Annons

Larsson läser

Janerik Larsson

Janerik Larsson

När jag för en vecka sedan flög västerut över Atlanten läste jag nyinköpta ”De 10 sämsta ekonomiska teorierna – Från Keynes till Piketty” av Björn Wahlroos och på denna blogg rekommenderade jag varmt boken. Oavsett vilken uppfattning man har om Keynes, Piketty eller andra ekonomiska teoretiker är det en mycket läsvärd bok. Bitvis kräver den gedigna kunskaper i nationalekonomi – vilket jag inte har – men boken kan läsas med behållning ändå.

Det gläder mig att Klas Eklund i sin krönika i Fokus gör samma bedömning som jag. Klas är ju nationalekonom och förvisso inte till fullo ense med Wahlroos men uppenbart är att också han gillar Wahlroos både kunniga och orädda framställning.

På vägen österut i natt läste jag Fareed Zakarias nya bok ”In defence of a liberal education”. Bitvis är det ett debattinlägg om det amerikanska universitetssystemet, men också den vill jag rekommendera för svenska läsare,

Boken ger ett brett perspektiv på hur man ska se på ”nyttan” med olika sätt att lägga upp universitetsutbildningar.

Mycket handlar om konsten att skriva och om konsten att förstå. Han berättar t ex om att Amazons VD Jeff Bezos kräver att medlemmarna av den högsta företagsledningen ska skriva långa PM – ofta 6 sidor tryckt text och hans motivering är spännande:

”Full sentences are harder to write. They have verbs. The paragraphs have topic sentences. There is no way to write a sex-page, narratively structured memo and not have clear thinking.”

Själv avskyr jag den intellektuella utarmning som härjar i form av Power Point-presentationer där den klarhet Bezos kräver ofta saknas – eller åtminstone är lätt att förbise.

Lockheed Martins tidigare VD Norman Augustine som var chef för 180 000 akademiskt utbildade säger:  ”I have concluded that one of the stronger correlations with advancement through the management ranks was the ability of an individual to express clearly his or her thoughts in writing.”

Zakaria pekar på att nyckeln till framgåmgen med Facebook inte ligger I IT-teknologin utan i Mark Zuckerbergs humanistiska bildning: han fördjupade sig i klassisk grekiska och hans universitetsstudier ägnades åt psykologi. Före Facebook var internet ett forum för anonyma men ”Facebook’s insights was that you could create a culture of real identities.”

“Facebook is as much psychology and sociology as it is technology.”

Zakaria ägnar ett längre avsnitt i boken åt skeptiska funderingar kring OECDs PISA-mätningar och andra liknande mätningar som missar aspekter som kreativitet och självständigt tänkande. Han lyfter fram tre länder som klarar sig dåligt i mätningarna men bra i verkligheten: USA, Israel och Sverige.

”In all three places, the work culture is non-hierarchical and merit based. All operate like “young” countries, with energy and dynamism. All three are open societies, happy to let in the world’s ideas, goods, and services, And finally, they are all places where people are confident.”

Boken innhåller också ett långt avsnitt om online education ( MOOC, Massive Open Online Courses) och en poäng där som slog mig var att Nobelpristagaren i ekonomi, Robert Shiller, 2013 undervisade sin kurs 2013 online för första gången och fler studenter deltog – och fullgjorde – kursen är som fullgjort kursen under de 32 år Shiller undervisat på Yale.

Zakarias bok är mycket mera lättläst än Wahlroos’ men jag rekommenderar varmt båda.

Om gästbloggen

Janerik Larsson är gästbloggare hos SvD Ledare. Han är skribent, författare och journalist, verksam i Stiftelsen Fritt Näringsliv och pr-byrån Prime. Bloggar om svensk politik och har en internationell utblick mot främst brittiska och amerikanska medier.
Åsikter är hans egna.