Annons

Ledarbloggen

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Svenska Dagbladet ingår tillsammans med tidningar som Aftenposten, VG och Aftonbladet i det norska medieföretaget Schibsted Media Group. I dag har SMG:s högsta ledning sänt ett öppet brev till utrikesministrarna Carl Bildt och Jonas Gahr Støre i Sveriges respektive Norges regering, där man uppmanar till ökade ansträngningar för att få Johan Persson och Martin Schibbye frisläppta ur den etiopiska fångenskap där de sitter för att ha ägnat sig åt journalistiskt arbete. Jag tycker att det är lika naturligt som värdefullt att SMG som koncern engagerar sig starkt för pressfriheten och återger brevet här:

 

Fangene i Etiopia må løslates

Schibsted Media Group vil med dette få uttrykke vår dype bekymring for de to svenske journalistene Martin Schibbye og Johan Persson, som sitter fengslet i Etiopia. Vi vil anmode om at både svenske og norske myndigheter forsterker sin innsats for å få de to løslatt snarest.

Etter dommen på 11 års fengsel for ulovlig innreise og angivelig støtte til terrorvirksomhet  bør verdenssamfunnet gjøres oppmerksom på at de to er å anse som politiske fanger, og at det må betraktes som et anslag mot ytringsfriheten, pressefriheten og menneskerettene å holde dem fengslet i Addis Abeba. Rettergangen var mangelfull og uten troverdige bevis. Anklagen om støtte til terror virker politisk motivert.

Det er ingen tvil om at Schibbye og Persson reiste inn i Etiopia som journalister. Det journalistiske oppdraget var å søke sannheten om de påståtte overgrep mot sivilbefolkningen i den lukkede Ogaden-provinsen. Blant annet ønsket de to å undersøke nærmere hvordan det skandinaviske oljeselskapet Lundin Petroleum forholder seg til disse spørsmål gjennom sin tilstedeværelse i provinsen. Et legitimt journalistisk oppdrag i pakt med demokratiske tradisjoner.

Verdenssamfunnet er helt avhengig av å ha journalister tilstede på bakken i konfliktområder. Øyne som ser. Ører som lytter. Det er ikke uvanlig at journalister tar seg inn i slike områder etter avtale med en av partene i konflikten, men det er farlig. Alle demokratiske land må derfor arbeide for at verdenssamfunnet gir journalistene den nødvendige beskyttelse i sitt risikofylte arbeid.

Schibsted Media Group står bak utgivelsen av sentrale presseorganer i både Sverige og Norge (bl a Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Aftenposten og Verdens Gang). Vi er i vårt arbeid opptatt av å forsvare den redaksjonelle frihet og uavhengighet som våre demokratier bygger på. Derfor kjennes det også naturlig å engasjere oss i arbeidet for å få de to fengslede journalistene løslatt.

Vi vil derfor støtte den klare fordømmelse som Den internasjonale journalistføderasjon, PEN Klubben og organisasjonen Reportere Uten Grenser er kommet med etter dommen mot Martin Schibbye og Johan Persson.

Vi har forståelse for at regjeringer forsøker å løse denne type saker med diplomatiske metoder, og at man i disse dager legger en ny strategi i samarbeid med samvittighetsfangene og deres nærmeste pårørende. Men vi vil påpeke at når det stille diplomati viser seg utilstrekkelig, vil det være nødvendig å skjerpe tonen. Sveriges og Norges regjering må sørge for at spørsmålet om journalistenes beskyttelse løftes høyt opp på dagsorden i alle de internasjonale fora hvor vi deltar som nasjoner, slik at det legges et vedvarende press på de etiopiske myndigheter om å anerkjenne fundamentale demokratiske prinsipper.

Vi har i denne forbindelse merket oss at både Sverige og Norge har gode og langsiktige bistandsrelasjoner til Etiopia. Sverige gir bl.a. målrettet støtte til demokratibygging, arbeidet for menneskerettigheter og likestilling i landet. Norge har innledet et langsiktig støtteprogram til Etiopias klimaprosjekt, den ”grønne utviklingsplanen”. Våre to land bidrar årlig med over en halv milliard kroner til disse prosjektene. Vi tror det blir vanskelig å bevare forståelsen for disse viktige og riktige bidrag til land som ikke respekterer slike anerkjente menneskerettslige prinsipper.

Med vennlig hilsen,

Ole Jacob Sunde, leder Schibsteds konsernstyre

Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef Schibsted Media Group

Bernt Olufsen, leder Schibsted Editors Forum

 

SvD:s ledare efter domen i Addis Abeba och efter beskedet om strafftidens längd kräver också att de två journalisterna friges och att arbetet för detta intensifieras på politisk nivå. Artiklarna återfinns här och här.

Arkiv