Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Mitt under en vinter med sedvanligt nyckfullt väder kan det kännas övermodigt att försöka förutspå utveckling på längre sikt än ett dygn. Likväl kan det vara av intresse att försöka.

I december presenterade det amerikanska National Intelligence Council (NIC) långtidsprognosen Global Trends 2030: Alternative worlds. Rapporten utgår från en rad megatrender som med all sannolikhet kommer att inträffa, lägger till ett par förändringar med potential att helt ändra spelplanen, och försöker därefter att måla upp ett par tänkbara scenarier.

Några grundläggande utvecklingsdrag kan man med andra ord vara tämligen säker på, huvudsakligen demografiska.

Befolkningen kommer att öka från dagens 7,1 till omkring 8,3 miljarder människor 2030. Och människorna blir äldre, främst i ett allt äldre och skröpligare Väst men även i utvecklingsländerna. Urbaniseringen fortsätter, och migrationen kommer att bli än mer omfattande. Städer kommer att få allt större betydelse – och högre röster även i internationella sammanhang.

Befolkningsökningen leder till konkurrens om naturtillgångar, och till ökade behov av mat, vatten och energi. Men det är inte nödvändigtvis ett bristhushåll NIC ser framför sig. Den tekniska utvecklingen löser många problem, även om människan ändå ställs inför svåra val. Ska vattnet användas till jordbruk eller energi? En allt större del av världens befolkning kommer också att räknas som global medelklass. Individen får allt större utrymme – mer utbildad, friskare, med bättre kommunikationer och kraftigare inflytande.

Tillväxten sker främst utanför Väst. USA:s maktdominans kommer att ersättas av en multipolär värld. NIC tror dock inte att Europa kommer att spela någon mer framträdande roll.

Bland de faktorer som totalt kan rita om kartan finns den krisbenägna globala ekonomin. Kommer den att bli sjukare eller friskare när världen får fler ekonomiska maktcentra? Mellanöstern och Sydasien är osäkra kort. Går länderna där mot ökad demokratisering, eller kommer konflikterna att spilla ut över gränserna? Krig i Mellanöstern kommer att ha kärnvapen som en faktor, och kommer att dra in omvärlden.

Det är annars inomstatliga konflikter som kommer att vara vanligast. I en rikare värld med allt större handel har stater för mycket att förlora på att bekriga varandra. Inbördeskrig och hot från ickestatliga aktörer (med allt bättre tillgång till olika moderna former av massförstörelsevapen) kommer dock att plåga mänskligheten. NIC tror dock att den islamiska terrorismen kommer att avta på grund av impopularitet, på samma sätt som europeiska ETA och IRA har lagt ner vapnen.

Det finns gott om jokrar i leken. En pandemi med miljoner döda kan få världens stater att stänga gränserna. Klimatet kan slå ut matproduktionen. EU kan kollapsa. Kina kan kollapsa – eller bli demokratiskt. Geomagnetiska så kallade solstormar kan slå ut satelliter och elnät.

Å andra sidan har vi den tekniska utvecklingen. Robotiseringen fortsätter, och avskaffar det manuella arbetet i flera sektorer. 3D-printers förändrar produktionen. Fjärrstyrda fordon eliminerar många risker i allt från industri till krig. Genmodifierade grödor och bättre bevattningsteknik ger större skördar med mindre slöseri. Informationsteknologin finner nya strukturer: det så kallade molnet växer och de mobila manickerna ger nästan hela jordens befolkning tillgång till nätet. Botar blir lika nyttiga som robotarna i industrin. På hälsoområdet kommer en rad nya tekniker att slå igenom, med högre livskvalitet och längre liv som följd.

(Global trends diskuteras ambitiöst på bloggen GT2030.)

Arkiv