisationer inom välfärden. Det har han alldeles rätt i. LOV är ofta att föredra framför LOU då LOV lägger beslutet hos medborgaren medan det senare låter det vara upp till politiken att välja (upphandla) utförare. En viktig påminnelse till socialdemokrater över hela landet; LOV möjliggör mångfald på ett sätt som enbart kommunala utförare aldrig kan. Lindberg skriver: ”Socialdemokraterna var kritiska när Lagen om valfrihet (LOV) infördes av Alliansen år 2008. (…) Men nu har det visat sig att just denna lag gör det möjligt för non-profit-företag att finnas med som alternativ.”

När Ulf Bjereld själv får välja

I söndags skrev jag i söndagskrönikan om att bristen på simkunnighet bland unga på sina håll är ett bekymmer. Jag konstaterade att den kritikstorm från tongivande socialdemokrater (däribland Ulf Bjereld) som drabbade Tobias Billström (M) när han i en SvD-intervju som nyutnämnd talesperson i integrationsfrågor tog upp frågan tillsammans med många andra saker som han upplevde problematiska, var orimlig. Talande nog uteblev kritiken helt när Ibrahim Baylan (S) i den gångna veckan lyfte samma problem.

Ulf Bjereld replikerar nu min krönika på sin blogg och säger:

”Men debatten i mars i år handlade ju inte alls om svenska högstadieelevers simkunnighet. Debatten handlade om att Tobias Billström felaktigt påstod att svenska skolor gjorde särskilda undantag och särbehandlade barn till utlandsfödda föräldrar, utifrån religiös tillhörighet”.

Jag antar att Bjereld med ”debatten i mars” avser de anklagande debattinlägg som han och andra nämnda i min artikel gjorde efter SvD-intervjun. Det var ju själva poängen i min text; att han och andra hade ett val när de för sig själva avgjorde vad Tobias Billström sade i den där intervjun. Antingen kunde man först och främst läsa in att han var orolig för att många unga uteblev från sexual- och simundervisning, eller också kan man läsa som fan läser Bibeln och enkom göra den tolkning som S-debattörerna gjorde. Så självklart har Ulf Bjereld rätt i att debatten för hans del handlade om det han ville att den skulle handla om.

Eftersom det nu upprepat framkommit tydligt att simkunnigheten är ett problem (redan den 16/4 skrev Sanna Rayman om detta), ges återigen Ulf Bjereld och andra ett val. Man skulle kunna tänka sig en mer ödmjuk och resonerande inställning. Jag ger här ett förslag på hur man skulle kunna formulera sig:

”Det ordval ministern använde ledde för min egen del tanken åt att svensk skola skulle göra medvetna undantag. Men eftersom han själv backade från det ordvalet några veckor senare, men fortsatte framhärda med stöd i reda siffror att simkunnigheten var ett problem, får man väl anta att ministern hade ett ärligt uppsåt.”

Ulf Bjereld väljer dock en annan väg:

”Billströms uttalanden spred en felaktig bild av att svensk skola genom medvetna särskilda ”undantag” särbehandlade barn till utlandsfödda föräldrar och därigenom undandrog dessa barn möjligheten att lära sig simma. För spridandet av denna felaktiga bild fick Billström välförtjänt kritik, och den kritiken kvarstår.”

Här slår alltså Ulf Bjereld fast vad Ulf Bjereld tidigare uppfattade om Billströms uttalande, och berättar att han uppenbarligen har bestämt sig för att inte ändra uppfattning om saken.

Vidare skriver Ulf Bjereld: ”Tobias Billström gjorde sig till tolk för en identitetspolitik, där religiös identitet blev en förklaring till bristande simkunnighet och där frågan om simundervisning blev ett argument i integrationspolitiken” och ”Ibrahim Baylans förslag utgår inte från en identitetspolitik utan från en generell jämlikhetspolitik. Simkunnighet blir då inte en integrationsfråga utan en rättvisefråga, eftersom simkunnigheten är lägst i socioekonomiskt svaga områden.”

Den som läser den ursprungliga intervjun med Tobias Billström i SvD, konstaterar att stycket där simkunnigheten tas upp föregås av följande citat från minister/integrationspolitiske talespersonen, där han talar om att lagen måste gälla för alla:

”Det finns en tendens att man bedriver någon form av omvänd diskriminering; att man säger att det här berör bara en grupp som är utrikesfödda, det handlar om andra normer, en annan kultur. Men lagen måste gälla lika för alla”.

Man skulle kunna kalla även det uttalande för en jämlikhetspolitisk ambition. Och med en sådan i grunden går det lätt att konstatera att det finns områden där jämlikheten brister, som exempelvis deltagande i sexual- och simundervisning i skolan, vilket Tobias Billström sedan tar upp i intervjun. Med ordvalet ”det finns klasser i Malmö där så många som 25 procent av eleverna är undantagna från simundervisning” som han sedan sa var olyckligt (eftersom det fällde ner en förståelseridå för vissa), men med argumentet att ”det är anmärkningsvärt med tanke på att det är en kunskap som alla har rätt till”.

Ja. Om lagen ska gälla för alla gäller det förstås alla sorters lagar. Dels handlar det om lagar som förbjuder. Dels handlar det om lagar som ger rätt.

Mitt anspråkslösa förslag är att vi nu går vidare från debatten om ministerns ordval, vilket han redan den 14/4 själv sa var olyckligt, och väger de olika politiska förslag som framkommer kring detta på ett nyktert sätt. Ulf Bjereld ställer sig alltså positiv till Ibrahim Baylans förslag om att införa obligatorium för kommunerna att arrangera simskola på sommaren. Igår twittrade skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) att Stockholm redan gör så: ”I Sthlm erbjuds alla elever som ej klarar simningen sommarsimskola. Ca hälften av dessa deltar.”

Skulle man dra någon försiktig analys av detta kan man kanske ge Baylan delvis rätt och delvis bakläxa; sommarsimskola tycks kunna fånga upp en del av dem som inte deltar under skolterminerna, men kanske bara hälften. Vill man nå alla – och alla ska väl med? – måste man hitta andra verktyg också, vilket var precis det Tobias Billström talade om.

Sanera inte sagorna

Rabén & Sjögren håller just nu på att ge ut en ny version av en gammal folksaga, bättre anpassad till vår samtid. I den nya Rödluvan dödas inte vargen, utan räddas med nål och tråd av mormor, jägaren och Rödluvan. En del kritiska röster har höjts, men Rabén & Sjögren tycker att detta slut är ”mer begripligt än att lägga stenar i magen på en varg”. Jag vill gärna hjälpa Rabén & Sjögren att göra fler sagor mer begripliga, så här kommer några förslag.

I den nya Askungen är de elaka styvsystrarna inte alls elaka, utan tvärtom snälla. Det finns glasskor i allas storlekar, och alla går på balen tillsammans. I slutet gifter sig prinsen med både Askungen och systrarna och så lever de lyckligt polyamoröst i alla sina dagar.

”Spegel spegel på väggen där, säg mig vem som vackrast i landet är”, frågar den elaka drottningen i Snövit sin magiska spegel. ”Du duger precis som du är”, svarar spegeln. Snövit och Drottningen kämpar tillsammans för att minska utseendehetsen i kungariket. Dvärgarna blir accepterade som de är och tvingas inte längre gömma sig i en gruva.

I Törnrosa har svininfluensavaccinet som Maleficent Corp producerat givit hela hovet narkolepsi. Prinsen lyckas framgångsrikt driva deras mål och de får alla skadestånd. Vid ett tillfälle är han lockad att kyssa en sovande Törnrosa, men väcker henne först och ber om hennes samtycke. ”Utan samtycke, inget samlag”, slutar sagan sedelärande.

Barnböcker ska även tilltala vuxna. Därför blir vuxenvärldens för tillfället rådande ideal ett nålsöga som barnböckerna ska passera genom. De vuxnas goda smak tenderar rätt ofta att slå över i moralpanik. Det blir som i fallet med Rödluvan inte sällan parodiskt när gamla sagor ska läggas tillrätta för att skydda barnen från allt hemskt. För sagornas sensmoral återfinns ofta i det godas slutgiltiga seger över det onda. Eller i den förtrycktas hämnd. Sagorna har den handling de har för att förmedla ett budskap, vilket går förlorat i nya tillrättalagda versioner. Att Askungen varit förtryckt – i Grimms version är det heller ingen gudmor som hjälper henne, utan hon gör allt själv – gör att man njuter när styvsystrarna skär av sig stortån och hälen för att passa i glasskon. Och det är okej. Det är en saga. Att Askungen till slut får sin prins trots att hon varit motarbetad är katharsis. Eller att vargen blir dödad för den delen. Han hade ju ätit upp Rödluvans mormor!

Men visst förändras folksagor med tiden. Just Rödluvan handlar enligt många som tolkat sagan om sexuell mognad. Men när Bröderna Grimm samlade in sina sagor tog de bort sexuella inslag från dem. ”I den här nya upplagan har vi noggrant tagit bort varje uttryck som kan vara olämpligt för barn”, skrev de i förordet till en upplaga av ”Kinder- und Hausmärchen” från 1819. Vem vet vad vargen hade för sig med mormor i de ursprungliga versionerna? Eller Snövit och dvärgarna? Grimmbröderna levde förvisso i pryda tider vars sexualmoralism vi i dag fnyser åt. Men vår egen tid präglas av en annan, ofta minst lika kvävande, moral. Våra barn ska fostras till dygdiga medborgare, och barnböckerna får ofta fungera som instrument. Det är en sak att göra nya versioner, som till exempel den nya filmen Maleficent, en annan att ta bort allt anstötligt. Att läsa sagor är ett av de bästa sätten för barn att vänja sig vid och förstå det svåra i tillvaron. Därför bör sådant som död, hämnd, girighet och andra tunga inslag finnas kvar. Förklara hellre än att sanera. Barn begriper mer än man tror.

Inte den misshandlade kvinnans fel

Kvinnor som blir misshandlade av sina män ska inte gnälla så förbannat. Det tyckte Anna Hagwall, riksdagsledamot för SD, i en intervju med P4 Dalarna. ”Vi ska verkligen tänka att vad är min roll i det hela och mitt ansvar i det hela att jag är förtryckt”, utvecklade Hagwall.

Gnälla? Eget ansvar? Hagwalls uttalanden är inte bara korkade, utan farliga.

Våldsutsatta kvinnor har länge haft svårt att bli sedda som just de brottsoffer de är. Det finns en myt om att en viss typ av kvinnor söker sig till våldsamma män. Det stämmer inte. Tvärtom visar forskningen på att våldsamma män utsätter många olika kvinnor. Kvinnan kan vara vem som helst, hon är ingen ”typ”. ”Thomas” som intervjuades i Studio Ett (13/5 2013) vittnade om sin egen framfart i flera relationer. ”Mina nära och kära var livrädda för mig”, som han sade. Problemet var inte kvinnorna utan att Thomas misshandlade dem. Den ena efter den andra. Med hjälp av en av Sveriges få mansjourer har han nu påbörjat en behandling som verkar ge resultat. Tyvärr tillhör han den minoritet av de våldsamma männen, som inser att ansvaret är helt och hållet deras eget, inte den utsatta kvinnans.

”I dag måste man inte bo med en man som är våldsam”, sade Hagwall. Nej, det finns inte någon lag på det, om det är vad Hagwall avser. Men även kvinnor som lyckas bryta sig loss från relationen är utsatta. I en tredjedel av fallen bryts besöksförbud. I många fall har man gemensamma barn och gemensamt boende. En anledning till att kvinnor stannar i destruktiva förhållanden handlar om vad forskarna Carin Holmberg och Viveka Enander kallar normalisering. Successivt isoleras kvinnan från vänner, familj och omvärld. Samma person som misshandlar och kontrollerar henne blir hon samtidigt helt beroende av. Det kan också medföra att kvinnan utvecklar ett slags Stockholmssyndrom i förhållande till mannen.

Tillgången till kvinnojourer och skyddade boenden är begränsad. En kartläggning som Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) gjorde i slutet av förra året visade att allt fler kvinnor och barn tvingas stanna kvar allt längre på jourerna. De har ingen annanstans att ta vägen. Sju av tio kvinnojourer anger att bostadsbristen är orsaken till att fler hjälpsökande stannar längre. Sanna Rayman skrev på ledarsidan om detta (25/11 2013):

Kvinnojouren i Västerort tvingades avvisa 18 kvinnor och 8 barn 2011, läser jag. Året därpå, förra året, steg den siffran till 40 kvinnor och 24 barn. I Södertälje ser det ännu värre ut, där fick 24 kvinnor nej när de sökte sig till kvinnojouren 2011, men 2012 var det hela 60 stycken. Lunds kvinnojour nekade 25 kvinnor och 14 barn 2011. Illa nog, men 2012 fick 87 kvinnor och 102 barn vända i dörren. Kvinnohuset Kassandra i Göteborg räknar 54 avvisade kvinnor 2011 och hela 131 stycken 2012. I Höganäs nekades 192 kvinnor 2012, att jämföra med 2011 då ”bara” 119 stycken fick nej.

Att Anna Hagwall lägger skulden på kvinnor för deras utsatthet är klassisk patriarkal logik. Det är samma visa som när kvinnor har blivit våldtagna. Vad hade hon på sig? Hur betedde hon sig?

Skuldbördan tycks alltid hamna på kvinnan.

Replik: MP-parlamentariker replikerar Maria Rankka om ISDS

I en kolumn i SvD (5/7) skriver VD för Stockholms handelskammare, Maria Rankka, att politiker som kritiserar den kontroversiella ISDS-mekanismen i handelsavtal ”inte vet vad de pratar om”. Vi tar gärna debatten med Rankka om den tvistlösningsmekanism som vi ser som mycket problematisk.

Det finns stora skäl till varför debatten om Investor-State Dispute Settlements (ISDS) är stor just nu. I sin senaste rapport om ISDS pekar FN-organet UNCTAD på att antal rättsfall ligger kvar på en rekordhög nivå. Via TTIP, det planerade handelsavtalet mellan EU och USA, skulle systemet ge företag på båda sidor Atlanten möjlighet att stämma inom alla områden som förhandlas. Många kontroversiella fall de senaste åren har inneburit att nära 200 miljö-, konsument- och fackliga organisationer kritiserat mekanismen för att leda till att demokratiska principer undermineras.

Och ja, vi miljöpartister delar stora delar av den här kritiken. Vi är bl.a. oroliga för att tvistlösningsmekanismen kan vara ett hot mot folkhälsan. Rankka är givetvis bekant med de stämningsförfaranden som tobaksbolaget Phillip Morris nu leder mot Australien och Uruguay, i Australiens fall för att landet valt att införa så kallad ”plain packaging”, det vill säga neutrala cigarettpaket med varningstext och bild. Detta görs i syfte att skydda folkhälsan, då rökning dödar i genomsnitt 40 australiensare varje dag. Plain packaging har framhållits av Världshälsoorganisationen (WHO) som den i särklass mest effektiva åtgärden för att förebygga rökningens skadliga inverkan på folkhälsan, och det är även därför som nu Nya Zeeland planerar att införa en liknande lagstiftning.

Stämningen mot Australien har dock fått en avskräckande effekt, och Nya Zeeland har nu skjutit sina planer på framtiden i avvaktan på utgången i stämningen mot Australien. Det här är bara ett exempel på hur stämningar via ISDS kan leda till att lagförslag för att skydda folkhälsan kan försenas eller motarbetas. Tidigare stämningar har bl.a. riktats mot förbud av skadliga läkemedel, mot fracking, ja, listan kan göras betydligt längre.

Stockholms handelskammare är via sitt skiljedomsinstitut en ledande aktör i att administrera de rättsfall och tvister som initieras via ISDS. Därigenom är man tillsammans med en mängd stora advokatbyråer en del av den industri som växt fram som en effekt av det här systemet. Runt om i Europa och USA ser vi nu hur dessa stora advokatfirmor rycker ut till mekanismens försvar. Maria Rankka företräder i allra högsta grad ett särintresse, och det vore klädsamt om hon påtalade detta i debatten.

Givetvis bör företag ha rätt till juridiskt skydd. Det har de dock idag, även utan ISDS. Det normala domstolsväsendet bör därför kunna användas även för internationella investeringsavtal. Risken är annars stor att demokratin ersätts med affärsjuridiken. Då hamnar enskilda människors hälsa och rätt på undantag.

Vi miljöpartister är tydliga med att vi säger nej till en ISDS-mekanism i handelsavtalet med USA.

Max Andersson, (MP), EU-parlamentariker

Bodil Ceballos, (MP), EU-parlamentariker

Peter Eriksson, (MP), EU-parlamentariker

Isabella Lövin, (MP), EU-parlamentariker

 

Maria Rankka svarar: Miljöpartiets EU-parlamentariker skriver att demokratiska principer riskerar att undermineras samt att folkhälsan hotas av tvistelösningsmekanismen ISDS. Därför säger de nej till ett frihandelsavtal mellan EU och USA som innehåller ISDS. Det är svårt att förstå att man hellre säger nej till ett avtal som skulle skapa jobb och tillväxt på båda sidor av Atlanten än att acceptera en vedertagen mekanism för tvistelösning mellan investerare och stater. Dessutom finns ännu ingen färdigförhandlad ISDS-klausul, vilket gör det ännu mer obegripligt att så kategoriskt säga nej. Problemet med miljöpartisternas argumentation är att de blandar ihop det som är processuellt – tvistelösningsmekanismen – och det som är materiellt – innehållet i avtalet.

Om man på allvar vill att frihandelsavtalet ska främja tillväxt och jobb behövs ett gott investeringsklimat över Atlanten. Det förutsätter ett robust investeringsskydd.

Tvistelösningsmekanismen i det här fallet påverkar i sig inte innehållet i avtalet på exempelvis miljöområdet. ISDS tillämpar endast de villkor som staterna demokratiskt har beslutat om. ISDS utformar inte villkoren. ISDS är den procedur som ser till att avtalet tillämpas på det sätt som staterna avsett – både för stater och investerare – och innebär att en investerare som diskriminerats eller behandlats oskäligt kan få kompensation. Skiljeförfarande sker dessutom i samverkan med allmän domstol. Lagen anger hur ett skiljeförfarande måste gå till för att uppfylla krav på rättssäkerhet och allmän domstol avgör om ett skiljeförfarande har uppfyllt kraven på rättssäkerhet eller inte, om så skulle behövas.

Skiljeförfarande används ofta av parter från länder med väl fungerande rättsväsenden, inklusive Europa och USA. Fördelarna handlar om neutralitet och effektivitet. Spelplanen utjämnas mellan parterna eftersom ingen part behöver uppträda på bortaplan och anpassa sig till annat lands processregler eller språk.

Stater sluter regelbundet avtal med andra stater. Ett avtal med villkor för investeringsskydd i avtal mellan stater representerar statens vilja, dvs. är lika mycket ett demokratiskt fattat beslut som en nationell lag i landet i fråga.

Det är viktigt att notera att även stater är bundna av ingångna avtal. En stat kan inte undgå ansvar för avtal som ingåtts med andra stater genom att stifta nya, inhemska lagar som strider mot internationella åtaganden. Detta är en grundläggande folkrättslig princip.

Det stämmer att Sverige genom Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut har en mycket stark ställning inom internationellt skiljeförfarande. Efter Världsbanken är Stockholms skiljedomsinstitut den största institutionen i världen vad gäller just investerartvister. Sverige spelar en viktig roll på detta område, har ett gott anseende och är dessutom hem för några av världens ledande experter på området.

Att Sverige och svenskt rättsväsende åtnjuter stort förtroende inom internationell tvistlösning är något vi borde vara stolta över. Det bygger på en stark svensk tradition präglad av integritet, neutralitet och högt internationellt anseende för svenska jurister.

Med sådana vänner behöver Löfven inga fiender

Stefan Löfven har det inte lätt. Det beror inte på att han brottas med ett opinionsläge som beskrivs som en framgång, trots att det egentligen är ett historiskt nederlag. Det beror inte heller på han, med rätta, kritiseras för att inte lämna tydliga besked om vilka han önskar samarbeta med vid ett eventuellt regeringsskifte, eller vad för slags politik han vill driva i en rad vägvalsfrågor efter höstens val.

Nej, Löfvens största problem, om man får tro de senaste dagarnas röda och ännu lite rödare kritikstorm, är att han haft en principiell åsikt om rätt och fel i frågan om Israel/Palestina.

”Nu fler än hundra döda palestinier och över 700 missilattacker mot Israel. Hamas bär ansvar för att stoppa den dagliga raketbeskjutningen. Den upptrappade situationen efter kidnappningen av tre israeliska ungdomar måste brytas. Israel måste respektera internationell rätt, men har självfallet rätt att försvara sig. Det är en enorm tragik att våldet eskalerar. Det är de civila som drabbas hårdast. Äntligen ett enigt FN-säkerhetsråd som uppmanar till nedtrappning och eldupphör. Dödandet, ockupationen och våldet måste få ett slut. Parterna bär ansvar för att återvända till förhandlingsbordet.” (Stefan Löfven, Facebook 12/7).

När Aftonbladets politiska kommentator Lena Mellin får frågan om kritiken mot Löfven är befogad svarar hon:

”När man uttalar sig i den här konflikten är det otroligt lätt att hamna fel. När Urban Ahlin gjorde sitt uttalande var han väldigt noga att nämna att Israels våld måste vara proportionerligt. Det är nog viktigt att man håller sig till den här typen av formalia om man inte ska ådra sig kritik som Löfven nu har gjort. /…/ Här uttalar han sig i en fråga som han förmodligen inte har lärt sig hur man ska uttrycka sig i för att inte stöta sig med någon.”

Vidare, på frågan om uttalandet kan få några konsekvenser, säger Mellin:

”Han kommer nog inte lägga ut något mer på Facebook utan att kolla noggrant med sin stab om formuleringarna är korrekta. Annars kommer det här hinna blåsa över till valrörelsen börjar. Men han har gått på en nit, det måste man säga, eftersom det uppfattas på det här viset.”

Löfven har inte gått på en nit. Tvärtom har han formulerat ett ställningstagande som visar på bägge parters ansvar – oavsett vem som började – att sluta. Uttalandet manar till eftertanke och illustrerar problematikens innersta komplexitet, samtidigt som de gravt antisemitiska reaktionerna som ventileras i sociala medier (som bland annat konstaterar att Hitler hade rätt), och även i Löfvens eget kommentarsfält, borde uppmärksammas betydligt mer och sätta igång en diskussion om det ”fina” vänsterhatet.

Frisk luft genom demokratisk säkerhetsventil

Ett stycke upplyftande sommarläsning var det nyhetsbrev som i veckan kom med posten från Centrum för rättvisa, och som summerade verksamheten under våren. Det är en oberoende och ideell juridisk verksamhet som startade 2002 med förebild i amerikanska Institute for Justice. Verksamhetsidén är att driva rättsfall utifrån de fri- och rättigheter som skyddas av Europakonventionen, grundlagen och vanlig lag. Med andra ord – skydda individens rättigheter gentemot staten. Dessutom driver man på samhällsdebatten kring dessa frågor, och informerar i allmänheten – nu senast genom en turné ute i landet.

Man skulle kunna sammanfatta Centrum för rättvisa som en otroligt viktig säkerhetsventil för demokratin. Stater är inte felfria enheter utan kan agera på precis så många olika sätt som det finns människor som bär upp dem. Maktutövare och tjänstemän kan göra fel, missa saker, bli prestigefulla eller maktfullkomliga, och därför är det centralt att det som enskild individ går att utkräva rätt och ansvar.

Verksamheten har sedan starten granskat omkring 1 200 ärenden, drivit cirka 100 mål i domstol eller annan rättslig instans och genom dessa givit direkt stöd till fler än 2 000 personer. Man har vunnit i över 90 procent av de fall man har drivit. De områden som man drivit fall inom är rätt till likabehandling, äganderätt, näringsfrihet, föreningsfrihet, rättssäkerhet och personlig integritet.

I nyhetsbrevet skildras några av de konkreta fall som Centrum för rättvisa drivit – ett par av dem omskrivna på ledarsidan – och som både lett till upprättelse för individen, och i flera fall lett till bättre rättspraxis på det berörda området. Tanken på att de som nu fått sina fri- och rättigheter respekterade, inte skulle ha fått det känns otänkbar. Och ändå händer det oftare än vi tror. Många som blir felaktigt behandlade väljer strategin att glömma och gå vidare, för andra blir det en oförrätt som förändrar livet. Begreppet rättshaverist används normalt med negativ klang. Men bland dem som får det omdömet finns även dem som från början hade rätt – det var bara omöjligt att få rätt. Och för dem som verkligen har ett hållbart fall i grunden ges genom denna verksamhet chansen att verkligen få det fastställt. Det är att betrakta som en grundsten i demokratiskt hänseende.

Replik från Friskolornas riksförbund angående meddelarskydd

Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund, replikerar här på ledarsidans artikel om meddelarskydd (9/7). 

Förskolan och skolan är en av samhällets viktigaste institutioner. Det ligger i allas intresse att vi klarar uppdraget att ge trygg omsorg och utbildning med bra kvalitet.

Insynen och transparensen måste öka, både i kommunala och fristående skolor. Idag är det alldeles för svårt att jämföra resultat och hur väl vi klarar kvaliteten. Finns det missförhållanden måste vi kunna kontrollera och få fram information. Det kräver genomtänkta regler som syftar till att höja kvaliteten. Vi har ett gemensamt ansvar att hitta bra vägar dit.

För att systemet ska fungera praktiskt – och dessutom vara rättssäkert – behövs stor eftertanke och kloka avvägningar. Resurser ska inte i onödan läggas på administration istället för undervisning. För små skolor kan ogenomtänkta regler göra det svårt att klara kärnuppdraget. Det är de illa förberedda förslag som hörts i debatten som medlemmar uttrycker oro över, inte transparensen som sådan.

Meddelarfrihet för anställda att kunna påtala missförhållanden är självklar. Det finns redan idag långtgående möjligheter även i friskolor. Men vi vill gå längre. För oss var det en besvikelse att den nyligen presenterade utredningen inte lyckats göra en avvägning mellan behovet att kunna peka ut missförhållanden och nödvändigheten att kunna skydda känslig information hos en privat aktör.

Att få ta del av information i linje med den offentlighetsprincip som gäller i offentlig verksamhet är viktigt för legitimiteten. Utredningen ”Offentlighetsprincipen i fristående skolor” har fått direktiv där regleringen ska bli praktiskt tillämpbar, administrativa bördor och eventuella konsekvenser för utbudet av friskolor ska analyseras. Direktiven visar att frågan är komplex, inte en yta som lämpar sig för slängig retorik och skambeläggande av välfungerande verksamheter i en valrörelse.

Inte blir debatten bättre när DN trots både samtal och underlag i sin artikel (8/7) i rubrik påstår att friskolor skulle vara emot insyn och vara skeptiska till meddelarfrihet. SvDs uppföljning på ledarsidan dagen efter försöker med visklekens logik på samma sätt påstå att vi skulle se ökad transparens som en dödsstöt. Inget kunde vara mer fel. Snarare är det ansvarslöst att söka förenklade svar.

För Friskolornas riksförbund och våra medlemmar är det viktigt och självklart med transparens och insyn. Vi tänker medverka till en bra lösning. Men det kräver sans, balans och sikte på målet.

Claes Nyberg
vd Friskolornas riksförbund

Mer flygplan och billigare taxi, säger S.

I dag föreslår S att taxi ska bli billigare och fler flyg ska landa på och lyfta från Arlanda. Inte så dumt, kanske. Syftet är att stärka besöksnärningen i Sverige. (Det vill säga samma näring som S med höjd krogmoms och återställd arbetsgivaravgift för unga samtidigt vill ge en hurring om de vinner valet.)

Frågan som infinner sig är ofrånkomligen vad tilltänkt regeringspartner MP säger om S sommarutspel? Mer plan och mer taxitrafik är inte helt MP:s melodi.

Kommentar om kategoriserande, kollektiva föreställningar

Med anledning av krönikan Är du man eller människa? (6/7), har följande kommentar inkommit:

Jag läser Tove Lifvendahls krönika ”Är du man eller människa” den 5 juli, och måste tyvärr konstatera att jag känner igen mig alltför väl.

Jag är född och uppvuxen i Sverige av invandrade föräldrar. De kom som många andra hit i slutet på 60- talet. De kom med två tomma händer och gjorde sen sitt bästa för att deras barn skulle få goda förutsättningar till ett bra liv. Deras liv var inte alltid så guldkantat precis. Och det blev enligt min mening knappast enklare av att boxas in i – om än välmenande – men förutfattade meningar om hur invandrare ska bete sig. De valde medvetet ofta andra val än vad som förväntades. T ex att bo på platser som inte var utpekade för invandrare, välja andra skolor åt sina barn och överlag ha höga förväntningar på vad vi skulle klara av. Deras ambitioner var säkert inte unika, men präglade av deras personliga val, värderingar och drivkrafter.

Så här med facit på hand måste man konstatera att de lyckades med sina ambitioner. Jag och mina syskon blev väl integrerade i det svenska samhället och vi har dessutom haft privilegiet att på olika sätt kunna bidra till ett starkare Sverige. Jag har också haft förmånen att skaffa mig visst inflytande över sådant som jag uppfattar som viktigt. Det har handlat om att få vara med och fatta beslut om det som påverkar både makro- och mikroperspektiv i livet.

Mot bakgrund av min uppväxt och mina erfarenheter, har jag tydligt formats av insikten om vikten av individens möjlighet att få utvecklas och blomstra. Att det är just ur den enskilda människans inneboende kraft som vi hämtar resurser till ett bättre samhälle för alla. Inget konstigt med det. Om du kommer från en bakgrund som berättigar dig till den sortens idéer vill säga. För jag har alltför många gånger mötts av illa dold förvåning – ibland nästan misstro – över att jag som har invandrarbakgrund har borgerliga värderingar.

I början hade jag svårt att sätta fingret på vad det var som förvånade folk. För mig är det ju så tydligt att det är just min bakgrund som gjort att jag ifrågasatt den under min uppväxt rådande politiken. En politik som klustrade ihop mina föräldrar och deras individuella förmågor och drömmar med det diffusa begreppet ”invandrare”.  Ett begrepp som i statistiken – hör och häpna – också gör mig, som är född andra generationens invandrare, till just invandrare. Fakta som inte upphör att förvåna mig. Helt enkelt för att jag som person och individ, är minst lika integrerad som den som har flera generationers blodsband till Sverige. Jag måste trots det inte sällan presentera mig ur ett kollektivt invandrarperspektiv. Det skulle vara helt okej om det inte så ofta sattes i ett sammanhang präglad av så mycket okunskap.

Jag inser idag att det förmodligen handlar om de egna referensramarna. Om man, oavsett vilket perspektiv man utgår i från, har fått lära sig att ”invandrare” måste passa in i en mental mall, så är det kanske inte så konstigt om man blir förvånad när den inte stämmer. Men ju mer makt man har desto större ansvar måste man ta för sina åsiktsyttringar. Följaktligen har politiker och andra maktmänniskor i Almedalen stort ansvar för utvecklingen här.

Jag frågar mig dock om Sverige verkligen har råd att kategorisera människor på det här sättet? Dessutom i en tid när världen globaliseras och utvecklas i en rasande takt, och när landsgränser får allt mindre betydelse för nationers utveckling. Jag menar att det är angeläget att vi gör upp med den här sortens gammalmodiga begrepp, eftersom den bildar underlag för en politik som påverkar människors vardag.

Personligen önskar jag mig en mer civiliserad diskussion om de grundläggande värderingsfrågor som Tove Lifvendahl pekar på i sin krönika. Att företrädare för politiken inte ska vara så snabba med att luta sig mot opportuna föreställningar om ”rätt och fel” värderingar. Jag vill gärna tro att ett modernt samhälle är mer komplext än så. Däremot finns det garanterat bättre och sämre lösningar. Jag är tyvärr övertygad om att delar av utmaningarna vi har med dagens integration av invandrare i vårt samhälle, har sina rötter i samma förutfattade tankar som präglade mina föräldrars liv. Och jag känner just nu oro för att ledande maktmänniskor i vårt land inte riktigt inser vilken roll de har i att ändra den utvecklingen. Och kanske borde vi minnas det som en känd politiker en gång sa: ”Var noga med vad du tänker. I slutändan är det vad du blir”.

Patricia Olby Kimondo

Brännpunkt
För Ryssland och för Vladimir Putin personligen vore förlusten av VM i fotboll ett stort nederlag, skriver debattören Per Kågeson. Brännpunkt

”Sverige bör verka
för flytt av nästa VM”

”Frånta Ryssland fotbolls-VM 2018.”

”Behovet att utvärdera systemet uppenbart”

Brännpunkt

”Regler driver företag i konkurs.”

”Branschen måste ta
itu med id-kapning”

Brännpunkt

”För svårt för drabbade att hindra blufflån.”

”Skatten slår hårt
mot hyresrätten”

Brännpunkt

Sju bostadsföretag: Diskriminerande villkor.

Ledare

Slutet för politiska nämndemän

LEDARE

Systemet med politiskt tillsatta nämndemän är i grunden fel och fungerar inte.

De äldre har rätt till ordet kränkt

LEDARE

Inte värdigt vårt samhälle att brott mot äldre ökar och en bråkdel klaras upp.

Putins fallenhet
för förödelse

LEDARE

Ukrainas sak borde vara EU:s sak, men är det verkligen så?

Viktig signal i kampen mot könsstympning

LEDARE

Bistånd är bra men inte tillräckligt för att motverka könsstympning.

Ingen hjälper Iraks kristna

LEDARE

De sista kristna har lämnat Irak. Det hade att välja mellan att fly och svärdet.

Mannen är nästa anhalt för jämställdhet

LEDARE

Nu är det männen som kommer efter, blir över och hamnar utanför.