Ju fler krafter mot hedersförtrycket desto bättre!

Ikväll sammanträder Socialnämndens organisations- och föreningsutskott i Stockholms stad. På dagordningen finns bland annat ett ärende där tjänstemännens förslag är att utskottet ska avslå organisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime:s ansökan om projektbidrag för en Stöd- och hjälpverksamhet för hedersutsatta och unga som riskerar eller utsatts för tvångsgifte. Motiveringen går i huvudsak ut på att kommunen har egna satsningar som gör samma sak som det GAPF ämnar göra:

”Förvaltningen anser att GAPF:s bedriver en betydelsefull verksamhet för målgruppen. Dock anser förvaltningen att socialnämnden har egna verksamheter och ett omfattande samarbete med föreningar som riktar sig till samma målgrupp och bedriver verksamhet inom det område som GAPF ämnar göra genom sitt projekt” Stöd- och hjälpverksamhet för hedersvåldsutsatta och unga som riskerar eller utsatts för tvångsgifte”. Förvaltningen gör således bedömningen att GAPF:s projekt inte är kompletterande till socialnämndens verksamheter.”

 

Resonemanget är inte alltigenom obegripligt. Kommunen har på senare år intensifierat sina egna satsningar för att hjälpa hedersutsatta, det är sant. Men föreställningen att det därför inte skulle finnas utrymme för, jo, verksamheter som just och precis kompletterar socialnämndens insatser förstår jag inte alls. Bedömningen verkar vila på idén att om två verksamheter säger sig ägna sig åt stöd- och hjälp så kan de inte komplettera varandra, snarare konkurrera. Således föreslår man avslag, i något sorts byråkratiskt revirpinkande.

GAPF jobbar nu för högtryck med att skicka brev till berörda politiker och försöka påverka dem att förstå att GAPF:s insatser inte blir ”onödiga” bara för att kommunen har egna. Tvärtom! GAPF:s verksamhet är till sin natur sådan att den innebär ett kompletterande element till stadens. Föreningen har hållit på sedan 2001, har jour dygnet runt och blir dagligen kontaktade av utsatta personer i behov av stöd och hjälp. Vid dessa tillfällen är det inte alls ovanligt att GAPF sedermera hänvisar de hjälpsökande vidare till relevanta instanser tex i kommunal regi, som Linnamottagningen, Origo, Kruton, Kvinnors Rätt etc. I och med att föreningen har hållit på så länge har man ett välarbetat kontaktnät och samarbetserfarenheter med socialtjänst, polis, skolor och kvinnojourer.

 

Men framför allt, man har ett brett och väletablerat kontaktnät som sträcker sig in i de grupper där risken att utsättas för hedersförtryck finns. Det betyder att många känner till GAPF, har egna erfarenheter av GAPF eller känner någon som har fått hjälp av GAPF. I många andra fall skulle tjänstemännens resonemang säkert vara rimligare än i just det här, varför ha flera likartade verksamheter igång när kommunen har satsat på en egen? Men det vi nu talar om är i allra högsta en förtroendebransch, där personliga kontakter, tillit och word of mouth faktiskt är guld värt. Det är klart att kommunens verksamheter också kan nå ut till berörda målgrupper, men man ska inte underskatta värdet av ett grundmurat gott rykte på det område saken gäller. Ett sådant rykte har GAPF. Jag vet att en del politiker, bland annat KD och FP är emot tjänstemännens förslag. Förhoppningsvis kommer fler politiker till samma slutsats.

Tanken att vi med ett beviljande skulle få för många händer i arbetet mot hedersvåld är heltigenom feltänkt.

Lucka 16: Krister Andersson

lucka 16Bakom luckorna i Ledarbloggens adventskalender ges goda tips på texter som förtjänar att läsas. Kalenderluckorna är illustrerade av Joanna Andreasson.

Dagens lucköppnare: Krister Andersson, chef för skatteavdelningen Svenskt Näringsliv, vars op-ed Sverige firar 1o år utan arvs- och gåvoskatt publiceras idag på svd.se.

Julkommers gör Sjöstedt till salu!

När opinionssiffrorna sjunker och verkligheten kommer ikapp veknar Vänsterpartiet. Jonas Sjöstedts hårdnackade motstånd mot alternativa aktörer inom skola och välfärd har gjort honom svårhanterad och till sällan bjuden gäst i regeringskansliet. När LO i förra veckan dundrade att S bör gå fram som solitär – i ”splendid isolation” – var det MP som skulle ryka. Man kan ana protester från lite varstans när V nu meddelar att man kommer att dämpa sig några grader i vinstdebatten. Delar av rörelsen har all anledning att be Partiet lossa på banden även till V.

Jonas Sjöstedt förklarar sin nya strategi med att vinstfrågan nu har satts på agendan samt att kritik kommit ”inifrån”. Ett allt för ensidigt fokus på vinstfrågan har gjort V omöjligt i en rad sammanhang och dessutom fått partiet att framstå som ett enfrågeparti.

Så är det när makten lockar. Att inte vara till salu var en stolt pamflett i höstens valrörelse, och varje affisch med partiledare Sjöstedt förtydligade linjen. (Lite snopet eftersom ingen heller verkade vara spekulant på Sjöstedt.) Nu verkar dock kommershysterin i julhandeln ha slagit klorna även i Sjöstedt och hans vänsterparti. Vinstfrågan puttas ner och man vill vara med i matchen om att få inflytande och kanske en bit av regeringsmakten.

Låt oss varmt välkomna Sjöstedt i julens yra kommerspreludium. Allt är inte till salu, men mycket är det.

Lucka 15: Tove Lifvendahl

lucka 15Bakom luckorna i Ledarbloggens adventskalender ges goda tips på texter som förtjänar att läsas (igen). Kalenderluckorna är illustrerade av Joanna Andreasson.

Dagens lucköppnare: Tove Lifvendahl

Det är alltid intressant att se hur ens texter kommer att läsas, och om det budskap man själv vill förmedla, går fram. Somliga texter delas mycket, men leder inte till så mycket annan läsarkontakt i form av mail. Den här artikeln, M gör sig bäst på film (6/4 2014) var en text som hade föga framgång i sociala medier, vilket inte är så konstigt. Kritik mot Moderaternas sätt att definiera skattefrågan sprids inte vidare av lojala valrörelsearbetare, och är för intern för att motståndarna ska vilja dela den. Däremot sa det bara smack i mailboxen, av moderater från hela landet som uttryckte bifall och efterlyste det som artikeln gav uttryck för.

Kanske finns det just nu en större mottaglighet för en sådan intern diskussion i Moderaterna? I fredags hölls minnesstund på Timbro för Hans L Zetterberg, som under många år var partiets chefsideolog. En av hans lärdomar är att inget kan motiveras av den politiska dygden ordning eller den ekonomiska dygden välstånd allena. Andra samhällssfärers intressen i saken är lika legitima. I skattefrågan har den moraliska dimensionen varit för otydligt formulerad av partierna , varför den heller inte har setts och värderats av väljarna. Då kan den också bara förloras av borgerligheten.

Lucka 14: Per Gudmundson

lucka 14Bakom luckorna i Ledarbloggens adventskalender ges goda tips på texter som förtjänar att läsas (igen). Kalenderluckorna är illustrerade av Joanna Andreasson.

Dagens lucköppnare: Per Gudmundson, ledarskribent i SvD

Supervalåret 2014 har förlängts till mars 2015, och med tre val på ett år så tränger partipolitiken bort mycket från ledarsidorna. De där viktiga frågorna om kultur, frihet och människosyn hamnar i skymundan för dagspolitiska noteringar. Då och då kan man klämma in en text som aspirerar på något högre, men allt som oftast handlar det om vad Stefan Löfven kallar käbbel. Det är inget märkligt. Så måste det vara ett valår. Läsarna vill ha information.

De tillfällen när ledarsidan dock lämnar den givna dagordningen brukar uppskattas. I somras inträffade ett sådant tillfälle. En vinimportör hörde av sig till ledarsidan med ett tips, och det resulterade i en av ledarsidans mest delade artiklar under året.

Vinimportör, tänker ni. Det är väl ingen stor fråga?

Jo. Systembolaget är en sista rest av förmyndarsamhället, där svensken behandlas som omyndig och mindre vetande. Detaljhandelsmonopolet leder till sämre utbud, lägre kvalitet och brist på service. Systembolaget blockerar framväxten av nya näringar, styr medborgarnas dryckesvanor på ett konstlat sätt och låter medelsvensson subventionera lyxkonsumtionen. Monopolet ska avskaffas.

Sommarens text om Bellini ger ett exempel på monopolets skadeverkningar.

Lucka 13: Maria Ludvigsson

Bakom luckorna i Ledarbloggens adventskalender ges goda tips på texter som förtjänar att läsas (igen). Kalenderluckorna är illustrerade av Joanna Andreasson.

Dagens lucköppnare: Maria Ludvigsson, ledarskribent i SvD.

Vi firar jul och påminns om hur Jungfru Maria och Jesusbarnet på flykt fick skydd i ett stall. Runt om i världen flyr kristna för sin tros skull. Många av dem varken kan eller vågar söka sig till en kyrka för julbön. Ett litet antal av dem har fått tillflyktsort i Sverige. Tidigt i våras mötte jag några av dem strax utanför Stockholm. Vi var i en kyrksal och prästen uppmanade alla konvertiter att resa sig upp. Stilla, värdigt och tyst reste sig halva salen upp. Deras allvarliga blickar på oss som var där för att prata om just deras situation var mer än något annat både avväpnande och gripande.

Lucka 12: Alice Teodorescu

lucka 12Bakom luckorna i Ledarbloggens adventskalender ges goda tips på texter som förtjänar att läsas (igen). Kalenderluckorna är illustrerade av Joanna Andreasson.

Dagens lucköppnare: Alice Teodorescu, jurist och borgerlig opinionsbildare/skribent

Sällan har jag känt mig så ensam som den där januarieftermiddagen på perrongen i tunnelbanan vid Östermalmstorg när ingen reagerade när två unga män urinerade offentligt.

Under det gångna supervalåret talade många om vikten av att göra rätt, att stå upp för det man tror på, att vara lite godare och finare än ”de” andra. Också i juletider stoltserar många med dygder och värderingar. Men hur beter vi oss resten av året?

Att tala kostar inget, bara handlingar kommer med prislapp.

En annan profil än Anders Borgs

Föga förvånande blir det Ulf Kristersson som tar över posten som ekonomisk-politisk talesperson efter Anna Kinberg Batra i och med att hon tar över efter Fredrik Reinfeldt. Elisabeth Svantesson tar i sin tur över Kristerssons plats i arbetsmarknadsutskottet. Att Kristersson skulle bli andreman i det nya laget var förväntat, många hade rentav en peng på att han skulle bli partiledare.

 

Anders Borg må efterlämna stora skor att fylla, men Kristersson har goda chanser att göra det. Profilen är delvis en annan. Där Borg red fram på sitt rykte som siffernissarnas siffernisse har Kristersson en mjukare profil, med sociala frågor och välfärdspolitik på meritlistan. Å andra sidan har Kristersson förenat detta intresse med att vara civilekonom och utbildad i nationalekonomi – en i allra högsta grad lyckad kombination.  Han har dessutom engagerat sig i integrationsfrågor och kan – liksom Svantesson – dessa bra, vilket lär bli en nödvändighet för alla partitoppar framöver, i takt med att den uppgiften växer.

Till Kristerssons fördelar hör dessutom att han i betydligt högre grad än Anders Borg är en ­kommunikationsinriktad politiker som kan och vill begripliggöra sina prioriteringar. Det var inte alltid den förre finansministern lyckades fullt ut med den biten…

 

Men visst, ingen ska förneka att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg var ett radarpar som hade stort förtroende och drog röster. I det avseendet har både Kinberg Batra, Kristersson och Svantesson en uppförsbacke att rusa uppför. På rekordkort tid måste de nu axla ansvaret på toppen och dra partiet genom en valrörelse. På en del jobb finns begrepp som introduktion och inskolning. I detta fall ersätts inskolningen med extra val. Hårda bud.

Han har så rätt, LO-chefen!

Miljöpartiet får två regeringsbetyg på en och samma dag. Det ena kommer från väljarna via Aftonbladets opinionsmätning där partiet backar 1,7 procentenheter till 5,8 procent. (Mest glädjande är dock att Vänsterpartiet backar -2 procentenheter till 4,2 procent.) Det andra kommer från LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som resolut förklarar att S klarar sig bättre i valrörelsen utan MP. OCh visst har han rätt. Ett tillväxtfientligt parti, som MP allt tydligare visat sig vara, kan inte sitta i en regering som menar sig vilja värna jobb och välstånd. Thorwaldsson säger att ett Sverige som blir politiskt otydligt riskerar ”investeringar och jobb”. Även han verkar ha noterat vad MP egentligen anser om jobbtillväxt.

Men det är inte bara MP som i kraft av regeringsparti har fått inflytande, även Vänsterpartiets ande svävar över regerandet och den fällda budgeten hade tydliga inslag av grov vänsterpolitik. Klokt vore om S nu skakar av sig både MP och V för att ta sikte på en valrörelse och eventuell regeringsställning i ”splendid isolation”.

Thorwaldsson har också helt rätt om samregerande mellan S och M, som av någon outgrundlig anledning ibland förs fram som optimal demokrati. ”S och M är svensk politiks motpoler och av demokratiska skäl är det viktigt att behålla det så”, säger LO-basen. Inte ens en borgerlig ledarskribent skulle kunna fånga det bättre.

Lagom är bäst i Falkenberg

En viktig del av kommuners kommunikationsarbete är invånarundersökningarna. Det brukar alltid gå att hitta lite skrytmån enkätvägen. Nyss damp det ner ett pressmeddelande från Falkenberg, som med hjälp av SCB har tagit reda på vad kommunens invånare tycker. Resultatet sammanfattas i pressmeddelandet på följande sätt:

”Falkenberg är lagom bra enligt ny invånarundersökning”

 

Ärligheten i detta tilltalar mig något enormt. Inget skruvande och dragande, inga försök att twista något område till värsta framgångssagan. Man konstaterar, kort och gott, att här håller vi oss till lagom. ”Det är nästan lite tråkigt att inget sticker ut”, säger kommunens kvalitetsstrateg Ingrid Sennerdal.

Tråkigt? Ja, lite kanske. Men vem söker spänning i kvalitetsmätningar, egentligen? En jämn lagomnivå är nog trots allt betydligt mer önskvärd än att pendla mellan toppkvalitet och katastrofdito. I det här avseendet är helt enkelt talesättet sant: lagom är bäst. Grattis Falkenberg!

Brännpunkt

”Tio punkter för en
bättre integration”

BRÄNNPUNKT

FP: ”Vi står upp för öppenhet”.

”Lönsamt på sikt att satsa på praktikant”

Brännpunkt

Studie: Säkrar kompetensen.

”Fel av LRF att inte
ta debatten med oss”

BRÄNNPUNKT

SD: Demokratiskt problem.

”Borgerliga budgeten negativ för högskolan”

Brännpunkt

S-minister: Riksdagsbeslut i dag ger sänkta ambitioner.

”Hotet från Ryssland kommer att växa”

Brännpunkt

Kommer vara militärt starkare.

Kontakta oss

Välkommen till debatten i SvD

Vi tar emot artiklar i aktuella ämnen. Maxlängd är 5500 tecken, kortare går bra. Carina Stensson, redaktör, Carl-Johan Bilkenroth, biträdande redaktör. Mejla brannpunkt@svd.se

”Borgerliga röster har fel om migration”

”Utgå inte från att SD växer.”

”Ett bakslag i arbetet mot kvinnovåld”

Professor ifrågasätter registerskandalen.

BRÄNNPUNKT

MP: ”Vi stoppar inte längre Förbifarten”

Miljöpartiet häver frysningen.

Brännpunkt

Novus vd: Därför har SD vuxit

”Väljarna inte längre bara unga arga män.”

ekomat

Följ debatten om ekomaten

SLU-forskare oense om nyttan av ekologisk odling.

Ledare

Har vi hört den förut? Ja, det har vi.

LEDARE

FP upprepar förslag som redan testats.

Infrastrukturens första axiom

LEDARE

Tendens att gynna vägbyggen där man fått flest röster.

Ökad integration med nya djärva avregleringar

LEDARE

Moderaternas Schulte lovar avregleringar, hoppas vi.

65 är inte längre pensionsmässigt

KOLUMN

Är det rimligt med pension vid 65 när vi lever så länge?

Han blev årets man för 15:e gången

KÖRSVENNEN

Putin gjorde det igen, men ingen förvånad.

Föredömligt
inspel från KD

LEDARE

Göran Hägglund navigerar väl i migrationsfrågan.

En positiv ” konspiration”

GÄSTLEDARBLOGGEN LARSSON LÄSER

Löfven passerar Rubicon

GÄSTLEDARBLOGGEN I HÖGERMARGINALEN